อุปกรณ์ขลิบปลอดภัยกว่าหรือเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดขลิบมาตรฐานในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 10 ปี

ความเป็นมา

การขลิบเป็นการผ่าตัดที่ทำกันมาหลายศตวรรษและเป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่ทำบ่อยที่สุดในเพศชาย แพทย์มักจะทำการผ่าตัดขลิบโดยเอาหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก แพทย์บางคนใช้อุปกรณ์บลิบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขลิบ เชื่อกันว่าอาจช่วยประหยัดเวลาและเป็นวิธีการขลิบที่ง่ายและปลอดภัยกว่า แต่ยังไม่มีความชัดเจนจากหลักฐานการวิจัยว่าผู้ชายที่ขลิบด้วยอุปกรณ์เหล่านี้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่

ลักษณะของการศึกษา

หลังจากการค้นหาวรรณกรรมอย่างกว้างขวางเราพบการทดลองทางคลินิก 18 การศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 5246 คน เราดูข้อมูลจากการทดลองที่เปรียบเทียบการผ่าตัดและการขลิบโดยใช้อุปกรณ์ เราเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อน (ประสบการณ์เชิงลบ) ที่ผู้ป่วยมีหลังการขลิบ ระยะเวลาที่ใช้ในการขลิบ ความเจ็บปวดของผู้ป่วยในระหว่างหลังขลิบถึง 1 สัปดาห์หลังจากนั้น และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รู้สึกกับการทำหัตถการ

ผลการศึกษาที่สำคัญ

อาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง (ผลด้านลบ) เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างกัน เช่นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือความเสียหายอย่างถาวรต่ออวัยวะเพศในกลุ่มที่มีการขลิบแบบมาตรฐานหรือใช้อุปกรณ์ขลิบหรือไม่

อาจมีภาวะแทรกซ้อนในระดับปานกลางที่ต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมเช่นการเย็บแผลหรือยาปฏิชีวนะมากขึ้นเล็กน้อยในผู้ที่ขลิบด้วยอุปกรณ์ แต่หลักฐานเพิ่มเติมอาจช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้ดีขึ้น

เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อยเช่นเลือดออกเล็กน้อยที่ต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่ แต่หลักฐานเพิ่มเติมอาจช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้ดีขึ้น

ระยะเวลาเฉลี่ยสำหรับการผ่าตัดมาตรฐานคือประมาณ 24 นาที (ตั้งแต่ 15 นาทีถึง 31 นาที) เมื่อเทียบกับการใช้อุปกรณ์ขลิบที่มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 7 นาที (ตั้งแต่ 3 นาทีถึง 13 นาที) การตรวจสอบพบว่าการใช้อุปกรณ์ขลิบช่วยประหยัดเวลาประมาณ 17 นาทีเมื่อเทียบกับการผ่าตัดขลิบแบบมาตรฐาน

อาจมีอาการปวดน้อยลงในช่วง 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยที่ขลิบด้วยอุปกรณ์เมื่อเทียบกับการขลิบมาตรฐาน ความเจ็บปวดในช่วง 7 วันแรกหลังการขลิบอาจมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับผู้ป่วยที่ขลิบด้วยอุปกรณ์เมื่อเทียบกับผู้ที่ขลิบด้วยวิธีการผ่าตัดมาตรฐาน

เราพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อทำการขลิบด้วยอุปกรณ์เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการขลิบด้วยวิธีการผ่าตัดแบบมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา

โดยรวมแล้วการศึกษาของเราพบว่าอุปกรณ์ขลิบอาจมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าการผ่าตัดมาตรฐานเล็กน้อยเช่นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือเย็บแผล นอกจากนี้เรายังพบว่าการใช้อุปกรณ์ขลิบอาจใช้เวลาในการทำน้อยกว่า ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บน้อยลงใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการขลิบโดยใช้อุปกรณ์เปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน ผู้ป่วยอาจชอบใช้อุปกรณ์การขลิบมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน การตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์หรือไม่ควรคำนึงถึงผลลัพธ์เหล่านี้ควบคู่ไปกับการพิจารณาบริบทในพื้นที่เช่นค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม การศึกษาทดลองเพิ่มเติมสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงประโยชน์และอันตรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนและความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบว่าไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเมื่อใช้อุปกรณ์ขลิบเมื่อเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน แต่อาจเพิ่มผลข้างเคียงเล็กน้อยเล็กน้อยและไม่ชัดเจนว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์แตกต่างกันหรือไม่ การใช้อุปกรณ์ขลิบอาจช่วยลดเวลาของขั้นตอนได้ประมาณ 17 นาทีซึ่งเป็นการประหยัดเวลาที่มีนัยสำคัญทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ขลิบอาจส่งผลให้คะแนนความเจ็บปวดลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงแรกและผู้ป่วยอาจพอใจมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน แพทย์ผู้ป่วยและผู้กำหนดนโยบายสามารถใช้ผลลัพธ์เหล่านี้ร่วมกับปัจจัยตามบริบทของตนเองเพื่อแจ้งแนวทางที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพของพวกเขามากที่สุด จำเป็นต้องมีการทดลองที่มีคุณภาพสูงเพื่อประเมินวิธีการรักษานี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราผลข้างเคียงและความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดจากการใช้อุปกรณ์เมื่อเทียบกับแนวทางมาตรฐาน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การขลิบเป็นการผ่าตัดทำบ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในเพศชาย ข้อบ่งชี้ทั่วไปคือ Phimosis (ไม่สามารถดึงหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออกได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากการตีบแต่กำเนิดหรือเกิดจากจากการหดตัวของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย), Paraphimosis (หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่ได้ถูกดึงกลับส่งผลให้เกิดแถบรัดแน่นซึ่งทำให้เกิดอาการบวมของอวัยวะเพศส่วนปลายและความรู้สึกไม่สบายเฉียบพลัน) Balanoposthitis (ผื่นแดงและบวมน้ำของอวัยวะเพศและหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ) และ Balanitis (การอักเสบที่อวัยวะเพศและหนังหุ้มปลายมักไม่สามารถหดกลับ) อุปกรณ์ขลิบได้รับการพัฒนาเพื่อลดระยะเวลาในการผ่าตัดลดความซับซ้อนของเทคนิคและเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงาม อุปกรณ์มีหน้าที่บดหนังหุ้มปลายในขณะเดียวกันก็เกิดการห้ามเลือด จากนั้นหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศจะถูกตัดออก การใช้งานควรปลอดภัยกว่าและทำซ้ำได้ง่ายกว่าเทคนิคการผ่าแบบมาตรฐาน มีอุปกรณ์อย่างน้อย 20 ชนิดสำหรับการขลิบอวัยวะเพศชายในตลาด แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านี้จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการขลิบโดยใช้อุปกรณ์เปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐานในชายวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (อายุ 10 ปีขึ้นไป)

