போட்காஸ்ட்: நீண்ட-கால மருத்துவ நிலைமைகள் கொண்ட வயது வந்தவர்களுக்கான தனிப்பட்ட பராமரிப்பு திட்டமிடல் மீதான காக்ரேன் திறனாய்வு

மக்கள்தொகை முதுமையடையும் போது, நாள்பட்ட மருத்துவ  நிலைமைகள் கொண்ட மக்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது.  யு கே யுனிவெர்சிட்டி ஆப் ஆக்ஸ்போர்ட், Nuffield Department of Population Health -லிருந்து ஏஞ்சலா கோல்டர் மற்றும் அவர் உடன் பணியாளர்கள், தங்களுடைய  சொந்த ஆரோக்கிய பராமரிப்பில் அதிகமாக கருத்து கூறுவதற்கு உள்ள அத்தகைய நோயாளிகளுக்கு உதவும் வழிகளை கண்டனர்.  மார்ச் 2015-ல் வெளியான அவர்களின் காக்ரேன் திறனாய்விலிருந்த முடிவுகளை  பற்றி இந்த ஆதார வலையொலியில் நமக்கு கூறுகிறார்.