Porównanie dwóch metod zamknięcia rany przy likwidacji stomii: szew kapciuchowy a zamknięcie liniowe skóry.

Najważniejsze informacje

- Szew kapciuchowy (PSSC) prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zakażenia rany w porównaniu z liniowym zamknięciem skóry (LSC).
- Osoby z PSSC mogą być bardziej zadowolone z rezultatów w porównaniu z osobami z LSC.

Co oznacza odwrócenie stomii?

Stomia jelitowa to chirurgicznie utworzony otwór jelitowy na powierzchni brzucha. Osoby z tymczasową stomią będą miały odwróconą stomię kilka miesięcy po początkowej operacji (kiedy stomia została wyłoniona). Nawet u 40% osób, u których odwrócono stomię, dochodzi do zakażenia rany, głównie z powodu obecności bakterii wokół miejsca stomii.

Jakie są dostępne techniki zamykania stomii?

Konwencjonalną techniką odwrócenia stomii jest liniowe zamknięcie skóry (LSC; zamknięcie rany w linii prostej), ale technika ta wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia rany. Alternatywną techniką jest zamknięcie szwem kapciuchowym (PSSC; ciągły szew, który zamyka okrągłą ranę stomii). PSSC pozostawia niewielki otwór w środku rany, umożliwiając swobodny drenaż zanieczyszczeń, a tym samym potencjalnie zmniejszając ryzyko zakażenia rany.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy technika PSSC jest lepsza niż technika LSC w aspektach takich jak:

- ryzyko zakażenia rany;
- zadowolenie pacjenta;
- ryzyko przepukliny nacięciowej (gdy tkanka przebija ranę chirurgiczną); oraz
- czas operacji.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których porównywano PSSC z LSC u osób poddawanych zabiegowi odwrócenia stomii. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy naszą pewność do danych naukowych, opierając się na czynnikach takich jak metody badawcze i wielkość badania.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy dziewięć badań, w których wzięło udział 757 osób poddanych zabiegowi odwrócenia stomii.

PSSC prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zakażenia rany w porównaniu z LSC. Na każde 1000 osób z PSSC u 52 rozwinie się zakażenie rany, podczas gdy w grupie LSC są to 243 osoby na każde 1000.

Osoby z PSSC mogą być bardziej zadowolone z rezultatów w porównaniu z osobami z LSC. W badaniach uwzględnionych w niniejszym przeglądzie wszyscy uczestnicy z grupy PSSC stwierdzili, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z zamknięcia stomii, w porównaniu z 89% zadowolonych uczestników w grupie LSC.

Jeśli chodzi o ryzyko przepukliny pachwinowej lub czas operacji, różnica między obiema technikami może być niewielka lub żadna, ale wyniki są bardzo niepewne.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Jesteśmy umiarkowanie pewni naszych wniosków dotyczących zakażenia rany, ponieważ każdy uczestnik wiedział, do jakiej techniki został przydzielony, podobnie jak osoba wykonująca zamknięcie stomii. Aby dostarczyć silniejszych danych naukowych na temat zadowolenia uczestników, przepukliny pachwinowej i czasu operacji, potrzebna jest wyższa jakość badań.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane są aktualne na dzień 13 grudnia 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information