استنت گرافت‌های مختلف در ترمیم آنوریسم آئورت قفسه سینه

پیشینه

آنوریسم، گسترش موضعی یک شریان است. آئورت قفسه سینه بزرگ‌ترین سرخرگ بدن است که خون را از قلب به بازو‌ها و سر می‌رساند. اگر آنوریسم در آئورت قفسه سینه رخ دهد می‌تواند گسترش یابد و ممکن است آئورت پاره شده و منجر به مرگ‌ومیر شود. جراحی باز می‌تواند این آنوریسم‌ها را درمان کند، این جراحی شامل باز کردن قفسه سینه و قرار دادن یک گرافت مصنوعی به جای منطقه گسترش یافته‌ است. یک درمان جایگزین جدید شامل قرار دادن استنت گرافت (stent graft) مصنوعی است، که از طریق یک رگ خونی شریانی در کشاله ران تحویل عروق شده و در محل گسترش تثبیت می‌شود. این تکنیک ترمیم اندوواسکولار (endovascular repair) نامیده می‌شود. انواع بسیاری از استنت گرافت‌های مختلف وجود دارد. آنها در چگونگی اضافه شدن/دسترسی به عروق خونی، چگونگی اتصال به دیوار عروق، طراحی و نوع موادی که از آن ساخته می‌شوند، متفاوت هستند.

ویژگی‌های مطالعه و نتایج کلیدی

ما شواهد حاصل از مقایسه مستقیم انواع مختلف گرافت استنت را در ترمیم آنوریسم (شواهد تا فوریه 2015 به‌روز است) جست‌وجو کردیم. این مرور هیچ نوع شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که برتری نوع خاصی از گرافت‌ها را نسبت به انوع دیگر مشخص کرده باشند، نیافت. پژوهش بیشتری برای کمک به جراحان برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از نوع خاصی از استنت گرافت مورد نیاز است.

کیفیت شواهد

در غیاب مطالعاتی که واجد شرایط برای ورود به این مرور بودند، بررسی کیفیت شواهد امکان‌پذیر نبود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

متاسفانه، هیچ داده‌ای مرتبط با مقایسه مستقیم عملکرد انواع مختلف استنت گرافت وجود نداشت. RCTهای با کیفیت بالا که انواع استنت گرافت را در ترمیم آنوریسم عروقی قفسه سینه ارزیابی کنند مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شیوع آنوریسم قفسه سینه (thoracic aneurysm) در انگلستان 10.4 نفر در هر 100,000 نفر در سال تخمین زده می‌شود. بزرگ‌ شدن پیشرونده و غیر-قابل پیش‌بینی عروق می‌تواند منجر به پارگی شود. ترمیم اندوواسکولار (endovascular repair) آنوریسم آئورت قفسه سینه شامل یک سیستم استنت گرافت (stent graft) است که از طریق عبور از شریان فمورال و به کمک هدایت رادیولوژیک درون آئورت کار گذاشته می‌شود. در پی استقرار استنت درون شریان، یک اتصال و درزگیری در انتهای پروگزیمال و دیستال ناحیه فرود ایجاد و منجر به حذف ساک آنوریسم از گردش خون می‌شود. با افزایش محبوبیت ترمیم اندوواسکولار، افزایشی در تعداد طرح‌های استنت گرافت‌های تجاری موجود در بازار ایجاد شده ‌است. این یک نسخه به‌روز از مروری است که ابتدا در سال 2013 منتشر شد.

اهداف: 

این مرور با هدف بررسی انواع مختلف استنت گرافت‌ها برای ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت قفسه سینه انجام شد.

روش‌های جست‌وجو: 

هماهنگ کننده جست‌وجوی کارآزمایی‌های (Trials Search Co-ordinator; TSC) گروه عروق در کاکرین، پایگاه ثبت تخصصی (آخرین جست‌وجو در فوریه 2015) و پایگاه ثبت مطالعات کاکرین در CENTRAL (شماره 1؛ 2015) را جست‌وجو کرد. بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌ها برای یافتن جزئیات مطالعات در حال انجام و منتشر نشده، به وسیله TSC جست‌وجو شد.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) منتشر شده و منتشر نشده درباره انواع استنت گرافت در ترمیم آنوریسم آئورت قفسه سینه بدون محدودیت زبانی بررسی شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها مطابق با کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات انجام شد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای که معیارهای ورود را به مطالعه داشته باشد، شناسایی نشد. در غیاب مطالعاتی که واجد شرایط برای ورود به این مرور بودند، بررسی کیفیت شواهد امکان‌پذیر نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information