تک-دوز فنبوفن خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان

درد معمولا پس از پروسیجرهای جراحی احساس می‌شود. این وضعیت معمولا برای آزمایش اینکه داروها، مسکّن‌های موثری در شرکت‌کنندگان مبتلا به درد متوسط یا شدید هستند یا خیر، استفاده می‌شوند. در این مورد، توانستیم فقط یک مطالعه کوچک را پیدا کنیم که فنبوفن خوراکی را در برابر دارونما آزمایش کرد. این امکان وجود دارد که مطالعات انجام شده باشند، اما گزارش نشده باشند، زیرا فقط برای ثبت فنبوفن در مراجع صدور مجوز در سراسر جهان استفاده شده‌اند. با این حال، این موضوع یک شکاف مهم در دانش ما باقی می‌گذارد، و به این معنی است که نمی‌توانیم در مورد استفاده از فنبوفن خوراکی در شرایط حاد دردناک مطمئن باشیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در غیاب شواهدی مبنی بر اثربخشی فنبوفن خوراکی بر درد حاد پس از جراحی، استفاده از آن در این اندیکاسیون در حال حاضر موجه نیست. از آنجا که کارآزمایی‌ای در دست نیست تا به وضوح اثربخشی ضد-دردی آن را در ابتدایی‌ترین مطالعات درد حاد نشان ‌دهند، استفاده از آن در دیگر اندیکاسیون‌ها ‌باید به دقت ارزیابی شود. با توجه به تعداد زیاد داروهای موجود از این دسته و کلاس‌های دارویی مشابه که موثر هستند، هیچ دستور کار تحقیقاتی فوری برای بررسی این داروی خاص وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فنبوفن (fenbufen) یک داروی غیر-استروئیدی ضد-التهابی (non-selective nonsteroidal anti-inflammatory drug; NSAID) غیر-انتخابی است که برای درمان شرایط دردناک حاد و مزمن استفاده می‌شود. تابه امروز، مرور سیستماتیکی از تجویز آن در درد حاد پس از جراحی انجام نشده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی، طول اثر، و عوارض جانبی مرتبط با تک-دوز فنبوفن خوراکی در مدیریت درمانی درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان.

روش‌های جست‌وجو: 

به جست‌وجو در Cochrane CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ و بانک اطلاعاتی تسکین درد آکسفورد (Oxford Pain Relief Database) تا جون 2009 پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، دوسو-کور و کنترل شده با دارونما (placebo) از تجویز تک-دوز فنبوفن خوراکی در بزرگسالان مبتلا به درد حاد متوسط تا شدید پس از جراحی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و داده‌ها را استخراج کردند. داده‌های تسکین درد یا شدت درد استخراج شده و به پیامد دو-حالتی تعداد شرکت‌کنندگان با حداقل 50% تسکین درد طی 4 تا 6 ساعت تبدیل شدند، که از آن، نسبت خطر (relative risk) و تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای رسیدن به یک منفعت (NNT) محاسبه شدند. تعداد شرکت‌کنندگانی که در بازه‌های زمانی مشخص داروی نجات دریافت کردند، و زمان سپری‌شده تا استفاده از داروی نجات، به‌ عنوان معیارهای بیشتری از اثربخشی درمان در نظر گرفته شدند. اطلاعاتی را در مورد عوارض جانبی و تعداد موارد خروج از مطالعه گردآوری کردیم.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوها فقط یک مطالعه را با 90 شرکت‌کننده در مجموع، 31 شرکت‌کننده درمان‌شده با فنبوفن، شناسایی کردند. این مطالعه فنبوفن خوراکی 800 میلی‌گرم، فنبوفن 400 میلی‌گرم و دارونما را در شرکت‌کنندگان دچار درد پس از جراحی مقایسه کرد. فنبوفن در هر دو دوز اثربخشی ضد-دردی آشکاری داشت، اما تعداد شرکت‌کنندگان آنقدر اندک بود که امکان تجزیه‌و‌تحلیل معقول را فراهم نیاورد. عوارض جانبی گوارشی در 4 مورد از 15 شرکت‌کننده که فنبوفن 800 میلی‌گرم مصرف کردند، مشاهده شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information