เครื่องมือที่ใช้วิดีโอสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ใหญ่ทำงานได้ดีกว่าเครื่องมือช่วยส่องดูทางเดินหายใจโดยตรงหรือไม่และทำให้เกิดผลที่ไม่ต้องการหรือไม่

ใจความสำคัญ

อุปกรณ์ที่เรียกว่า laryngoscopes ใช้เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการใส่ท่อช่วยหายใจที่เป็นพลาสติกเข้าไปในหลอดลมเนื่องจากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการหายใจ สามารถติดตั้งกล้องวิดีโอเข้ากับอุปกรณ์ได้ เราพบว่าโดยทั่วไปแล้ว videolaryngoscopes ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อเทียบกับ laryngoscopes ปกติ

การใส่ท่อช่วยหายใจคืออะไร

ผู้ที่ป่วยหนักหรือผู้ป่วยมีการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบอาจต้องการความช่วยเหลือในการหายใจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจต้องใส่ท่อพลาสติกแบบยืดหยุ่นลงในหลอดลมของผู้ป่วย สิ่งนี้เรียกว่าการใส่ท่อช่วยหายใจ มันจะทำให้ทางเดินหายใจเปิดเพื่อให้สามารถช่วยให้บุคคลนั้นหายใจได้

laryngoscope คืออะไร

ในระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำเป็นต้องขยับลิ้นและเนื้อเยื่ออ่อนของปากเพื่อให้มองเห็นเส้นเสียงก่อนสอดท่อ เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้พวกเขาใช้ laryngoscope อย่างไรก็ตาม การเห็นเส้นเสียงอาจเป็นเรื่องยาก เช่น เมื่อบุคคลนั้นมีการจำกัดการเคลื่อนไหวของคอ ความลำบากในการใส่ท่อช่วยหายใจอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ระดับออกซิเจนต่ำลงและในกรณีที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ เราพิจารณา laryngoscopes สองประเภท: Macintosh direct laryngoscopes และ videolaryngoscopes Macintosh direct laryngoscope เป็นชิ้นส่วนโค้งของโลหะหรือพลาสติกที่มีด้ามจับที่ออกแบบมาเพื่อจับลิ้นและเนื้อเยื่ออ่อน Videolaryngoscope ใช้เทคโนโลยีวิดีโอและช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถมองเห็นตำแหน่งของท่อบนหน้าจอวิดีโอขณะใส่ได้ การออกแบบหลักของ videolaryngoscopes มี 3 แบบ: แบบ Macintosh (มีรูปร่างคล้ายกับ laryngoscope แบบปกติ) แบบ hyperangulated (โค้งกว่า laryngoscope แบบอื่น) และแบบมีร่อง (มีร่องเพื่อนำทางท่อช่วยหายใจ)

laryngoscopy คืออะไร

Laryngoscopy เป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า laryngoscope เพื่อตรวจกล่องเสียงและช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในหลอดลมเพื่อป้องกันทางเดินหายใจในระหว่างการดมยาสลบหรือเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาในการหายใจ 'Direct laryngoscopes' อาศัยสายตามองตรงไปยังกล่องเสียงเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ 'videolaryngoscope' รวมเทคโนโลยีวิดีโอที่ช่วยให้สามารถดูกล่องเสียงบนหน้าจอในระหว่างขั้นตอน

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการค้นหาว่า laryngoscope ชนิดใดเหมาะที่สุดสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย Laryngoscope ชนิดใดใช้ได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคอหรือโรคอ้วน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต่างกัน (ที่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า) และในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ในหรือนอกโรงพยาบาล) นอกจากนี้เรายังต้องการทราบว่า laryngoscopes ใด ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ Macintosh laryngoscopes กับ videolaryngoscopes ทั้งสามประเภท เราเปรียบเทียบและสรุปผลลัพธ์ และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การออกแบบการศึกษา วิธีการ และจำนวนผู้เข้าร่วม

