استفاده از کلینیک‌های تخصصی دوران بارداری برای زنان با بارداری چند-قلویی با هدف بهبود پیامدهای نوزادان و مادران

موضوع چیست؟

زنانی که بیش از یک جنین باردار هستند (بارداری چند-قلویی) در معرض خطر بیشتری برای بروز عوارضی هستند که می‌توانند بر سلامت مادر و نوزادان تاثیر بگذارند. ما پرسیدیم که کلینیک‌های «تخصصی» دوران بارداری، در زنان با بارداری چند-قلویی، پیامدها را برای این زنان و نوزادان‌شان، در مقایسه با حضور در کلینیک‌های استاندارد دوران بارداری، بهبود می‌بخشند یا خیر.

چرا این موضوع مهم است؟

در نوزادان حاصل از بارداری‌های چند-قلویی، احتمال این که این نوزادان خیلی زود متولد شوند (زایمان زودرس) و در نتیجه، مشکلاتی مرتبط با ارگان‌های تکامل‌نیافته، از جمله ریه‌ها، داشته باشند، بیشتر است. احتمال زنده ماندن این نوزادان نیز کمتر است. زنانی که بیش از یک جنین را باردار هستند، در معرض افزایش خطر بروز عوارضی مانند فشار خون بالا، دیابت و خونریزی قرار دارند. بنابراین، مهم است که ببینیم کلینیک‌های تخصصی در دوران بارداری می‌توانند پیامدها را برای این نوزادان و مادران بهبود بخشند یا خیر. این کلینیک‌های تخصصی، ممکن است شامل مراجعه به یک ماما در طول بارداری، قرار ویزیت‌های بیشتر پیش از زایمان و دسترسی به اطلاعات بیشتر و کامل‌تر باشند.

ما چه شواهدی را به دست آوردیم؟

یک مطالعه کوچک را شامل 162 زن و نوزادان‌شان (تاریخ جست‌وجو در 31 می 2015) پیدا کردیم. کیفیت مطالعه برای پیامدها، بسیار پائین تا متوسط بود. این مطالعه برای ارائه پاسخ به پرسش ما بسیار کوچک بود، زیرا بیشتر در مورد احتمال تولد زودهنگام نوزادان، سلامت آنان و این که زنده می‌مانند یا خیر، کنجکاو بودیم. ما متوجه شدیم که مادران با بارداری چند-قلویی، در صورت مراجعه به کلینیک‌های تخصصی بارداری چند-قلویی، احتمال زایمان سزارین بیشتری داشتند.

این یافته‌ها چه معنایی دارند؟

شواهدی با کیفیت خوب و کافی برای حمایت از استفاده از کلینیک‌های تخصصی برای زنان با بارداری‌های چند-قلویی وجود ندارد. نیاز فوری برای انجام مطالعاتی با کیفیت خوب برای پاسخ به این پرسش مهم وجود دارد.

خلاصه تصویری برخی از نتایج این مرور را می‌توان در اینجا (روی نسخه وب) یا اینجا (برای نسخه قابل چاپ) یافت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر، اطلاعات محدودی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده برای ارزیابی نقش کلینیک‌های «تخصصی» دوران بارداری در زنان با بارداری چند-قلویی در مقایسه با مراقبت‌های «استاندارد» دوران بارداری در بهبود پیامدهای سلامت مادر و نوزاد وجود دارد. ارزش کلینیک‌های «تخصصی» بارداری چند-قلویی در بهبود پیامدهای سلامت زنان و نوزادان آن‌ها، نیازمند ارزیابی این موضوع در کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌ و کنترل‌ شده با قدرت آماری و طراحی مناسب است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مراقبت‌های منظم دوران بارداری برای زنان با بارداری چند-قلویی، عملکردی پذیرفته شده است، و در حالی که بیشتر زنان تعداد ویزیت‌های دوران بارداری را افزایش می‌دهند، هیچ اتفاق‌نظری وجود ندارد مبنی بر این که مراقبت بهینه شامل چه مواردی است. کلینیک‌های «تخصصی» دوران بارداری، به عنوان راهی برای بهبود پیامدها در زنان و نوزادان آنها مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

اهداف: 

ارزیابی مزایا و مضرات کلینیک‌های «تخصصی» دوران بارداری، در مقایسه با مراقبت‌های «استاندارد» دوران بارداری در زنان با یک بارداری چند-قلویی، با استفاده از بهترین شواهد موجود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (31 می 2015) و فهرست منابع مطالعات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌ و کنترل‌ شده منتشر شده، منتشر نشده، و در حال انجام با داده‌های گزارش‌شده که پیامدها را در مادران و نوزادان با یک بارداری چند-قلویی که مراقبت‌های تخصصی دوران بارداری چند-قلویی را دریافت کردند (طبق تعریف نویسندگان کارآزمایی)، با پیامدها در گروه کنترل که مراقبت‌های دوران بارداری «استاندارد» را گرفتند (طبق تعریف نویسندگان کارآزمایی)، مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی کارآزمایی‌ها برای ورود به مطالعه و کیفیت کارآزمایی پرداختند. اطلاعات توسط دو نویسنده مرور استخراج شد. دقت داده‌ها بررسی شد. کیفیت شواهد را با استفاده از نرم‌افزار GRADEpro درجه‌بندی کردیم.

نتایج اصلی: 

یافته‌ها بر پایه نتایج یک مطالعه منفرد بنا شدند که دارای برخی محدودیت‌ها در طراحی بود.

داده‌ها از یک مطالعه شامل 162 زن با بارداری چند-قلویی، در دسترس قرار داشتند. برای تنها پیامد اولیه گزارش شده، مرگ‌ومیر پری‌ناتال، مطمئن نیستیم که استفاده از کلینیک‌های تخصصی دوران بارداری، در مقایسه با مراقبت‌های استاندارد، تفاوتی را ایجاد کرده باشند (خطر نسبی (RR): 1.02؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.26 تا 4.03؛ 324 نوزاد؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). زنانی که مراقبت‌های تخصصی دوران بارداری را دریافت کردند، به‌طور قابل‌توجهی احتمال بیشتری برای زایمان سزارین داشتند (RR: 1.38؛ 95% CI؛ 1.06 تا 1.81؛ 162 زن، شواهد با کیفیت متوسط). داده‌هایی در این مطالعه در مورد پیامدهای اولیه زیر گزارش نشدند: کوچک برای سن بارداری (small-for-gestational age)، زایمان بسیار زودرس یا مرگ‌ومیر مادری. هیچ تفاوتی میان مراقبت‌های تخصصی دوران بارداری و مراقبت‌های استاندارد برای دیگر پیامدهای ثانویه مورد بررسی وجود نداشت: افسردگی پس از زایمان (RR: 0.48؛ 95% CI؛ 0.19 تا 1.20؛ 133 زن؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، تغذیه با شیر مادر (شیردهی) (RR: 0.63؛ 95% CI؛ 0.24 تا 1.68؛ 123 زن؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، مرده‌زایی (RR: 0.68؛ 0.12 تا 4.04) یا مرگ‌ومیر نوزادی (RR: 2.05؛ 95% CI؛ 0.19 تا 22.39) (324نوزاد).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information