تاثیر طب سوزنی در مدیریت درمانی درد در اندومتریوز

اندومتریوز یک بیماری زنان است که به عنوان شایع‌ترین شکایت، باعث ایجاد درد مزمن لگن، به ویژه قاعدگی دردناک، می‌شود. طب سوزنی اغلب برای درمان درد و بیماری‌های مختلف زنان استفاده می‌شود. این مرور اثربخشی طب سوزنی را برای کاهش درد در اندومتریوز بررسی می‌کند؛ با این حال فقط یک مطالعه واجد معیارهای ورود بود. داده‌های این مطالعه که شامل 67 زن بود، نشان داد که طب سوزنی گوش موثرتر از داروهای گیاهی چینی برای کاهش درد قاعدگی است. این مطالعه گزارشی را ارائه نداد که شرکت‌کنندگان دچار عوارض جانبی ناشی از درمان‌های خود شدند یا خیر. انجام مطالعات بزرگتر و به خوبی طراحی شده برای مقایسه طب سوزنی با درمان‌های مرسوم برای تائید این نتایج ضروری است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس نتایج فقط یک مطالعه که در این مرور گنجانده شد، شواهد برای حمایت از اثربخشی طب سوزنی در تسکین درد در اندومتریوز محدود است. این مرور ضرورت توسعه مطالعات آتی را که از نوع کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده، با طراحی خوب و دوسو کور بوده و انواع مختلف طب سوزنی را در مقایسه با درمان‌های معمولی ارزیابی کنند، برجسته می‌کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اندومتریوز (endometriosis) یک بیماری شایع در زنان است، که تاثیر قابل‌توجهی بر زندگی زنان می‌گذارد. تظاهرات بالینی ممکن است از فقدان نشانه‌ها تا شکایت از درد مزمن لگن، به ویژه دیسمنوره (dysmenorrhoea)، متفاوت باشد. مدیریت درد در اندومتریوز در حال حاضر کافی نیست. استفاده از طب سوزنی (acupuncture) در مدیریت بالینی اختلالات زنان و زایمان مورد مطالعه قرار گرفته، اما اثربخشی آن برای تسکین درد در اندومتریوز نامشخص است.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) استفاده از طب سوزنی در مدیریت بالینی درد در اندومتریوز.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده گروه اختلالات قاعدگی و ناباروری در کاکرین (MSDG)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین)، MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ AMED؛ PsycINFO؛ CNKI و TCMDS (از ابتدا تا 2010) و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده یک سو یا دوسو کور با حضور زنان در سنین باروری و مبتلا به اندومتریوز تائید شده از طریق لاپاروسکوپی و مقایسه طب سوزنی (بدن، پوست سر یا گوش) با دارونما (placebo) یا داروی ساختگی، عدم درمان، درمان‌های مرسوم یا داروهای گیاهی چینی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده به‌طور مستقل خطر سوگیری (bias) را ارزیابی و داده ها را استخراج کردند؛ برای دستیابی به اطلاعات بیشتر با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم. متاآنالیز انجام نشد زیرا فقط یک مطالعه به دست آمد. معیار پیامد اولیه، کاهش درد ناشی از اندومتریوز بود. معیارهای پیامد ثانویه عبارت بودند از بهبودی در نمرات کیفیت زندگی، نرخ بارداری، عوارض جانبی و نرخ عود اندومتریوز.

نتایج اصلی: 

بیست و چهار مطالعه که شامل استفاده از طب سوزنی برای اندومتریوز بودند شناسایی شدند؛ با این حال، فقط یک کارآزمایی، با حضور 67 شرکت‌کننده، تمام معیارهای ورود را داشت. تنها کارآزمایی وارد شده، نمرات درد و نرخ درمان را طبق دستورالعمل تحقیقات بالینی در پزشکی جدید چینی (Guideline for Clinical Research on New Chinese Medicine) تعریف کرد. نمرات دیسمنوره در گروه طب سوزنی کمتر بود (تفاوت میانگین (MD): 4.81- امتیاز؛ 95% فاصله اطمینان: 6.25- تا 3.37-، P < 0.00001) که با استفاده از مقیاس 15 آیتمی Guideline for Clinical Research on New Chinese Medicine for Treatment of Pelvic Endometriosis scale اندازه‌گیری شد. نرخ اثربخشی کل («درمان شده»، «اثربخشی قابل‌توجه» یا «موثر») برای طب سوزنی گوش و طب گیاهی چینی به ترتیب 91.9% و 60% گزارش شد (خطر نسبی (RR): 3.04؛ 95% فاصله اطمینان: 1.65 تا 5.62، P = 0.0004). نرخ بهبودی بین طب سوزنی گوش و طب گیاهی چینی برای موارد دیسمنوره خفیف تا متوسط تفاوت معنی‌داری نداشت، در حالی که طب سوزنی گوش به‌طور قابل‌توجهی درد را در موارد دیسمنوره شدید کاهش داد.

داده‌ها برای معیارهای پیامدهای ثانویه در دسترس نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information