واکسن‌های پنوموکوک در کودکان و بزرگسالان مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

شواهد موجود را در مورد تاثیر واکسیناسیون در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک در برابر عفونت با باکتری پنوموکوکی مرور کردیم.

پیشینه

فیبروز سیستیک یک بیماری ارثی است که باعث تولید خلطی بسیار چسبناک‌تر از حد معمول در ریه‌ها شده، و منجر به بروز عفونت‌های مکرر ریه و آسیب ریه می‌شود. پنوموکوک نوعی باکتری است که می‌تواند باعث ایجاد عفونت در سراسر بدن شود. این عفونت‌ها می‌توانند بسیار جدی بوده و منجر به بیماری شدید و مرگ‌ومیر شوند.

دو نوع واکسن وجود دارند که می‌توانند به محافظت از افراد در برابر برخی از گونه‌های باکتری پنوموکوکی کمک کنند. یک نوع این واکسن در کودکان زیر دو سال استفاده می‌شود و دیگری در کودکان بزرگتر و بزرگسالان. این مطالعه مروری با هدف یافتن کارآزمایی‌هایی انجام شد که به مقایسه واکسیناسیون (با هر نوعی از واکسن) با عدم‌ واکسیناسیون یا واکسیناسیون با دارونما (placebo) (داروی ساختگی) پرداختند تا پی ببرند که انجام واکسیناسیون در برابر باکتری پنوموکوک می‌تواند بروز بیماری‌های جدی و مرگ‌ومیر را در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک کاهش دهد یا خیر. این مطالعه یک‌ به‌روزرسانی از یک مطالعه مروری کاکرین است که پیش از این منتشر شد.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا 27 جون 2016 به‌روز است.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی مرتبطی را برای ورود در این مطالعه مروری نیافتیم.

‌نتایج کلیدی

شواهد برای حمایت از استفاده روتین از واکسن پنوموکوک قوی نیست؛ با این حال، بسیاری از کشورها در حال حاضر توصیه می‌کنند که همه کودکان واکسن را به عنوان بخشی از برنامه‌های ایمن‌سازی دوران کودکی خود دریافت کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از آنجا که هیچ کارآزمایی‌ای شناسایی نشد، نمی‌توانیم در مورد اثربخشی ایمن‌سازی روتین پنوموکوکی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک در کاهش موربیدیتی یا مورتالیتی آنها نتیجه‌گیری کنیم. از آنجا که بسیاری از کشورها در حال حاضر ایمن‌سازی پنوموکوکی را در برنامه معمول واکسیناسیون کودکان خود قرار داده‌اند، بعید است که در آینده کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای در این زمینه آغاز شوند. انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی با روش انجام خوب و دقیق ممکن است این فرصت را برای بررسی اثربخشی واکسیناسیون پنوموکوکی در کاهش موربیدیتی و مورتالیتی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک ارائه دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیماری‌های تهاجمی ناشی از پنوموکوک (pneumococcal) با مورتالیتی قابل‌توجهی همراه بوده و بسیاری از کشورها واکسیناسیون روتین پنوموکوک را در برنامه‌های ایمن‌سازی دوران کودکی خود قرار داده‌اند. در حالی که بیماری پنوموکوکی در فیبروز سیستیک شایع نیست، انجام ایمن‌سازی پنوموکوکی ممکن است در برابر تشدید حملات ریوی ایجاد شده توسط این پاتوژن محافظت ایجاد کند. در حال حاضر، در ایالات متحده آمریکا و انگلستان، انجام واکسیناسیون پنوموکوکی برای همه کودکان و بزرگسالان مبتلا به فیبروز سیستیک توصیه می‌شود. این مطالعه یک‌ به‌روزرسانی از یک مطالعه مروری کاکرین است که پیش از این منتشر شد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی واکسن‌های پنوموکوک در کاهش موربیدیتی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های فیبروز سیستیک در گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین را جست‌وجو کردیم، که شامل منابع شناسایی از طریق جست‌وجوهای جامع در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و جست‌وجوی دستی در مجلات مربوطه و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها بود. علاوه بر این، با تولید کنندگان واکسن‌های پلی‌ساکارید (polysaccharide) و کونژوگه پنوموکوک نیز تماس گرفتیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو: 27 جون 2016.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که به مقایسه واکسیناسیون پنوموکوکی (با واکسن پنوموکوک پلی‌ساکاریدی یا کونژوگه) با عدم انجام واکسیناسیون یا دارونما (placebo) در کودکان یا بزرگسالان مبتلا به فیبروز سیستیک پرداختند، واجد شرایط برای ورود به مطالعه بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی مرتبطی شناسایی نشد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای در این مطالعه مروری وارد نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information