واکسن پنومونی (پنوموکوک) برای کودکان و بزرگسالان مبتلا به برونشکتازی

در بسیاری از کشورها، واکسیناسیون پنومونی (برای محافظت در برابر عفونت ناشی از باکتری پنوموکوک)، بخشی از برنامه ایمن‌سازی نوزادان و هم‌چنین برای افراد مبتلا به برونشکتازی است. در این مرور، جست‌وجوی ما برای یافتن کارآزمایی‌‌های کنترل شده و تصادفی‌سازی شده که اثربخشی واکسن‌های پنوموکوک را در افراد مبتلا به برونشکتازی بررسی کنند، یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و یک کارآزمایی‌ شبه-کنترل شده را یافت. ما به این نتیجه رسیدیم که بزرگسالان و کودکان (در صورت داشتن سن مناسب) مبتلا به برونشکتازی باید با واکسن پنوموکوک پلی‌ساکاریدی 23-ظرفیتی، همانطور که در بسیاری از دستورالعمل‌های ملی پیشنهاد شده، واکسینه شوند، هر چند محدودیت‌هایی در مرور دیده شد. به دلیل عدم وجود اطلاعات در مورد تعداد دفعات تزریق واکسن، توصیه می‌کنیم تا زمانی که شواهد بیشتری در دسترس قرار گیرند، دستورالعمل‌های بالینی ملی رعایت شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد فعلی اما محدود شده، استفاده از واکسن پنوموکوک 23-ظرفیتی را به عنوان مدیریت روتین در بزرگسالان مبتلا به برونشکتازی تایید می‌کند. شواهد ضمنی هم‌چنین از استفاده از واکسیناسیون روتین پنوموکوکی 23-ظرفیتی در کودکان مبتلا به برونشکتازی حمایت می‌کند. برای بررسی اثربخشی این مداخله با استفاده از انواع واکسن‌ها در گروه‌های سنی مختلف، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده بیشتری مورد نیاز است. هیچ اطلاعاتی در مورد اثربخشی واکسن پنوموکوک بر نارسایی ریوی وجود ندارد. با توجه به عدم وجود شواهد در مورد تعداد دفعات تزریق واکسن، توصیه می‌شود که ارائه دهندگان سلامت به دستورالعمل‌های ملی پایبند باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

برونشکتازی (bronchiectasis) به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یکی از علل اصلی موربیدیتی تنفسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. حتی در کشورهای ثروتمند، برونشکتازی در برخی از زیربخش‌های اجتماعی (مثلا جوامع بومی (Aboriginal)) دیده شده و به عنوان یک کوموربیدیتی و اصلاح کننده بیماری در بیماری‌های تنفسی مانند بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) رخ می‌دهد. تشدید حملات تنفسی در افراد مبتلا به برونشکتازی با کاهش کیفیت زندگی، تسریع کاهش عملکرد ریوی، بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ‌ومیر همراه است. تزریق واکسن کونژوگه پنوموکوک بخشی از برنامه معمول ایمن‌سازی نوزادان در بسیاری از کشورها است. توصیه‌های فعلی برای انجام واکسیناسیون کمکی پنوموکوک شامل کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری چرکی مزمن (chronic suppurative disease) است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی تزریق واکسن پنوموکوک به عنوان مدیریت روتین در کودکان و بزرگسالان مبتلا به برونشکتازی در (الف) کاهش شدت و دفعات تشدید حملات تنفسی و (ب) کاهش عملکرد ریوی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه راه‌های هوایی در کاکرین، بانک‌های اطلاعاتی MEDLINE و EMBASE توسط گروه راه‌های هوایی در کاکرین جست‌وجو شدند. هم‌چنین با تولید کنندگان واکسن‌های پنوموکوک تماس گرفته شد. آخرین جست‌وجوها در نوامبر 2008 انجام شدند.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده که از تزریق واکسن پنوموکوک روی کودکان و بزرگسالان مبتلا به برونشکتازی استفاده کردند. همه انواع واکسن‌های پنوموکوک وارد شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نتایج جست‌وجوها بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده برای ورود، بررسی شدند. هیچ کارآزمایی‌‌ واجد شرایطی شناسایی نشد و بنابراین هیچ داده‌ای برای تجزیه‌و‌تحلیل در دسترس نبود. یک کارآزمایی غیر تصادفی‌سازی شده و کنترل شده کوچک در کودکان گزارش شد.

نتایج اصلی: 

یک مطالعه تصادفی‌سازی شده و کنترل شده و برچسب باز (open label) در 167 بزرگسال مبتلا به بیماری مزمن ریوی (برونشکتازی و دیگر بیماری‌های مرتبط با برونشکتازی)، واکسن پنوموکوک 23-ظرفیتی (PV) و آنفلوآنزا را با واکسن آنفلوآنزا به تنهایی (گروه کنترل) مقایسه کرد. این مطالعه کاهش قابل‌توجهی را در وقوع تشدیدهای حملات عفونی حاد تنفسی در گروه PV در مقایسه با گروه کنترل نشان داد، OR: 0.48؛ 95% CI؛ 0.26 تا 0.88؛ تعداد افراد مورد نیاز برای درمان (numbers needed to treat; NNT) برای رسیدن به یک مزیت: 6 (95% CI؛ 4 تا 32) طی 2 سال. با این حال، هیچ تفاوتی در بروز اپیزودهای پنومونی میان گروه‌ها وجود نداشت و هیچ اطلاعاتی در مورد نارسایی ریوی به دست نیامد. در مطالعه‌ای دیگر، یک فایده در از بین بردن استرپتوکوک پنومونیه در خلط در یک کارآزمایی‌ غیر تصادفی‌سازی شده در کودکان یافت شد اما هیچ تاثیر بالینی توصیف نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information