نقش موسیقی‌درمانی در درمان افسردگی

چرا این مرور مهم است؟

افسردگی یک مشکل شایع است که باعث تغییر خلق‌وخو و از دست رفتن علاقه و لذت می‌شود. موسیقی‌درمانی مداخله‌ای است که دربرگیرنده جلسات منظم با یک متخصص درمانگر موسیقی است، و ممکن است به بهبود خلق‌و‌خو از طریق بیان احساسات کمک کند. این مرور ممکن است اطلاعات جدیدی را در مورد تاثیرات موسیقی‌درمانی در افراد افسرده اضافه کند.

چه کسانی به این مرور علاقمند خواهند بود؟

مرور ما مورد علاقه افراد زیر خواهد بود: افراد مبتلا به افسردگی و خانواده‌های آنها، دوستان، و مراقبین بیماران، پزشکان عمومی، روان‌پزشکان، روان‌شناسان، و دیگر متخصصین که در زمینه سلامت روان کار می‌کنند، موسیقی‌درمانگران که در حوزه سلامت روان کار می‌کنند، و سیاست‌گذاران سلامت روان.

این مرور قصد دارد به چه سوالاتی پاسخ دهد؟

1. آیا موسیقی‌درمانی موثرتر از درمان معمول به تنهایی یا درمان روان‌شناختی است؟

2. آیا یک نوع موسیقی‌درمانی از نوع دیگر آن بهتر است؟

‌چه مطالعاتی وارد این مرور شدند؟

ما نه مطالعه را با مجموع 421 نفر از هر گروه سنی (از نوجوانان تا افراد سالمند) وارد کردیم. مطالعات تاثیرات موسیقی‌درمانی را در برابر درمان معمول، و در برابر درمان روانشناسی بررسی کردند. علاوه بر این، تفاوت‌های بین اشکال مختلف موسیقی‌درمانی: فعال (جایی که افراد آواز می‌خوانند یا موسیقی پخش می‌کنند) و پذیرنده (جایی که افراد به موسیقی گوش می‌دهند) را مورد بررسی قرار دادیم.

شواهد حاصل از این مرور به ما چه می‌گویند؟

ما متوجه شدیم که موسیقی‌درمانی همراه با درمان معمول موثرتر از درمان معمول به تنهایی است. به نظر می‌رسد موسیقی‌درمانی باعث کاهش نشانه‌های افسردگی و اضطراب می‌شود و به بهبود عملکرد کمک می‌کند (به‌طور مثال حفظ مشارکت در کار، فعالیت‌ها، و روابط). ما مطمئن نیستیم که موسیقی‌درمانی بهتر از درمان روان‌شناختی است یا خیر. ما نمی‌دانیم که یک نوع موسیقی‌درمانی بهتر از نوع دیگر آن است. تعداد کم مطالعات شناسایی شده و شرکت‌کنندگان اطمینان به این مقایسه‌ها را دشوار کرده است.

در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

موسیقی‌درمانی برای افسردگی احتمالا در کاهش نشانه‌های افسردگی و اضطراب در افراد موثر است. این روش هم‌چنین به افراد کمک می‌کند تا در زندگی روزمره خود به فعالیت بپردازند. با این حال یافته‌های ما کامل نیستند و باید از طریق پژوهش بیشتر، روشن شوند. کارآزمایی‌های آینده باید افسردگی را در کودکان و نوجوانان مطالعه کنند و گزارش‌های کارآزمایی‌های آینده باید به‌طور کامل مداخلات موسیقی‌درمانی، مداخلات دیگر و شخص ارائه دهنده این مداخلات را توصیف کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یافته‌های متاآنالیز کنونی نشان می‌دهد که موسیقی‌درمانی تاثیرات مفید کوتاه‌-مدتی را برای افرادی که افسردگی دارند فراهم می‌آورد. به نظر می‌رسد اضافه کردن موسیقی‌درمانی به درمان معمول (TAU) باعث بهبود نشانه‌های افسردگی در مقایسه با TAU به تنهایی می‌شود. علاوه بر این، موسیقی‌درمانی به همراه TAU با حوادث جانبی بیشتر یا کمتر نسبت به TAU به تنهایی ارتباطی ندارد. موسیقی‌درمانی هم‌چنین اثربخشی را در کاهش سطوح اضطراب و بهبود عملکرد افراد افسرده نشان می‌دهد.

