شیمی‌درمانی، پرتودرمانی یا هر دو پس از جراحی برای درمان تومور نادر تخمدان

کارسینوسارکوم تخمدان (ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ) یک تومور بدخیم گاینکولوژی نادر است که حدود 1% یا کمتر از همه سرطان‌های تخمدان را تشکیل می‌دهد. این تومورها هم حاوی بافت کارسینوماتوز (برخاسته از بافت اپیتلیال، بافت پوششی حفره‌ها و سطوح ساختارها در سراسر بدن) و هم سارکوماتوز (برخاسته از بافت همبند) درون آنها است. این تومور معمولا در مرحله پیشرفته تشخیص داده می‌شود و علیرغم درمان میزان بقای پایینی دارد. این تومور معمولا با ترکیبی از عمل جراحی و شیمی‌درمانی و گاهی اوقات پرتودرمانی درمان می‌شود. انواع مختلفی از داروهای شیمی‌درمانی قبل و بعد از عمل جراحی (درمان‌های نئوادجوانت و ادجوانت (کمکی)) برای درمان زنان استفاده شده است.

در حال حاضر هیچ شواهدی برای تعیین اینکه هر نوعی از شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی، یا هر دو، در ترکیب با عمل جراحی برای طولانی شدن بقا و بهبود کیفیت زندگی یا سمیت بهتر است یا بدتر، وجود ندارد. این مرور نیاز به انجام مطالعات با کیفیت خوب را برای مقایسه رژیم‌های مختلف شیمی‌درمانی، قبل و بعد از عمل جراحی، با یا بدون پرتودرمانی، برجسته‌ می‌کند. مطالعات چندمرکزی، چندملیتی و مشترک با کیفیت خوب برای بررسی این بیماری نادر مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما هیچ شواهدی را برای آگاهی از تصمیم‌گیری‌ها در مورد رژیم‌های شیمی‌درمانی و پرتودرمانی نئوادجوانت و ادجوانت یا شیمی‌درمانی به تنهایی، برای زنان مبتلا به کارسینوسارکوم تخمدان نیافتیم. در حالت ایده‌آل، انجام یک RCT که از نوع مطالعات چندمرکزی یا چند ملیتی باشد، یا مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده با طراحی خوب که از تجزیه‌وتحلیل چندمتغیره برای تنظیم عدم تعادل پایه استفاده کند، برای مقایسه روش‌های درمانی و بهبود دانش فعلی مورد نیاز است. تحقیقات بیشتر درباره مسیرهای پیام‌رسانی یا سیگنالینگ ژنتیکی و مولکولی ممکن است منجر به بهبود درک این زیرنوع از تومور شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کارسینوسارکوم تخمدان که ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ (Mullerian) نامیده می‌شود، یک تومور بدخیم ژنیکولوژیک نادر است که حدود 1% یا کمتر از همه سرطان‌های تخمدان را تشکیل می‌دهد. در بیش از 80% موارد، این بیماری در هنگام تشخیص، به خارج از تخمدان و داخل شکم گسترش یافته است. درمان اولیه به‌طور سنتی انجام جراحی سیتوریداکشن (cytoreduction)، پس از پرتودرمانی و شیمی‌درمانی یا شیمی‌درمانی به تنهایی بوده است. رژیم‌های درمانی عبارت بودند از: سیس‌پلاتین (cisplatin) به تنهایی؛ ترکیبی از دوکسوروبیسین (doxorubicin)، ایفوسفامید (ifosfamide)، داکاربازین (dacarbazine)، سیکلوفسفامید (cyclophosphamide)، تاکسول (taxol)؛ و ترکیبات مختلف دیگر. به نظر می‌رسد که اثربخشی این رژیم‌های مختلف، مختلط باشد. از این‌رو، این مساله باید روشن شود که درمان نئوادجوانت یا ادجوانت مطلوب پس از جراحی سیتوریداکشن برای این تومور نادر وجود دارد یا خیر. همچنین، از آنجایی که به نظر می‌رسد پیش‌آگهی کلی ضعیف است، بررسی مسائل کیفیت زندگی مربوط به درمان، به ویژه سمیت، از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی گزینه‌های شیمی‌درمانی و پرتودرمانی ادجوانت و نئوادجوانت مختلف یا شیمی‌درمانی به تنهایی در ترکیب با عمل جراحی در مدیریت کارسینوسارکوم تخمدان.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان زنان در کاکرین (Cochrane Gynaecological Cancer Group)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ MEDLINE و EMBASE را تا فوریه 2012 جست‌وجو کردیم. همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده مقالات مربوط به جلسات علمی، فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کردیم و با متخصصین این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

ما به جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) پرداختیم که شیمی‌درمانی و پرتودرمانی ادجوانت و نئوادجوانت یا شیمی‌درمانی به تنهایی را در زنان مبتلا به کارسینوسارکوم تخمدان (سارکوم ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ در تخمدان) مقایسه کردند. در صورت عدم وجود RCTها برای بحث، مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده (NRS) را نیز بررسی کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی این موضوع پرداختند که مطالعات بالقوه مرتبط، معیارهای ورود را داشتند یا خیر. هیچ کارآزمایی یافت نشد، بنابراین هیچ داده‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفت.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجو 297 منبع منحصربه‌فرد را شناسایی کرد که همگی حذف شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
Share/Save