واکسن پنومونی (پنوموکوک) برای کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم

پنومونی یک بیماری جدی برای افراد مبتلا به آسم است و این مرور بررسی کرد که تزریق واکسن پنوموکوک (pneumococcal vaccine) بیماری یا مرگ‌ومیر را در این افراد کاهش می‌دهد یا خیر. انجام جست‌وجوی کامل برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده از تزریق واکسن پنوموکوک در آسم، فقط یک مطالعه کوچک را در کودکان پیدا کرد که کیفیت بالایی نداشت. این نشان‌دهنده کاهش نرخ حملات آسم از ده حمله در سال به هفت مورد در سال بود. برای آزمایش واکسن پنوموکوک در کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم جهت ارزیابی سودمندی دریافت این واکسن، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور شواهد بسیار محدودی را برای حمایت از استفاده روتین از واکسن پنوموکوک در افراد مبتلا به آسم یافت. انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده از اثربخشی واکسن در کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت با استرپتوکوک پنومونیه (Streptococcus pneumoniae) یکی از علل مهم ایجاد پنومونی و دیگر بیماری‌های جدی است، به ویژه میان افرادی که مبتلا به برخی بیماری‌های پرخطر مانند آسم هستند. اگرچه تزریق واکسن پنوموکوک (pneumococcal vaccine) به‌طور معمول برای افراد مبتلا به آسم توصیه می‌شود، در مورد پایه شواهدی که این توصیه را پشتیبانی می‌کند، تردید وجود دارد.

اهداف: 

تعیین اثربخشی واکسن پنوموکوک در کاهش مرگ‌ومیر یا عوارض ناشی از بیماری پنوموکوک در مبتلایان به آسم.

روش‌های جست‌وجو: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده از جست‌وجو در پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین شناسایی شدند. جست‌وجو‌ها تا آگوست 2010 به‌روز بودند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، با یا بدون کورسازی (blinding)، که در آن واکسن پنوموکوک با دارونما (placebo) یا عدم درمان در افراد مبتلا به آسم با تشخیص پزشک مقایسه شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو داور به‌طور مستقل از هم تمامی چکیده‌ها را بررسی کرده و متن کامل تمامی مطالعات بالقوه مرتبط، بازیابی شدند. کیفیت روش‌شناسی (methodology) مطالعات با استفاده از رویکرد کاکرین و مقیاس رتبه‌بندی Jadad درجه‌بندی شد. استخراج داده‌ها توسط یک داور انجام شده و توسط داور دوم به‌طور مستقل از هم بررسی شد. ما برنامه‌ریزی کردیم تا در صورت امکان، آنالیزهای کمّی از پیامدها را بر اساس قصد درمان (intention-to-treat; ITT) انجام دهیم.

نتایج اصلی: 

از سه مقاله بازیابی‌شده، فقط یک مورد معیارهای ورود را داشت و کیفیت روش‌شناسی آن، در سطح پائین بود (پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment) و کورسازی ناکافی). هیچ یک از داده‌ها قابل تجمیع در یک متاآنالیز نبودند. مقایسه‌ها در یک زیرمجموعه از 30 کودک مبتلا به آسم و مستعد دوره‌های عود کننده اوتیت میانی (otitis media)، نشان دادند که واکسیناسیون پنوموکوکی بروز حملات حاد تشدید آسم را از 10 به 7 (به ازای هر کودک در سال) کاهش داد. جست‌وجوی بیشتر که در آگوست 2010 انجام شد، هیچ مطالعه بیشتری را شناسایی نکرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information