Spożywanie omega-6 w celu zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Przeanalizowano badania z randomizacją, oceniające rolę zarówno zwiększonego, jak i zmniejszonego spożycia kwasów tłuszczowych omega-6 w profilaktyce pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych, wśród zdrowych osób dorosłych lub osób dorosłych obciążonych dużym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Cztery badania z randomizacją spełniały kryteria włączenia do niniejszego przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Omega-6 jest niezbędnym kwasem tłuszczowym, ponieważ organizm ludzki nie może go wytworzyć samodzielnie, musi więc być dostarczany w diecie. Omega-6 może być dostarczany z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak olej roślinny czy orzechy. Kwasy tłuszczowe omega-6 odgrywają istotną rolę w wielu procesach fizjologicznych. Są one szczególnie ważne dla utrzymania zdrowia kości, regulowania metabolizmu, a także pobudzania wzrostu włosów i skóry. Niektóre dane wskazują, że proporcjonalnie większe spożycie kwasów tłuszczowych omega-6 wraz z małym spożyciem tłuszczów nasyconych wiąże się ze znaczącym spadkiem częstości występowania choroby wieńcowej serca. Jednakże istnieje obawa, że wysoki poziom kwasów tłuszczowych omega-6 może zwiększyć ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Wydaje się, że dane z badań obserwacyjnych i metaanaliz dotyczących korzyści ze spożycia kwasów omega-6 na wyniki sercowo-naczyniowe nie są rozstrzygające.

Charakterystyka badania

Dane są aktualne do 23 września 2014 r. W niniejszym przeglądzie uwzględniono cztery badania, które spełniały kryteria włączenia (660 uczestników). W badaniach oceniano efekt zwiększonego lub zmniejszonego spożycia omega-6 na stężenie lipidów i ciśnienie krwi (główne czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [CVD]). Diety analizowano przez 24 tygodnie. Do wszystkich czterech badań kwalifikowano zarówno kobiety, jak i mężczyzn, jednak badania te różniły się cechami dobieranych uczestników. Do dwóch badań kwalifikowano osoby dorosłe z nadwagą lub otyłością, ale poza tym zdrowe. Jedno badanie dotyczyło starszych mężczyzn oraz kobiety po menopauzie, a ostatnie badanie - młodszych dorosłych z hipercholesterolemią. Dwa badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, jedno w Holandii, a ostatnie w Finlandii. Badania obejmowały stosunkowo niewielką liczbę uczestników i były obarczone pewnym ryzykiem wystąpienia błędu systematycznego.

Dwa badania były wspierane finansowo z Agencji Norm Żywności (ang. Food Standards Agency) w Wielkiej Brytanii oraz Radę Badań Medycznych (ang. Medical Research Council). Jedno z badań było wspierane przez firmę Lipid Nutrition, działającą w Holandii, oraz holenderskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych. Ostatnie badanie było wspierane przez dotacje z fińskiej Fundacji Badań Żywności, Fundacji Badań nad Sercem (ang. Finnish Heart Research Foundation), Fundacji Aarne i Aili Turnen oraz Rady Naukowej Akademii Zdrowia Finlandii.

Główne wyniki

Pomiędzy grupami spożywającymi zwiększoną lub zmniejszoną ilość kwasów omega-6 nie stwierdzono różnic poziomu lipidów we krwi oraz ciśnienia krwi, jednak wnioski te opierają się na zaledwie kilku badaniach. W żadnym z włączonych badań nie raportowano zdarzeń CVD. Jak dotąd nie ma więc wystarczających danych, pochodzących z badań z randomizacją, aby zalecić zwiększenie lub zmniejszenie spożycia kwasów omega-6 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Jakość danych naukowych

Ze względu na zbyt małą liczbę badań, wyniki należy interpretować z ostrożnością. Podsumowując, autorzy przeglądu ocenili włączone badania jako obarczone niejasnym ryzykiem błędu systematycznego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Share/Save