مداخلات فیزیکی برای قطع یا کاهش گسترش ویروس‌های تنفسی

اگرچه ویروس‌های تنفسی معمولا فقط باعث بروز بیماری‌های جزئی می‌شوند، می‌توانند باعث اپیدمی هم بشوند. تقریبا 10% تا 15% از مردم در سراسر جهان سالانه به آنفلوآنزا مبتلا می‌شوند، و نرخ حمله آن در طول اپیدمی‌های عمده به 50% هم افزایش پیدا می‌کند. پاندمی‌های جهانی عفونت‌های ویروسی ویرانگر بوده‌اند. در سال 2003، اپیدمی سندرم حاد تنفسی شدید (SARS) حدود 8000 نفر را تحت تاثیر قرار داد، 780 نفر را کشت و باعث یک بحران اجتماعی و اقتصادی عظیم شد. در سال 2006، تهدید پاندمی H5N1 مرغی جدید، و در سال 2009، آنفلوآنزای خوکی جدید H1N1، باعث اضطراب جهانی است. اقدامات تکی و بالقوه گران (به خصوص استفاده از واکسن‌ها یا داروهای ضدویروسی) ممکن است برای قطع گسترش آنها کافی نباشند. بنابراین، ما به دنبال شواهد برای اثربخشی موانع ساده فیزیکی (مانند شستن دست یا پوشیدن ماسک) در کاهش گسترش ویروس‌های تنفسی، از جمله ویروس‌های آنفلوآنزا جست‌وجو کردیم.

ما 67 مطالعه را شامل کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و مطالعات مشاهده‌ای با خطر سوگیری (bias) ترکیبی وارد کردیم. تعداد کل شرکت‌کنندگان وارد نمی‌شوند، زیرا کل این مجموعه‌ از مشاهدات متنوعی تشکیل می‌شود: افراد شرکت‌کننده و مشاهدات مربوط به شرکت‌کنندگان و کشورها (هدف برخی از مطالعات). بنابراین هر شکل (figure) کلی گمراه‌کننده خواهد بود. گسترش ویروس‌های تنفسی را می‌توان با اقدامات بهداشتی (مانند دست شستن)، به خصوص برای کودکان جوانتر کاهش داد. شستن مکرر دست همچنین می‌تواند انتقال را از کودکان به دیگر اعضای خانواده کاهش دهد. اجرای موانع انتقال، مانند ایزوله کردن و اقدامات بهداشتی (پوشیدن ماسک، دستکش و روپوش) می‌توانند در اپیدمی‌های ویروس تنفسی یا در بخش‌های بیمارستانی موثر باشند. ما هیچ شواهدی را دال بر برتری ماسک‌های گران‌تر، تحریک کننده و ناخوشایند N95 نسبت به ماسک‌های جراحی ساده پیدا نکردیم. مشخص نیست که اضافه کردن ویروسیدال‌ها یا ضدعفونی کنند‌ها به عوامل شست‌وشوی طبیعی دست با صابون، موثرتر هستند یا خیر. شواهد کافی برای حمایت از غربالگری افراد در دروازه‌های ورودی و فاصله‌گذاری اجتماعی (جدایی فاصله‌ای حداقل یک متر بین افراد آلوده و غیرآلوده) به عنوان روشی برای کاهش گسترش بیماری در طول اپیدمی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مداخلات ساده و کم‌هزینه برای کاهش انتقال ویروس‌های تنفسی اپیدمیک مفید خواهند بود. اجرای روتین طولانی‌مدت برخی از اقدامات ارزیابی شده، ممکن است بدون تهدید اپیدمی، مشکل باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اپیدمی‌های ویروسی یا پاندمی‌های عفونت‌های حاد تنفسی مانند آنفلوآنزا یا سندرم حاد تنفسی شدید، تهدیدی جهانی را مطرح می‌کنند. داروهای ضدویروسی و واکسیناسیون ممکن است برای جلوگیری از گسترش آنها کافی نباشند.

