تاثیر تغییر وضعیت بدن در درمان زخم‌های فشاری

زخم‌های فشاری (که تحت عنوان زخم بستر، زخم فشاری، و زخم دکوبیتوس شناخته می‌شوند) نواحی موضعی آسیب بافتی هستند که در اثر فشار بیش از حد و نیروهای برشی ایجاد می‌شوند. زخم‌های فشاری عمدتا در افرادی رخ می‌دهند که تحرک محدود، آسیب عصبی یا هر دو را دارند. فشار ناشی از دراز کشیدن یا نشستن روی قسمت خاصی از بدن، منجر به اختلال در جریان اکسیژن و مواد مغذی به ناحیه آسیب دیده می‌شود. تغییر وضعیت بدن شامل حرکت دادن فرد به وضعیتی متفاوت به منظور برداشتن یا توزیع مجدد فشار از قسمتی از بدن است. اگر فرد مبتلا به زخم فشاری موجود هم‌چنان به دراز کشیدن یا تحمل وزن روی ناحیه آسیب دیده ادامه دهد، بافت‌ها از جریان خون تهی شده و اکسیژن یا مواد مغذی به زخم نرسیده، و مواد زائد از زخم خارج نمی‌شوند، مواردی که برای بهبودی زخم لازم هستند. افرادی که نمی‌توانند خودشان وضعیت بدن خود را تغییر دهند، نیاز به کمک دارند. بهترین دستورالعمل‌های بین‌المللی درمانی از تغییر وضعیت بدن به عنوان یک جزء جدایی‌ناپذیر از استراتژی مدیریت زخم فشاری حمایت می‌کنند. نویسندگان این مرور هیچ مطالعه‌ای را نیافتند که واجد شرایط گنجاندن در مرور باشد. بنابراین، نمی‌دانیم که تغییر وضعیت بدن افراد، تفاوتی را در میزان بهبودی زخم‌های فشاری ایجاد می‌کند یا خیر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

علیرغم استفاده گسترده از تغییر وضعیت بدن به عنوان جزئی از برنامه مدیریت درمانی در افراد مبتلا به زخم فشاری، هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده‌ای وجود ندارد که تاثیرات تغییر وضعیت بدن بیماران را بر میزان بهبودی زخم فشاری ارزیابی کرده باشد. بنابراین، نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که تغییر وضعیت بدن بیماران، سرعت بهبود زخم‌های فشاری را بیشتر می‌کند یا خیر. تاثیر تغییر وضعیت بدن بر بهبود زخم فشاری باید ارزیابی شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فشار ناشی از دراز کشیدن یا نشستن روی قسمت خاصی از بدن منجر به کاهش اکسیژن و مواد مغذی، درناژ ناقص مواد زائد و آسیب به سلول‌ها می‌شود. اگر بیمار مبتلا به زخم فشاری (pressure ulcer) موجود هم‌چنان به دراز کشیدن یا تحمل وزن روی ناحیه آسیب دیده ادامه دهد، بافت‌ها از جریان خون تهی شده و اکسیژن یا مواد مغذی به زخم نرسیده و مواد زائد از زخم خارج نمی‌شوند، که همه این موارد برای بهبودی لازم هستند. بیمارانی که نمی‌توانند وضعیت بدن خود را خودشان تغییر دهند، نیاز به کمک دارند. بهترین دستورالعمل‌های بین‌المللی درمانی از تغییر وضعیت بدن به عنوان یک جزء جدایی‌ناپذیر از استراتژی مدیریت زخم فشاری حمایت می‌کنند. این مرور برای روشن شدن نقش تغییر وضعیت بدن در مدیریت درمانی بیماران مبتلا به زخم فشاری انجام شده است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات تغییر وضعیت بدن بیماران بر نرخ بهبود زخم‌های فشاری.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این سومین به‌روزرسانی، پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین (جست‌وجو در 28 آگوست 2014)؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین، 2014، شماره 7)؛ Ovid MEDLINE (2013 تا هفته 3 آگوست 2014)؛ Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations؛ 29 آگوست 2014)؛ Ovid EMBASE (2012 تا 29 آگوست 2014)؛ و EBSCO CINAHL (2012 تا 27 آگوست 2014) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را در نظر گرفتیم که تغییر وضعیت بدن بیمار را با عدم تغییر وضعیت بدن مقایسه کردند، یا RCTهایی را که تکنیک‌های مختلف تغییر وضعیت بدن را با هم مقایسه ‌کردند، یا RCT‌هایی را که فراوانی‌های متفاوت تغییر وضعیت بدن را مقایسه ‌کردند. کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) فقط در غیاب RCTها در نظر گرفته شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم عناوین و، در صورت وجود، چکیده‌های مطالعاتی را که توسط استراتژی جست‌وجو برای واجد شرایط بودن آنها شناسایی شدند، ارزیابی کردند. نسخه‌های کامل مطالعات بالقوه مرتبط به دست آورده و دو نویسنده مستقلا این مطالعات را از نظر معیارهای ورود بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information