เราพบอะไร

เราพบ 222 การศึกษา ในผู้ใหญ่ 26,149 คนที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจโดยใช้ laryngoscope คนส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตัดและมีการวางแผนหรือคาดว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจ แต่การใส่ท่อช่วยหายใจบางอย่างเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน การศึกษาส่วนใหญ่มีผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย บางการศึกษาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก เช่น ผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คาดว่าการใส่ท่อช่วยหายใจอาจทำได้ยาก การศึกษาได้ดำเนินการในประเทศต่างๆ จากทั่วโลก ผู้ผลิต laryngoscope มีส่วนร่วมใน 14 การศึกษา

ผลลัพธ์หลัก

เมื่อเทียบกับ Macintosh laryngoscope แบบเดิม videolaryngoscope ทั้งสามประเภทอาจลดจำนวนการใส่ท่อช่วยหายใจที่ล้มเหลวลงได้ Hyperangulated videolaryngoscopes อาจนำไปสู่การใส่ท่อช่วยหายใจที่ล้มเหลวน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีทางเดินหายใจชนิดที่ใส่ท่อช่วยหายใจยาก (หรือทางเดินหายใจที่คาดว่าจะยาก) Videolaryngoscopes ทั้งหมดอาจเพิ่มโอกาสในการใส่ท่อช่วยหายใจได้สำเร็จในครั้งแรก และช่วยให้มุมมองของสายเสียงดีขึ้น

Macintosh-style และ channelled videolaryngoscopes อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดระดับออกซิเจนต่ำ แต่อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อใช้ hyperangulated videolaryngoscope การใช้ videolaryngoscope แบบ hyperangulated อาจช่วยลดความเสี่ยงที่ท่อช่วยหายใจถูกสอดเข้าไปในท่ออาหารโดยไม่ได้ตั้งใจแทนที่จะเข้าไปในหลอดลม Videolaryngoscopes อื่น ๆ อาจลดความเสี่ยงนี้หรือไม่ก็ได้

ไม่มี laryngoscope ชนิดใดที่เพิ่มหรือลดความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อฟัน แต่เราไม่แน่ใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้ เราไม่สามารถบอกได้ว่า laryngoscopes ใดช่วยลดเวลาในการใส่ท่อช่วยหายใจ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามั่นใจปานกลางว่า videolaryngoscopes ช่วยลดการใส่ท่อช่วยหายใจที่ล้มเหลว เรามีความมั่นใจปานกลางถึงต่ำมากในผลลัพธ์อื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่นักวิจัยจะปกปิดชนิดของ laryngoscope ที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใช้และประเด็นนี้อาจส่งผลต่อวิธีการใส่ท่อช่วยหายใจ การศึกษาได้รวบรวมคนประเภทต่างๆ และผลการวิจัยบางส่วนรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดประโยชน์หรือเป็นอันตรายโดยเครื่องตรวจกล่องเสียงทั้งสองประเภท

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมีนาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การออกแบบ VL ทั้งหมดมีแนวโน้มลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจล้มเหลว และส่งผลให้อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจที่ประสบความสำเร็จสูงขึ้นในครั้งแรกด้วยการมองช่องสายเสียงที่ดีขึ้น VL แบบ Macintosh และ channeled อาจลดอัตราของเหตุการณ์ hypoxaemic ในขณะที่ hyperangulated VL อาจลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดอาหาร เราสรุปได้ว่า videolaryngoscopy น่าจะมีความปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับ direct laryngoscopy สำหรับผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นขั้นตอนทั่วไปที่ทำเพื่อรักษาทางเดินลมหายใจในผู้ใหญ่ที่จะรับการผ่าตัดหรือผู้ที่ป่วยหนัก การใส่ท่อช่วยหายใจบางครั้งอาจใส่ยากและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย แม้ว่าโดยทั่วไปมักจะทำสำเร็จโดยการทำ direct laryngoscopy แต่ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการใช้ regid indirect videolaryngoscopes มีการรวบรวมหลักฐานที่เปรียบเทียบทั้งสองวิธีในการใส่ท่อช่วยหายใจในช่วงเวลานี้ นี่คือการปรับปรุงของ Cochrane Review ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2016

