اندازه فراکشن در درمان رادیاسیون برای حفظ پستان در مراحل اولیه سرطان پستان

سوال مطالعه مروری

ما پرسیدیم تجویز درمان‌های رادیاسیون کمتر (با استفاده از دوز رادیاسیون بالاتر در هر بار مراجعه) به اندازه درمان رایج 25 تا 30 جلسه درمان رادیاسیون در زنان مبتلا به مراحل اولیه سرطان پستان که تحت درمان حفظ پستان (نگه داشتن پستان) قرار داشتند، موثر بود.

پیشینه

سرطان پستان شایع‌ترین سرطانی است که در زنان تشخیص داده می‌شود؛ یک نفر از هر هشت زن در ایالات متحده و استرالیا، و یک نفر در هر نه زن در انگلستان تا 85 سالگی با این تشخیص روبه‌رو می‌شود. ثابت شده درمان حفظ پستان (برداشتن تومور اما نگه داشتن پستان سالم) به اندازه ماستکتومی (mastectomy) (برداشتن بافت پستان) در بقای زنان مبتلا به سرطان محدود شده به پستان (یا گره‌های لنفاوی منطقه‌ای، یا هر دو)، تا زمانی که یک دوره پنج تا شش هفته‌ای را از درمان رادیاسیون دریافت کنند، موثر است. این کار شامل 25 تا 30 بازدید از بخش رادیاسیون اونکولوژی است. بدون انجام درمان رادیاسیون پس از جراحی محافظه‌کارانه پستان خطر قابل توجه بازگشت سرطان پستان (عود موضعی) وجود دارد. علاوه بر این، برای هر مورد عود موضعی که رادیاسیون مانع آن شود، از یک مورد مرگ‌ومیر در 15 سال بعدی اجتناب می‌شود. بسیاری از زنان حفظ پستان را درخواست دارند که باعث افزایش تقاضا برای خدمات رادیاسیون می‌شود. تعداد کمتر درمان‌های رادیاسیون روزانه (فراکشن‌ها) اگر همان تاثیر را در کنترل تومور و بقا و پیامد زیبایی داشته باشد، برای زنان مفید است. برای کاهش تعداد دفعات درمان دوز رادیاسیون در هر فراکشن افزایش یافته است. این ممکن است تقاضا برای منابع رادیاسیون را کاهش دهد و برای زنان راحت‌تر باشد.

ویژگی‌های مطالعه

نه مطالعه، شامل 8228 زن، در این مرور گنجانده شدند. اغلب زنان در این مطالعات (91%) تومورهایی به اندازه 3 سانتی‌متر یا کمتر داشتند، که در مورد همگی تومور در پاتولوژی برداشته شده بود و در 68% موارد هیچ شواهدی از سرطان در غدد لنفاوی نداشتند. در مواردی که اندازه پستان شناخته شده بود، 83% پستان‌ها کوچک یا متوسط بودند.

نتایج کلیدی

شواهد تا می 2015 به‌روز است. عود منطقه‌ای در زنانی که تعداد درمان کمتر داشتند، متفاوت نبود (چهار عود منطقه‌ای کمتر در هر 1000 مورد (که در آن مقدار واقعی ممکن است بین 16 مورد کمتر تا 10 مورد بیشتر در هر 1000 مورد باشد)). ظاهر پستان برای زنان تحت تعداد درمان کمتر (31 مورد ظاهر خوب/ظاهر نامناسب کمتر، در هر 1000 مورد (که در آن مقدار واقعی ممکن است بین 59 مورد کمتر تا 3 مورد بیشتر در هر 1000 مورد با ظاهر خوب/ظاهر نامناسب باشد)) متفاوت نبود. بقا با استفاده از درمان‌های کمتر (13 مورد مرگ‌ومیر کمتر در هر 1000 نفر (که در آن مقدار واقعی می‌تواند بین 31 مورد کمتر تا 5 مورد بیشتر در هر 1000 نفر بیشتر باشد)) تغییر نکرد و تفاوت معنی‌داری در سمیّت دیررس پوست (4 اپیزود بیشتر از سمیّت در 1000، که در آن تعداد واقعی ممکن است بین 14 مورد کمتر تا 36 مورد بیشتر سمیّت در 1000 باشد) یا سمیّت رادیاسیون دیده نشد. سمیّت حاد پوستی با تعداد درمان کمتر کاهش یافت (326 مورد کمتر در هر 1000 (که در آن مقدار واقعی ممکن است بین 264 مورد کمتر تا 374 مورد سمیّت حاد پوستی کمتر در هر 1000 نفر باشد)). این مرور نشان می‌دهد برای زنانی که مناسب معیارها باشند، استفاده از تعداد جلسات کمتر درمان رادیاسیون بعد از برداشتن تومور همان میزان کنترل سرطان، با واکنش پوستی کمتر و به احتمال زیاد همان تاثیرات جانبی طولانی-مدت را ایجاد می‌کند.

