بیوپسی در مقابل رزکسیون برای گلیوما با درجه بالا

گلیومای بدخیم تومورهای تهاجمی سیستم عصبی هستند. رزکسیون (جراحی برای درآوردن تومور) ممکن است علائم را تسکین دهد، اما مشخص نیست که آیا موجب افزایش بقا می‌شود یا خیر. بیوپسی می‌تواند تشخیص را تایید کند و خطرات کمتری را به همراه داشته باشد، اما موجب افزایش بقا یا بهبودی علائم نخواهد شد. این‌که کدام پروسیجر بهترین گزینه درمان است، جای بحث دارد. ما یک کارآزمایی کوچک را پیدا کردیم که به بررسی این مساله پرداخت، اما ناکافی بود و کیفیت پائینی داشت، و به همین دلیل نتوانست به‌طور قطعی به این سوال پاسخ دهد. کارآزمایی‌های بزرگ‌تر و با طراحی مناسب در آینده مورد نیاز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهد با کیفیت بالایی در مورد مقایسه بیوپسی در مقابل رزکسیون برای HGG وجود ندارد که بتوانند برای هدایت درمان استفاده شوند. RCT تکی وارد شده، روش‌شناسی ناکافی برای رسیدن به نتیجه‌گیری‌های قابل اعتماد داشت. RCT های بزرگ و چند مرکزی مورد نیاز است تا به‌طور قطعی به این سوال پاسخ دهند که بیوپسی یا رزکسیون بهترین مدیریت جراحی اولیه برای HGG هستند یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این به یک به‌روزرسانی از مطالعه مروری اصلی است که در پایگاه داده‌ای مرورهای نظام‌مند کاکرین، شماره 1، 2000 منتشر و در سال 2003، 2007، و 2010 به‌روزرسانی شد.

افراد مبتلا به گلیوما با درجه بالا (high‐grade glioma; HGG) که با بررسی ارزیابی بالینی و بررسی رادیولوژیکی شناسایی شدند، دو گزینه اولیه جراحی دارند: بیوپسی یا رزکسیون. در شرایط خاص، مانند افزایش شدید فشار داخل کرانیال، رزکسیون جراحی از نظر بالینی اندیکاسیون دارد. در جایی که رزکسیون جراحی امکان‌پذیر نباشد، بیوپسی تنها گزینه قابل قبول است. بیش‌تر افراد جایی بین این دو گزینه قرار می‌گیرند و در چنین شرایطی مشخص نیست که کدام روش بهترین گزینه جراحی برای بیمار است. نظرات درباره خطرات و منافع نسبی هر پروسیجر تقسیم شده‌است.

اهداف: 

تخمین اثربخشی بالینی رزکسیون جراحی در مقایسه با بیوپسی در افرادی با تشخیص صریح جدید HGG.

روش‌های جست‌وجو: 

ما جست‌وجوهای خود را در پایگاه‌های اطلاعاتی زیر تا 12 سپتامبر 2018 به‌روز کردیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (Cochrane Central Register of Controlled Trials; CENTRAL)؛ MEDLINE و Embase. ما هم‌چنین از سال 2010 تا 2018، Journal of Neuro-Oncology و Neuro-Oncology را به صورت دستی جست‌وجو کردیم (شامل تمامی چکیده‌های کنفرانس‌).

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که شامل افرادی در هر سنی با تشخیص احتمالی HGG بر اساس بررسی‌های بالینی و رادیولوژیکی بودند. مداخلات هر نوعی را از بیوپسی یا رزکسیون وارد کردند. جراحی در زمان تظاهرات اولیه بود و نه برای عود بیماری.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مطالعه مروری به‌طور مستقل از هم نتایج را برای مرتبط بودن جست‌وجو کردند و ارزیابی نقادانه را مطابق با دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده انجام دادند. معیارهای پیامد شامل بقا، زمان سپری شده تا پیشرفت/بقای بدون پیشرفت، کیفیت زندگی، کنترل علائم، عوارض جانبی و مرگ‌ومیر بودند.

نتایج اصلی: 

ما یک RCT تکی را از بیوپسی در مقابل رزکسیون در HGG فرضی شناسایی کردیم. هیچ مقاله دیگری معیارهای ورود را نداشت. ارتباطات فردی نشان داد که یک RCT از بیوپسی در مقابل رزکسیون در افراد مسن مبتلا به HGG در حال انجام است. ارتباطات بعدی به عنوان بخشی از این به‌روزرسانی 2018 نشان داد که نتایج این مطالعه قرار است در سال 2019 منتشر شوند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information