انجام کارآزمایی‌های آینده با طراحی مناسب و حجم نمونه‌های بزرگ‌تر با حضور کودکان و نوجوانان برای تحکیم یافته‌های ما ضروری است. محققان باید به بررسی مکانیزم‌های موسیقی‌درمانی برای درمان افسردگی بپردازند. مهم است که به‌طور واضح موسیقی‌درمانی، TAU، فرد مقایسه کننده شرایط و تخصص فردی که مداخله را ارائه می‌دهد، برای تکرارپذیری و اهداف مقایسه‌ای در نظر گرفته‌ شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

افسردگی یک اختلال خلق‌وخوی شدید است که با احساس ناخوشی دائمی، کم‌توجهی و از دست دادن لذت همراه است. موسیقی‌درمانی می‌تواند در تنظیم خلق‌وخو و احساسات مفید باشد. به‌روز کردن مرور کاکرین 2008 برای بهبود دانش در مورد تاثیرات موسیقی‌درمانی در افسردگی مورد نیاز بود.

اهداف: 

1. تعیین تاثیرات موسیقی‌درمانی برای افسردگی در افراد با هر سنی در مقایسه با درمان معمول (TAU) و روان‌شناختی، داروشناختی، و/یا درمان‌های دیگر.

2. مقایسه تاثیرات اشکال مختلف موسیقی‌درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی در هر سنی.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده گروه اختلالات شایع روانی در کاکرین (CCMD-CTR؛ از آغاز تا 6 می 2016)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ تا 17 جون 2016؛ Thomson Reuters/Web of Science (تا 21 جون 2016)؛ Ebsco/PsycInfo؛ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)؛ Embase، و PubMed (تا 5 جولای 2016)؛ پلت فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO ICTRP)؛ Clinical Trails.gov؛ National Guideline Clearing House، و OpenGrey (تا 6 سپتامبر 2016)، وDigital Access to Research Theses (DART)- Europe E- theses Portal؛ Open Access Theses and Dissertations، و ProQuest Dissertations، و Theses Database (تا 7 سپتامبر 2016). فهرست منابع مقالات بازیابی شده و مرورهای سیستماتیک مرتبط را بررسی کردیم و در صورت نیاز به اطلاعات اضافی با متخصصین کارآزمایی‌ها و کارشناسان موضوع تماس گرفتیم. ما این جست‌وجو را در آگوست 2017 به‌روز کردیم و مطالعات بالقوه مرتبط را در بخش «در انتظار طبقه‌بندی» قرار دادیم؛ این‌ موارد را در نسخه بعدی این مرور به صورت مناسب وارد خواهیم کرد.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) که موسیقی‌درمانی را در برابر درمان به صورت معمول (TAU)، درمان‌های روان‌شناختی، درمان‌های دارویی، درمان‌های دیگر، یا انواع مختلف موسیقی‌درمانی برای کاهش افسردگی مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را وارد کردند، خطر سوگیری (bias) را ارزیابی، و داده‌ها را از تمامی مطالعات وارد شده استخراج کردند. تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) را برای داده‌های پیوسته و نسبت شانس (OR) را برای داده‌های دو-حالتی با 95% فاصله اطمینان (CIs) محاسبه کردیم. ناهمگونی را با استفاده از آماره I2 ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

