واکسن‌ها برای پیشگیری از سرماخوردگی

سوال مطالعه مروری

ما بررسی کردیم که واکسن‌ها می‌توانند از وقوع سرماخوردگی پیشگیری کنند یا خیر.

پیشینه

سرماخوردگی ناشی از عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است و معمولا افراد پس از مرگ ویروس‌ها بهتر می‌شوند. افراد مبتلا به سرماخوردگی احساس کسالت، آبریزش بینی، گرفتگی بینی، عطسه، و سرفه با یا بدون گلودرد، و درجه حرارت کمی افزایش یافته دارند. درمان‌ها با هدف کاهش نشانه‌ها انجام می‌شوند.

در سرتاسر جهان، سرماخوردگی بیماری گسترده‌ای است. تولید واکسن‌ها برای پیشگیری از سرماخوردگی به دلیل تعدد ویروس‌های درگیر در آن دشوار است. تاثیر واکسن‌ها در پیشگیری از سرماخوردگی در افراد سالم هنوز ناشناخته است.

تاریخ جست‌وجو

برای این نسخه به‌روز، ما منابع علمی را تا تاریخ 2 سپتامبر 2016 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

ما در نسخه به‌روز، مطالعات جدیدی را نیافتیم. این مرور شامل یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده پیشتر تشخیص داده شده در سال 1965 است. این مطالعه شامل 2307 فرد سالم در یک مرکز آموزشی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده بود و تاثیر یک واکسن آدنوویروسی ضعیف شده (کاهش یافته) را در مقایسه با یک واکسن جعلی (دارونما) مورد بررسی قرار داده بود.

منابع تامین مالی مطالعه

این مطالعه توسط یک موسسه دولتی تامین مالی شده بود.

نتایج کلیدی

تفاوتی در فراوانی وقوع سرماخوردگی میان افرادی که واکسن را دریافت کرده بودند، در مقایسه با افرادی که واکسن جعلی دریافت کرده بودند، وجود نداشت. هیچ حادثه جانبی مربوط به واکسن وجود نداشت. با این حال، با توجه به تعداد کم افراد شامل در مطالعه و تعداد موارد سرماخوردگی و هم‌چنین نقص در طراحی مطالعه، قطعیت ما در نتایج پائین است. پژوهش بیشتر ممکن است بتواند روشن کند که واکسن‌ها می‌توانند از بروز سرماخوردگی پیشگیری کنند، چرا که شواهد کنونی از استفاده از واکسن آدنوویروس برای پیشگیری از سرماخوردگی در افراد سالم حمایت نمی‌کنند.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد را به دلیل خطر بالای سوگیری (bias) و تعداد کم افراد وارد شده در مطالعه و موارد سرماخوردگی، که منجر به عدم دقت می‌شدند، پائین ارزیابی کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور کاکرین بر اساس یک مطالعه با شواهد با کیفیت پائین بود. نتایج قطعی را برای حمایت استفاده از یک واکسن برای پیشگیری از سرماخوردگی در افراد سالم در مقایسه با پیگیری نیافتیم. نیاز به انجام RCTهای به خوبی طراحی شده و به اندازه کافی قدرتمند برای بررسی واکسن‌ها برای سرماخوردگی در افراد سالم داریم. هر گونه کارآزمایی‌های آینده در مورد درمان‌های دارویی برای پیشگیری از سرماخوردگی باید انواع واکسن‌های ویروسی را برای این وضعیت ارزیابی کند. اندازه‌گیری‌های پیامدها باید شامل بروز سرماخوردگی، ایمنی واکسن و مرگ‌ومیر مربوط به واکسن باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرماخوردگی یک عفونت خودبه‌خودی عود کننده دستگاه تنفسی فوقانی است که با آبریزش بینی، التهاب بینی، عطسه، سرفه، خستگی، گلودرد و تب (معمولا کمتر از 37.8 درجه سانتی‌گراد) مشخص می‌شود. موربیدیتی گسترده ناشی از سرماخوردگی در سرتاسر جهان، به جای آنکه به شدت آن مربوط باشد، به گستردگی فراوانی آن مربوط است. توسعه واکسن‌های سرماخوردگی به علت تغییرات آنتی‌ژنیک ویروس‌های سرماخوردگی و چندین ویروس غیر-قابل تشخیص دیگر و حتی باکتری‌هایی که به عنوان عوامل عفونی عمل می‌کنند، دشوار بوده است. در مورد اثربخشی و ایمنی مداخلات برای پیشگیری از سرماخوردگی در افراد سالم عدم قطعیت وجود دارد. این یک نسخه به‌روز از مرور کاکرین است که ابتدا در سال 2011 منتشر و در سال 2013 هم به‌روز شده بود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی بالینی و ایمنی واکسن‌ها برای پیشگیری از سرماخوردگی در افراد سالم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (سپتامبر 2016)، MEDLINE (از 1948 تا سپتامبر 2016)، Embase (از 1974 تا سپتامبر 2016)، CINAHL (از 1981 تا سپتامبر 2016) و LILACS (از 1982 تا سپتامبر 2016) را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین سه پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را برای مطالعات در حال انجام و چهار وب‌سایت را برای کارآزمایی‌های اضافی جست‌وجو کردیم (فوریه 2017). هیچ محدودیت زبانی یا تاریخی نداشتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که به بررسی هر نوع واکسن ویروسی در مقایسه با دارونما (placebo) یا پیگیری برای پیشگیری از سرماخوردگی در افراد سالم پرداخته باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت روش‌شناسی را ارزیابی کرده و داده‌های کارآزمایی‌ها را استخراج کردند. اختلاف‌ نظرها را با بحث یا مشاوره با نویسنده سوم مرور حل کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ RCTهای اضافی را برای ورود در این نسخه به‌روز نیافتیم. این مرور شامل یک RCT از دهه 1960 با خطر کلی بالای سوگیری است. این RCT شامل 2307 شرکت‌کننده سالم بود که همه آنها در تجزیه‌و‌تحلیل قرار داشتند. این کارآزمایی تاثیر یک واکسن آدنویروسی را با پیگیری مقایسه کرده بود. تفاوتی با اهمیت آماری در بروز سرماخوردگی مشاهده نشد: در 1139 شرکت‌کننده در گروه واکسن 13 مورد (1.14%) و در 1168 شرکت‌کننده در گروه پیگیری 14 مورد (1.19%) دیده شد (خطر نسبی (RR): 0.95؛ 95% CI؛ 0.45 تا 2.02؛ P = 0.90). هیچ حادثه جانبی مربوط به واکسن زنده گزارش نشده بود. کیفیت شواهد، به دلیل محدودیت‌ها در کیفیت روش‌شناسی و 95% فاصله اطمینان گسترده پائین بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری