تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادی

زردی، یک مشکل شایع در دوره نوزادی است که معمولا در هفته اول زندگی رخ می‌دهد. این مشکل، با استفاده از فوتوتراپی به‌طور موثری درمان می‌شود، که طی آن کودک سه تا چهار روز زیر نورهای ویژه قرار می‌گیرد. در برخی کشورها کلوفیبرات همراه با فوتوتراپی برای کاهش زمان مورد نیاز نوزاد جهت گذراندن زیر نور و در نتیجه کاهش اضطراب والدین و بهبود فرصت‌های پیوند والدین و نوزاد استفاده می‌شود.

با استفاده از جست‌وجوی سیستماتیک در متون علمی، شواهد را مرور کرده و داده‌های پیامد را ترکیب کرده‌ایم تا بدانیم مصرف کلوفیبرات تاثیری بر زمان سپری شده زیر نور دارد یا خیر. تعداد 12 مطالعه را شناسایی کردیم و استفاده از کلوفیبرات، زمان سپری شده را زیر نور به‌طور میانگین 23 ساعت برای نوزادان ترم و نارس کاهش داد.

با این حال، اکثر مطالعات در یک کشور، ایران، انجام شدند، بنابراین این یافته‌ها ممکن است قابل تعمیم به کشورهای دیگر نباشند.

کلوفیبرات در برخی کشورها از بازار خارج شده و به دلیل وجود نگرانی‌هایی پیرامون بی‌خطری آن، دیگر در بزرگسالان (اندیکاسیون اولیه) استفاده نمی‌شود. به این ترتیب، دیگر این مرور را به‌روز نخواهیم کرد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داده‌های کافی از کشورهای مختلف در مورد استفاده از کلوفیبرات در ترکیب با فوتوتراپی برای مدیریت بالنی هیپربیلی‌روبینمی جهت ارائه توصیه‌هایی برای کاربرد بالینی آن وجود ندارد. کلوفیبرات در برخی کشورها از بازار خارج شده و به دلیل وجود نگرانی‌هایی پیرامون بی‌خطری آن، دیگر در بزرگسالان (اندیکاسیون اولیه) استفاده نمی‌شود. به این ترتیب، دیگر این مرور را به‌روز نخواهیم کرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شرایط پاتولوژیک متعددی وجود دارد که منجر به افزایش سطح بیلی‌روبین غیر‌-کونژوگه (هیپربیلی‌روبینمی) در نوزادان می‌شوند. در حال حاضر، درمان‌های استاندارد برای هیپربیلی‌روبینمی غیر‌-کونژوگه عبارتند از فوتوتراپی و تعویض خون. علاوه بر فوتوتراپی، کلوفیبرات (clofibrate) به عنوان درمانی برای هیپربیلی‌روبینمی در چندین کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف کلوفیبرات در ترکیب با فوتوتراپی، در برابر فوتوتراپی به‌تنهایی، در مدیریت درمانی هیپربیلی‌روبینمی غیر‌-کونژوگه نوزادان.

روش‌های جست‌وجو: 

با جست‌وجو در MEDLINE (1950 تا اپریل 2012) پیش از ترجمه برای استفاده در کتابخانه کاکرین، EMBASE از 1980 تا اپریل 2012 و بانک‌های اطلاعاتی CINAHL، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده شناسایی شدند. همه جست‌وجوها در 2 اپریل 2012 مجدد انجام شدند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌هایی را وارد کردیم که در آنها نوزادان مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی، کلوفیبرات را در ترکیب با فوتوتراپی، یا فوتوتراپی تنها، یا دارونما (placebo) را در ترکیب با فوتوتراپی دریافت کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها توسط دو نویسنده مرور (MG و HM)، به‌طور جداگانه استخراج و آنالیز شدند. تاثیرات درمان بر پیامدهای زیر مشخص شدند: میانگین تغییر در سطوح بیلی‌روبین، میانگین طول دوره درمان با فوتوتراپی، تعداد تعویض خون مورد نیاز، عوارض جانبی کلوفیبرات، انسفالوپاتی ناشی از بیلی‌روبین و مورتالیتی نوزادان. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر، با نویسندگان مطالعه تماس گرفته شد. مطالعات برای کیفیت روش‌شناسی (methodology) در جدول «خطر سوگیری (bias)» آنالیز شدند.

نتایج اصلی: 

پانزده مطالعه (دو مورد شامل نوزادان نارس و 13 مطالعه شامل نوزادان ترم) در این مرور وارد شدند. همه مطالعات وارد شده، به جز یک مورد، در ایران انجام شدند. برای نوزادان نارس، سطح بیلی‌روبین به‌طور قابل‌توجهی در گروه کلوفیبرات با دوز 100‌میلی‌گرم/کیلوگرم، در مقایسه با گروه کنترل، با تفاوت میانگین (MD) 1.37- میلی‌گرم/دسی‌لیتر پس از 48 ساعت، پائین‌تر بود (95% CI؛ 2.19- میلی‌گرم/دسی‌لیتر تا 0.55- میلی‌گرم/دسی‌لیتر) (23- میکرومول/لیتر؛ 95% CI؛ 36- میکرمول/لیتر تا 9- میکرومول/لیتر). برای نوزادان ترم، سطوح بیلی‌روبین به‌طور قابل‌توجهی در گروه کلوفیبرات در مقایسه با گروه کنترل پس از 24 و 48 ساعت درمان، با تفاوت میانگین وزن‌دهی شده به ترتیب 2.14- میلی‌گرم/دسی‌لیتر (95% CI؛ 2.53- میلی‌گرم/دسی‌لیتر تا 1.75- میلی‌گرم/دسی‌لیتر) (37- میکرومول/لیتر؛ 95% CI؛ 43- میکرومول/لیتر تا 30- میکرومول/لیتر) و 1.82- میلی‌گرم/دسی‌لیتر (95% CI؛ 2.25- میلی‌گرم/دسی‌لیتر تا 1.38- میلی‌گرم/دسی‌لیتر) (31- میکرومول/لیتر؛ 95% CI؛ 38- میکرومول/لیتر تا 24- میکرومول/لیتر)، پائین‌تر بود.

مدت زمان فوتوتراپی در گروه کلوفیبرات در مقایسه با گروه کنترل، هم برای نوزادان نارس و هم برای نوزادان ترم، با تفاوت میانگین وزن‌دهی شده به ترتیب 23.82- ساعت (95% CI؛ 30.46- ساعت تا 17.18- ساعت) و 25.40- ساعت (95% CI؛ 28.94- ساعت تا 21.86- ساعت)، کوتاه‌تر بود.

هیچ یک از مطالعات در مورد نرخ انسفالوپاتی ناشی از بیلی‌روبین، نرخ مورتالیتی نوزادان، یا میزان رضایت والدین یا کارکنان از مداخلات، گزارشی را ارائه نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information