تک-دوز سولینداک خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان

درد معمولا پس از جراحی احساس می‌شود. درد پس از جراحی مدل خوبی برای آزمایش این موضوع است که داروها، مسکّن‌های موثری در شرکت‌کنندگان مبتلا به درد متوسط یا شدید هستند یا خیر. در این مورد، هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که سولینداک خوراکی را در برابر دارونما (placebo) آزمایش کرده باشد. این امکان وجود دارد که مطالعات انجام شده باشند، اما گزارش نشده باشند، زیرا فقط برای ثبت سولینداک در مراجع صدور مجوز در سراسر جهان استفاده شده‌اند. با این حال، این یک شکاف مهم در دانش ما باقی می‌گذارد، و به این معنی است که نمی‌توانیم در مورد استفاده از سولینداک خوراکی برای شرایط حاد دردناک مطمئن باشیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در غیاب شواهدی مبنی بر اثربخشی سولینداک خوراکی در درد حاد پس از جراحی، در حال حاضر استفاده از آن برای این اندیکاسیون توجیه منطقی ندارد. از آنجا که کارآزمایی‌ای در دست نیست تا به وضوح اثربخشی آنالژزیک را در ابتدایی‌ترین مطالعات درد حاد نشان ‌دهند، استفاده از آن در دیگر اندیکاسیون‌ها ‌باید به دقت ارزیابی شود. با توجه به تعداد زیاد داروهای موجود از این دسته و کلاس‌های دارویی مشابه که موثر هستند، هیچ دستور کار تحقیقاتی فوری برای این داروی خاص وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سولینداک (sulindac) یک داروی غیر-استروئیدی ضد-التهابی (NSAID) است که مجوز استفاده در بیماری‌های روماتیسمی و دیگر اختلالات عضلانی‌اسکلتی را در بریتانیا دارد، و به‌طور گسترده‌ای در دیگر کشورهای سراسر جهان در دسترس است. این مرور به دنبال ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف سولینداک خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، با استفاده از مطالعات بالینی در بیماران مبتلا به درد ثابت‌شده، و با پیامدهای اندازه‌گیری شده عمدتا طی 6 ساعت با استفاده از روش‌های استاندارد بود. این نوع مطالعه چندین دهه است که برای اثبات اینکه داروها دارای خواص ضد-درد هستند یا خیر، استفاده شده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی تک-دوز سولینداک خوراکی در درد حاد پس از جراحی، و هر گونه عوارض جانبی مرتبط با آن.

روش‌های جست‌وجو: 

به جست‌وجو در Cochrane CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ و بانک اطلاعاتی تسکین درد آکسفورد (Oxford Pain Relief Database) تا جون 2009 پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، دوسو-کور، و کنترل‌شده با دارونما از سولینداک خوراکی برای تسکین درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و داده‌ها را استخراج کردند. ما برنامه‌ریزی کردیم که از ناحیه زیر منحنی «تسکین درد در مقابل زمان» استفاده کنیم تا با استفاده از معادلات معتبر، نسبتی از شرکت‌کنندگان را محاسبه کنیم که با سولینداک به حداقل 50% تسکین درد طی 4 تا 6 ساعت دست یافتند؛ استفاده از تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای رسیدن به یک منفعت (NNT)؛ نسبتی از شرکت‌کنندگان که از داروی ضد-درد نجات در یک دوره زمانی مشخص استفاده کردند؛ زمان سپری شده تا استفاده از داروی ضد-درد نجات؛ اطلاعات در مورد عوارض جانبی و موارد خروج از مطالعه.

نتایج اصلی: 

در جست‌وجوهایی که به دنبال مطالعات سولینداک خوراکی در بیماران مبتلا به درد ثابت شده پس از جراحی بودند، هیچ مطالعه‌ای شناسایی نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information