کیفیت شواهد

شواهدی را با کیفیت بالا برای پیامدهای زیر یافتیم: بقای عاری از عود موضعی، ظاهر پستان، سمیّت، بقای کلی و بقای خاص سرطان پستان. شواهد با کیفیت متوسط برای بقای عاری از عود یافتیم، و شواهدی برای نرخ ماستکتومی (ماستکتومی ممکن است به دلیل عود موضعی یا عوارض سمیّت وابسته به درمان غیر-قابل قبول مورد نیاز باشد) یا هزینه‌ها نیافتیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما دریافتیم که استفاده از تغییر رژیم اندازه فراکشن (بیشتر از 2 Gy در هر فراکشن) تاثیر بالینی معناداری در عود موضعی ندارد، و همراه با کاهش سمیّت حاد است اما به نظر نمی‌رسد تاثیری بر شکل پستان، سمیّت دیررس یا کیفیت زندگی بر اساس گزارش بیمار در زنان انتخاب شده برای درمان حفظ پستان داشته باشد. این افراد عمدتا زنانی با تومورهای نود منفی کوچک‌تر از 3 سانتی‌متر و حاشیه پاتولوژیک منفی هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کوتاه کردن طول مدت درمان رادیاسیون ممکن است برای زنان مبتلا به سرطان مراحل اولیه پستان که تحت درمان جراحی با حفظ پستان قرار دارند، مزیت به همراه داشته باشد. این کار هم‌چنین ممکن است دسترسی به درمان رادیاسیون با بهبود کارآیی را در بخش‌های رادیاسیون اونکولوژی در سطح جهانی بهبود بخشد. این فقط در صورتی ممکن است که درمان کوتاه‌تر به اندازه درمان رادیاسیون رایج موثر و بی‌خطر باشد. این یک نسخه به‌روز شده از یک مرور کاکرین است که برای اولین بار در سال 2008 منتشر شده و در سال 2009 به‌روز شده است.

اهداف: 

بررسی تاثیر تغییرات اندازه فراکشن رادیاسیون برای زنان مبتلا به مراحل اولیه سرطان پستان که تحت جراحی درمانی به روش حفظ پستان قرار گرفته‌اند.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت تخصصی گروه سرطان پستان در کاکرین (Cochrane Breast Cancer)؛ (تا 23 می 2015)، CENTRAL (کتابخانه کاکرین (The Cochrane Library)؛ شماره 4؛ 2015)؛ MEDLINE (از ژانویه 1996 تا می 2015)، EMBASE (از ژانویه 1980 تا می 2015)، پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (از جون 2010 تا می 2015) و ClinicalTrials.gov (از 16 اپریل 2015)، فهرست منابع مقالات و خلاصه مقالات کنفرانس‌های مرتبط را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی در زبان یا انتشار مقالات اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده در تغییرات اندازه فراکشن در برابر فراکشناسیون معمول برای درمان رادیاسیون در زنان مبتلا به مراحل اولیه سرطان پستان که تحت جراحی درمانی با حفظ پستان قرار گرفته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور استخراج داده‌ها را به طور مستقل از هم انجام دادند، و اختلافات با بحث حل‌وفصل شد. ما به دنبال داده‌های ازدست‌رفته از نویسندگان کارآزمایی‌ها بودیم.

نتایج اصلی: 

8228 زن حاضر در نه مطالعه را بررسی کردیم. هشت مورد از این نه مطالعه در معرض خطر پائین یا نامشخص سوگیری (bias) بودند. تغییر اندازه فراکشن (درمان رادیاسیون در میزان بیشتر از هر روز اما در تعداد روزهای کمتر از فراکشناسیون معمول)، تاثیر بالینی معنادار در: بقای عاری از عود لوکال (نسبت خطر (HR): 0.94؛ 95% CI؛ 0.77 تا 1.15؛ 7095 زن؛ چهار مطالعه؛ شواهد با کیفیت بالا)، پیامد زیبایی (خطر نسبی (RR): 0.90؛ 95% CI؛ 0.81 تا 1.01؛ 2103 زن؛ چهار مطالعه؛ شواهد با کیفیت بالا) یا بقای کلی (HR: 0.91؛ 95% CI؛ 0.80 تا 1.03؛ 5685 زن؛ چهار مطالعه؛ شواهد با کیفیت بالا) نداشت. سمیّت حاد پوستی ناشی از رادیاسیون (RR: 0.32؛ 95% CI؛ 0.22 تا 0.45؛ 357 زن؛ دو مطالعه) با تغییر اندازه فراکشن کاهش یافت. سمیّت دیررس زیر-جلدی ناشی از رادیاسیون با تغییر اندازه فراکشن تغییر نکرد (RR: 0.93؛ 95% CI؛ 0.83 تا 1.05؛ 5130 زن؛ چهار مطالعه؛ شواهد با کیفیت بالا). بقای خاص سرطان پستان (HR: 0.91؛ 95% CI؛ 0.78 تا 1.06؛ 5685 زن؛ سه مطالعه؛ شواهد با کیفیت بالا) و بقای عاری از عود (HR: 0.93؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.05؛ 5685 زن؛ سه مطالعه؛ شواهد با کیفیت متوسط) با اندازه فراکشن تغییر یافته متفاوت نشد. هیچ داده‌ای برای نرخ ماستکتومی (mastectomy) نیافتیم. اندازه فراکشن تغییر داده شده با میزان کمتر خستگی به گزارش بیمار (P < 0.001) و گزارش پزشک (P = 0.009) در شش ماه (287 زن؛ یک مطالعه) همراه بود. هیچ تفاوتی در موضوع تغییر فراکشناسیون برای پیامدهای گزارش شده توسط بیمار: بهزیستی (well-being) جسمی (0.46 = P)، بهزیستی (well-being) عملکردی (0.38 = P)، بهزیستی (well-being) روحی (0.58 = P)، بهزیستی (well-being) اجتماعی (0.32 = P)، نگرانی در مورد سرطان پستان (0.94 = P؛ 287 زن؛ یک مطالعه) نیافتیم. هیچ داده‌ای را در رابطه با هزینه‌ها پیدا نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information