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่าการใช้ VLs แบบต่างๆ ในผู้ใหญ่ที่ต้องการการใส่ท่อช่วยหายใจช่วยลดอัตราความล้มเหลวเมื่อเทียบกับ direct laryngoscopy หรือไม่ และประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของอุปกรณ์เหล่านี้ในกลุ่มประชากร ผู้ใช้ และบริบท

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา MEDLINE, Embase, CENTRAL และ Web of Science เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 เรายังค้นหาฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิก รายงานการประชุม และดำเนินการค้นหาการอ้างอิงไปข้างหน้าและข้างหลัง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi‐RCTs กับผู้ใหญ่ที่ได้รับการตรวจกล่องเสียงด้วยเครื่อง VL หรือ Macintosh direct laryngoscope (DL) ในสถานพยาบาลชนิดใดๆก้ได้ เรารวมการออกแบบการศึกษาแบบ parallel และ cross-over

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวัง เรารวบรวมข้อมูลสำหรับผลลัพธ์ต่อไปนี้: การใส่ท่อช่วยหายใจล้มเหลว ภาวะขาดออกซิเจน การพยายามใส่ท่อช่วยหายใจครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ การใส่ท่อช่วยหายใจเข้าในหลอดอาหาร การบาดเจ็บทางทันตกรรม ระดับ Cormack-Lehane และเวลาสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 222 การศึกษา (219 RCTs, 3 quasi-RCTs) โดยมีผู้เข้าร่วม 26,149 คนที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ การศึกษาส่วนใหญ่คัดเลือกผู้ใหญ่ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ elective ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 21 การศึกษา คัดเลือกผู้เข้าร่วมซึ่งทราบหรือคาดการณ์ว่ามีทางเดินหายใจที่ใส่ท่อยาก และอีก 25 การศึกษาที่จำลองทางเดินหายใจที่ใส่ท่อยาก 21 การศึกษา ทำนอกสภาพแวดล้อมของห้องผ่าตัด ในจำนวนนี้ มี 6 การศึกษาอยู่ก่อนถึงสถานพยาบาล 7 การศึกษาอยู่ในแผนกฉุกเฉิน และอีก 8 การศึกษาอยู่ในหอผู้ป่วยหนัก

เรารายงานข้อค้นพบของการเปรียบเทียบหลักสามประการตามประเภทอุปกรณ์ videolaryngoscopy

เราลดระดับความเชื่อมั่นของผลลัพธ์จากความไม่แม่นยำ ข้อจำกัดในการศึกษา (เช่น ความเสี่ยงสูงหรือไม่ชัดเจนของอคติ) ความไม่สอดคล้องกันเมื่อเราสังเกตเห็นความแตกต่างทางสถิติ และอคติในการตีพิมพ์ในระดับที่สำคัญ

Macintosh-style videolaryngoscopy เทียบกับ direct laryngoscopy (61 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 9883 คน)

เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางว่า Macintosh-style VL อาจลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจล้มเหลว (risk ratio (RR) 0.41, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.26 ถึง 0.65; 41 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 4615 คน) และภาวะขาดออกซิเจน (RR 0.72, 95) % CI 0.52 ถึง 0.99, 16 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 2127 คน) อุปกรณ์เหล่านี้อาจเพิ่มอัตราความสำเร็จในการพยายามใส่ท่อช่วยหายใจครั้งแรก (RR 1.05, 95% CI 1.02 ถึง 1.09; 42 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 7311 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และอาจปรับปรุงมุมการมองเห็นช่องสายเสียงเมื่อประเมินเป็น Cormack-Lehane เกรด 3 และ 4 (RR 0.38, 95% CI 0.29 ถึง 0.48; 38 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 4368 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เราพบว่าอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดอาหารแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 0.51, 95% CI 0.22 ถึง 1.21; 14 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 2404 คน) แต่ผลลัพธ์นี้ได้จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์สำหรับการบาดเจ็บทางทันตกรรมเนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ต่ำมาก (RR 0.68, 95% CI 0.16 ถึง 2.89; 18 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 2297 คน) เราไม่สามารถรวมข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจได้เนื่องจากมีความแตกต่างกันมาก (I 2 = 96%)