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาอย่างครอบคลุมโดยไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับภาษาหรือสถานะการเผยแพร่ เราค้นหา Cochrane Library, MEDLINE (PubMed), Embase, Web of Science, ทะเบียนการทดลอง, แหล่งข้อมูลวรรณกรรมที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์และเอกสารการประชุมจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของการขลิบโดยใช้อุปกรณ์ (อุปกรณ์ช่วยในการขลิบหรือมัดรัด) เมื่อเทียบกับการขลิบโดยการผ่าตัดแบบมาตรฐานที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คนทำการประเมินการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการมีอคติโดยมีการคัดเลือกข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน เราจำแนกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ออกเป็นร้ายแรง ปานกลางหรือไม่รุนแรง เรารายงานผลการศึกษาเป็นอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) หรือความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) โดยใช้ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) และ ใช้ a random-effects model เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นโดยรวมของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

มีการศึกษา 18 เรื่องที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก การศึกษาทำในจีน แอฟริกาใต้ เคนยาและ แซมเบีย โมซัมบิก รวันดา ยูกันดาและซิมบับเว

ผลลัพธ์หลัก

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง: ไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในกลุ่มการรักษาใด ๆ (การทดลอง 11 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 3472 คน)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง: อาจมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับปานกลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อใช้อุปกรณ์เปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน (RR 1.31, 95% CI 0.55 ถึง 3.10; I²= 68%; การศึกษา 10 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 3370 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำ); เทียบได้กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับปานกลางเพิ่มขึ้น 8 ครั้ง (ตั้งแต่น้อยลง 15 ถึงมากขึ้น 84 ครั้ง) ต่อผู้เข้าร่วม 1000 คน เราลดความเชื่อมั่นของหลักฐานจากข้อจำกัดของการศึกษาและความไม่แม่นยำของผลการศึกษา

ผลลัพธ์รอง

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย: เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยระหว่างกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์เทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน (RR 1.09, 95% CI 0.44 ถึง 2.72; I² = 91%; 10 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 3370 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำมาก) เราปรับลดความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ลง เนื่องจากงานวิจัยมีข้อจำกัด ความไม่แม่นยำ และความไม่สอดคล้องที่อธิบายไม่ได้

เวลาในการผ่าตัด: เวลาในการผ่าตัดอาจสั้นลงประมาณ 17 นาที เมื่อใช้อุปกรณ์เทียบกับการผ่าตัดมาตรฐานซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (MD –17.26 นาที, 95% CI –19.96 ถึง –14.57; I² = 99%; การศึกษา 14 เรื่อง, มีผู้เข้าร่วม 4812 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง) เราปรับลดความแน่นอนของหลักฐานเนื่องจากข้อจำกัดการศึกษาที่ร้ายแรง เทคนิคการผ่าตัดมาตรฐานโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 24 นาที

การใช้อุปกรณ์ขลิบอาจมีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยลงในช่วง 24 ชั่วโมงแรกเมื่อเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน (วัดโดยใช้ visual analog scale [VAS]; MD ลดลง 1.30 ซม., 95% CI ลดลง 2.37 ถึง ลดลง 0.22; I² = 99%; การศึกษา 9 เรื่อง, มีผู้เข้าร่วม 3022 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำ) เราได้ปรับลดความแน่นอนของหลักฐานสำหรับข้อจำกัดในการศึกษาและความแตกต่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในเรื่องความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในช่วงเจ็ดวันแรกเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน (วัดโดยใช้ VAS; MD สูงขึ้น 0.11 ซม., 95% CI ลดลง 0.89 ถึง สูงขึ้น 1.11; I² = 94%; การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1430 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำ) เราปรับลดความเชื่อมั่นของหลักฐานเนื่องจากมีข้อจำกัดในการศึกษาและความแตกต่างที่อธิบายไม่ได้ คะแนน VAS ที่สูงขึ้นแสดงถึงความเจ็บปวดมากขึ้น

ผู้ป่วยอาจชอบอุปกรณ์ในการขลิบมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดมาตรฐาน (RR 1.19, 95% CI 1.04 ถึง 1.37; I² = 97%; การศึกษา 15 เรื่อง, มีผู้เข้าร่วม 4501 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำ) เราปรับลดความเชื่อมั่นของหลักฐานเนื่องจากมีข้อจำกัดในการศึกษาและความแตกต่างที่อธิบายไม่ได้ เราบันทึกความพึงพอใจเป็นผลลัพธ์แตกต่างกัน อัตราที่สูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจที่มากขึ้น

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ.ศุภณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information