Doustna dekstroza w postaci żelu w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi u noworodków

Cel przeglądu

Czy doustna dekstroza w żelu jest skuteczna i bezpieczna w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi i zmniejszaniu długotrwałej niepełnosprawności u noworodków zagrożonych niskim poziomem glukozy we krwi?

Wprowadzenie

Niski poziom cukru we krwi (glukozy) jest ważny, ponieważ występuje często i jest związany z uszkodzeniem mózgu u noworodków. U co najmniej 15 na 100 dzieci wystąpi niski poziom glukozy we krwi w ciągu pierwszych kilku dni po urodzeniu, a wśród noworodków znajdujących się w grupie ryzyka (dzieci urodzone przedwcześnie, lub o niższej lub wyższej urodzeniowej masie ciała niż powszechnie lub których matki mają cukrzycę) aż u połowy.

Niski poziom glukozy we krwi może wpływać na problemy z wynikami w szkole i rozwojem w okresie dzieciństwa. Niektóre wyniki sugerują, że nawet jeden epizod niskiego poziomu glukozy we krwi lub epizody, które nie zostały wykryte, mogą przyczynić się do wystąpienia tych problemów. Z tego względu należałoby zapobiegać występowaniu hipoglikemii. Ponadto leczenie stanów związanych z niskim poziomem glukozy często polega na podaniu dziecku mleka modyfikowanego lub przyjęciu na oddział neonatologii, prowadząc do rozłąki noworodka z matką. Zarówno leczenie, jak i separacja mogą negatywnie wpływać na karmienie piersią.

Dekstroza (cukier) w żelu może być wcierana wewnątrz jamy ustnej dziecka, gdzie cukier może być wchłonięty i pomóc w podniesieniu poziomu glukozy we krwi, co potencjalnie może pomóc w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowano dwa badania przeprowadzone w krajach wysokorozwiniętych, w których porównywano doustną dekstrozę w żelu z placebo (nieaktywnym leczeniem) w celu zapobiegania niskiemu stężeniu glukozy we krwi u 2548 niemowląt z grup ryzyka. Dane naukowe w tym przeglądzie Cochrane są aktualne do października 2020 roku.

Najważniejsze wyniki

Dwa badania wykazały, że profilaktyczne podawanie doustnej dekstrozy w żelu zmniejsza ryzyko niskiego poziomu glukozy we krwi u noworodków z grupy ryzyka. W jednym badaniu, w którym przedstawiono wyniki z dwóch lat u 360 niemowląt, stwierdzono, że doustna dekstroza w żelu podawana niemowlętom z grupy ryzyka w celu zapobiegania niskiemu stężeniu glukozy we krwi prawdopodobnie zmniejsza ryzyko poważnej niepełnosprawności w okresie dwóch lat, ale potrzebne są dalsze badania.

W dwóch badaniach wykazano, że doustna dekstroza w żelu prawdopodobnie zmniejsza prawdopodobieństwo stosowania jakiegokolwiek leczenia z powodu niskiego stężenia glukozy we krwi podczas pierwszego pobytu w szpitalu, ale w niewielkim stopniu lub wcale nie zwiększa szansy na otrzymanie dożylnego leczenia niskiego stężenia glukozy lub oddzielenia od matki w celu leczenia niskiego stężenia glukozy.

Wyniki z dwóch badań sugerują, że niemowlęta otrzymujące doustną dekstrozę w żelu nie są narażone na większe ryzyko zdarzeń niepożądanych (szkód), takich jak zadławienie lub wymioty, w porównaniu z niemowlętami otrzymującymi placebo w postaci żelu, ale nie było informacji pozwalających ocenić, czy doustna dekstroza w żelu jest bezpieczniejsza niż brak leczenia lub inne terapie. Brak danych dotyczących wyłącznego karmienia piersią po wypisie ze szpitala.

Oceniliśmy ryzyko błędu systematycznego w włączonych badaniach jako niskie, co oznacza, że jest mało prawdopodobne, aby wystąpił błąd systematyczny w szacowaniu wyników dla ocenianej interwencji.

Dalsze badania powinny być przeprowadzone w krajach nisko i średnio rozwiniętych, u wcześniaków, z użyciem innych preparatów dekstrozy w żelu i interwencji innych niż placebo. Trzy badania oczekują na klasyfikację, a jedno jest w toku, co może wpłynąć na zmianę wyników z przeglądu po ich opublikowaniu.

Jakość danych naukowych

Jakość danych była umiarkowana dla wszystkich wyników z wyjątkiem ryzyka niskiego poziomu glukozy we krwi (wysokiej jakości) i oddzielenia od matki (niskiej jakości).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information