اهداف: 

مرور اثربخشی مداخلات فیزیکی برای قطع یا کاهش گسترش ویروس‌های تنفسی

روش‌های جست‌وجو: 

ما در کتابخانه کاکرین، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2010؛ شماره 3)، که شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه عفونت‌های حاد تنفسی در کاکرین، MEDLINE (از 1966 تا اکتبر 2010)، OLDMEDLINE (از 1950 تا 1965)، EMBASE (از 1990 تا اکتبر 2010)، CINAHL (از 1982 تا اکتبر 2010)، LILACS (از 2008 تا اکتبر 2010)، Indian MEDLARS (از 2008 تا اکتبر 2010)، و IMSEAR (از 2008 تا اکتبر 2010) است، جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

در این به‌روزرسانی، دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم معیارهای ورود را برای تمام مقالات شناسایی و بازیابی شده به کار برده و داده‌ها را استخراج کردند. ما 3375 عنوان را غربالگری کردیم، 3560 مورد را حذف کرده و مقالات کامل 215 مطالعه را بازیابی کردیم که از این تعداد 66 مقاله از 67 مطالعه وارد شدند. ما مداخلات فیزیکی (غربالگری در دروازه‌های ورودی، ایزولاسیون، قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی، موانع، حفاظت شخصی، بهداشت دست) را برای پیشگیری از انتقال ویروس‌های تنفسی وارد کردیم. ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، مطالعات کوهورت، مورد-شاهدی، قبل و بعد و سری زمانی را وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای ارزیابی واجد شرایط بودن کارآزمایی، از یک فرم استاندارد شده استفاده کردیم. ما RCTها را با روش تصادفی‌سازی کردن، تولید توالی تخصیص، پنهان‌سازی، کورسازی و پیگیری در آنها ارزیابی کردیم. ما غیر-RCTها را برای مخدوش‌کننده‌های بالقوه ارزیابی کرده و آنها را به صورت خطر سوگیری (bias) پائین، متوسط و بالا طبقه‌بندی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 67 مطالعه را شامل کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و مطالعات مشاهده‌ای با خطر سوگیری (bias) ترکیبی وارد کردیم. تعداد کل شرکت‌کنندگان وارد نمی‌شوند، زیرا تعداد کل از مجموعه‌ ناهمگونی از از مشاهدات (افراد شرکت‌کننده، مشاهدات مربوط به شرکت‌کنندگان و کشورها (هدف برخی از مطالعات)) تشکیل می‌شوند. خطر سوگیری برای پنج RCT و اغلب RCTهای خوشه‌ای بالا بود. مطالعات مشاهده‌ای کیفیت مختلطی داشتند. فقط داده‌های مورد-شاهدی به اندازه کافی همگن بودند تا بتوانند وارد متاآنالیز شوند. RCTهای خوشه‌ای با بالاترین کیفیت پیشنهاد می‌کنند که گسترش ویروس‌های تنفسی را می‌توان با اقدامات بهداشتی، مانند شستن دست، به خصوص برای کودکان جوانتر، کاهش داد. بهره‌مندی از کاهش انتقال از کودکان به اعضای خانواده به طور گسترده‌ای در دیگر طرح‌های مطالعاتی نیز پشتیبانی می‌شود که در آنها پتانسیل مخدوش شدن بیشتر است. 9 مطالعه مورد-شاهدی پیشنهاد می‌کنند که اجرای موانع انتقال، جداسازی و اقدامات بهداشتی در اپیدمی‌های حاوی ویروس تنفسی موثر هستند. ماسک‌های جراحی یا ماسک‌های N95 سازگارترین اقدامات جامع حمایتی بودند. ماسک‌های N95 برتری خاصی نسبت به ماسک‌های جراحی ساده نداشتند، اما گران‌تر، ناخوشایند و ملتهب کننده پوست بودند. اضافه کردن ویروسیدال‌ها یا ضدعفونی کننده‌ها به دست شستن طبیعی برای کاهش انتقال بیماری‌های تنفسی همچنان نامشخص است. اقدامات جهانی، مانند غربالگری در دروازه‌های ورودی، منجر به تاخیر حاشیه‌ای غیرقابل توجهی در گسترش عفونت می‌شوند. شواهد محدودی وجود داشت که فاصله‌گذاری اجتماعی موثر بود، به خصوص اگر مربوط به خطر قرار گرفتن در معرض بیماری باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
Share/Save