Wpływ znieczulenia podpajęczynówkowego oraz zewnątrzoponowego na częstość występowania zgonów, zawału serca oraz zapalenia płuc w okresie okołooperacyjnym: przegląd przeglądów systematycznych Cochrane.

Znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe to techniki anestezjologiczne, które blokują na poziomie rdzenia kręgowego przekazywanie doznań bólowych z miejsca operacji do mózgu. Pozwalają one na bezbolesne przeprowadzenie operacji w dolnej części jamy brzusznej (poniżej pępka) lub na kończynach dolnych podczas gdy pacjent jest świadomy. W tym przeglądzie podsumowujemy badania kliniczne z randomizacją z dziewięciu przeglądów systematycznych Cochrane, w których znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe było stosowane zamiast znieczulenia ogólnego lub łączne ze znieczuleniem ogólnym. W drugim przypadku miało ono na celu zmniejszenie ilości zastosowanych leków przeciwbólowych lub środków zwiotczających mięśnie. Rodzaje operacji, których dotyczyły badania włączone do przeglądów to zabiegi w zakresie jamy brzusznej, operacje naprawcze biodra, alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych oraz zabiegi poprawiające krążenie w kończynach dolnych.

Gdy znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe było stosowane zamiast znieczulenia ogólnego ryzyko zgonu podczas zabiegu lub w ciągu kolejnych 30 dni było zmniejszone o około 29% (dane z 20 badań obejmujących łącznie 3006 pacjentów) Również ryzyko wystąpienia zapalenia płuc było zmniejszone o 55% (dane z pięciu badań obejmujących łącznie 400 pacjentów) Jednak ryzyko wystąpienia zawału serca było takie samo dla obu rodzajów znieczulenia (dane z 6 badań obejmujących łącznie 849 pacjentów)

Gdy znieczulenie zewnątrzoponowe (i również, lecz rzadziej znieczulenie podpajęczynówkowe) było zastosowane w celu zmniejszenia ilości innych leków stosowanych podczas znieczulenia ogólnego ryzyko zgonu w czasie operacji lub w ciągu kolejnych 30 dni było takie same dla obydwu metod (dane z 8 badań obejmujących łącznie 3228 pacjentów) Nie było również różnicy w częstości występowania zawałów serca (dane z 8 badań obejmujących łącznie 1580 pacjentów) Ryzyko wystąpienia zapalenia płuc było zmniejszone o około 30% przy uwzględnieniu korekcji danych o możliwe brakujące badania (dane z 9 badań obejmujących łącznie 2433 pacjentów)

Nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych (drgawek, zawału serca, uszkodzenia nerwów trwającego dłużej niż jeden miesiąc lub infekcji) wynikających z wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego w analizowanych badaniach.

Jakość dowodów naukowych dla wszystkich sześciu porównań oceniono jako średnią z powodu występowania uchybień w sposobie przeprowadzenia badań. Dlatego kolejne badania naukowe mogą mieć znaczny wpływ na pewność wyników, a nawet mogą je zmienić.

.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Wrzosek Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information