Hyperangulated videolaryngoscopy กับ direct laryngoscopy (96 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 11,438 คน)

เราพบหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่า hyperangulated VL อาจลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจล้มเหลว (RR 0.51, 95% CI 0.34 ถึง 0.76; 63 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 7146 คน) และการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดอาหาร (RR 0.39, 95% CI 0.18 ถึง 0.81; 14 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1968 คน) ในการวิเคราะห์กลุ่มย่อย เราสังเกตว่า hyperangulated VL มีแนวโน้มที่จะลดการใส่ท่อช่วยหายใจที่ล้มเหลวมากกว่าเมื่อใช้กับทางเดินหายใจที่ทราบหรือคาดการณ์ว่ายาก (RR 0.29, 95% CI 0.17 ถึง 0.48; P = 0.03 สำหรับความแตกต่างของกลุ่มย่อย; 15 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1520 คน) นอกจากนี้เรายังพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้อาจเพิ่มอัตราความสำเร็จในการพยายามใส่ท่อช่วยหายใจครั้งแรก (RR 1.03, 95% CI 1.00 ถึง 1.05; 66 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 8086 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และการมองเห็นกล่องเสียงก็อาจดีขึ้นเช่นกัน (RR 0.15, 95% CI 0.10 ถึง 0.24; 54 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 6058 คน; ข้อมูลสำหรับ Cormack-Lehane grade 3/4 views; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) อย่างไรก็ตาม เราพบหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่ามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยของอัตราภาวะขาดออกซิเจน (RR 0.49, 95% CI 0.22 ถึง 1.11; 15 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1691 คน) และผลการศึกษาการบาดเจ็บทางทันตกรรมไม่ชัดเจนเนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ ต่ำมาก (RR 0.51, 95% CI 0.16 ถึง 1.59; 30 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3497 คน) เราไม่สามารถรวมข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจได้เนื่องจากมีความแตกต่างกันมาก (I 2 = 99%)

Channelled videolaryngoscopy เทียบกับ direct laryngoscopy (73 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 7165 คน)

เราพบหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่า channelled VL อาจลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจล้มเหลว (RR 0.43, 95% CI 0.30 ถึง 0.61; 53 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 5367 คน) และภาวะขาดออกซิเจน (RR 0.25, 95% CI 0.12 ถึง 0.50; 15 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1966 คน) ) นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มอัตราความสำเร็จในการใส่ท่อช่วยหายใจครั้งแรก (RR 1.10, 95% CI 1.05 ถึง 1.15; 47 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 5210 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอาจปรับปรุงการมองช่องสายเสียง (RR 0.14, 95% CI 0.09 ถึง 0.21 ; 40 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3955 คน; ข้อมูลสำหรับื Cormack-Lehane เกรด 3/4; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เราพบว่าอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดอาหารแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 0.54, 95% CI 0.17 ถึง 1.75; 16 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1,756 คน) แต่ได้จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลสำหรับการบาดเจ็บทางทันตกรรมเนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก (RR 0.52, 95% CI 0.13 ถึง 2.12; 29 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 2375 คน) เราไม่สามารถรวมข้อมูลช่วงเวลาที่ใช้สำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากมีความแตกต่างกันมาก (I 2 = 98%)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 เมษายน 2022 edit โดย ผกากรอง 27 ตุลาคม 2022

Tools
Information