در این مرور نه مطالعه را با مجموع 421 شرکت‌کننده وارد کردیم، 411 نفر از آنها در متاآنالیز برای بررسی تاثیرات کوتاه‌-مدت موسیقی‌درمانی در افسردگی وارد شدند. با توجه به پیامد‌های اولیه، از شواهد با کیفیت متوسط به تاثیرات زیاد ترکیب موسیقی‌درمانی و TAU نسبت به TAU به تنهایی برای هر دو نشانه‌های افسردگی بالینی (SMD: -0.98؛ 95% CI؛ 1.69- تا 0.27-؛ RCT 3؛ CCT 1؛ n = 219) و نشانه‌های افسردگی گزارش شده توسط بیمار پی‌بردیم (SMD: -0.85؛ 95% CI؛ 1.37- تا 0.34-؛ RCT 3؛ CCT 1؛ n = 142). موسیقی‌درمانی با حوادث جانبی بیشتر یا کمتری نسبت به TAU همراه نبود. با توجه به پیامدهای ثانویه، موسیقی‌درمانی به همراه TAU نسبت به TAU به تنهایی برای اضطراب و عملکرد بهتر بود. موسیقی‌درمانی و TAU به تنهایی برای بهبود کیفیت زندگی موثرتر نبود (SMD: 0.32؛ 95% CI؛ 0.17- تا 0.80؛ P = 0.20؛ n = 67؛ شواهد با کیفیت پائین). ما هیچ اختلاف معنی‌داری در تعداد شرکت‌کنندگانی که مطالعه را زودتر از موعد ترک کردند، مشاهده نکردیم (OR: 0.49؛ 95% CI؛ 0.14 تا 1.70؛ P = 0.26؛ 5 RCT؛ 1 CCT؛ n = 293؛ شواهد با کیفیت متوسط). یافته‌های متاآنالیز کنونی نشان می‌دهد که موسیقی‌درمانی اضافه شده به TAU تاثیرات مفید کوتاه‌-مدتی را برای افراد مبتلا به افسردگی در مقایسه با TAU به تنهایی فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، در مورد تاثیرات موسیقی‌درمانی در برابر درمان‌های روان‌شناختی در افسردگی بالینی (SMD: -0.78؛ 95% CI؛ 2.36- تا 0.81؛ 1 RCT؛ n = 11؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین) نشانه‌های افسردگی گزارش شده توسط بیمار (SMD: -1.28؛ 95% CI؛ 3.75- تا 1.02؛ 4 RCT؛ n = 131؛ شواهد با کیفیت پائین)، کیفیت زندگی (SMD: -1.31؛ 95% CI؛ 0.36- تا 2.99؛ 1 RCT؛ n = 11؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، و ترک زود هنگام مطالعه (OR: 0.17؛ 95% CI؛ 0.02 تا 1.49؛ 4 RCT؛ n = 157؛ شواهد با کیفیت متوسط) نامطمئن هستیم. هیچ شواهد واجد شرایطی را در مورد حوادث جانبی، عملکرد و اضطراب پیدا نکردیم. ما نمی‌دانیم یک نوع موسیقی‌درمانی از نوع دیگر آن برای بهبود نشانه‌های افسردگی بالینی (SMD: 0.52؛ 95% CI؛ 1.87- تا 0.83؛ 1 RCT؛ n = 9؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، نشانه‌های افسردگی گزارش شده توسط بیمار (SMD: -0.01؛ 95% CI؛ 1.33- تا 1.30؛ 1 RCT؛ n = 9؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، کیفیت زندگی (SMD: -0.24؛ 95% CI؛ 1.57- تا 1.08؛ 1 RCT؛ n = 9؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، یا ترک زود هنگام مطالعه (OR: 0.27؛ 95% CI؛ 0.01 تا 8.46؛ 1 RCT؛ n = 10) بهتر است یا خیر. هیچ شواهد واجد شرایطی را در مورد حوادث جانبی، عملکرد، یا اضطراب پیدا نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information