Szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec wśród osób starszych

Cel przeglądu
Obecnie dostępna jest szczepionka przeciwko półpaścowi. Naszym celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa szczepień przeciwko półpaścowi w grupie zdrowych osób starszych.

Wprowadzenie
Wirus ospy wietrznej i półpaśca wywołuje ospę wietrzną i może pozostawać w stanie uśpienia w komórkach nerwowych.
Po wielu latach może się uaktywnić, co objawia się pęcherzykami powstającymi na skórze wzdłuż przebiegu nerwu. Nazywany jest herpes zoster lub półpaściem. Na zachorowanie narażone są osoby z obniżoną odpornością, na przykład osoby starsze. Przed pojawieniem się pęcherzyków, osoba może odczuwać swędzenie, drętwienie, mrowienie lub miejscowy ból. Półpasiec powoduje zapalenie nerwów i ostry ból, który może wpływać na jakość życia. W grupie osób starszych obserwuje się 5,22 przypadku półpaśca na 1000 osób. Odsetek zachorowań zwiększa się, między innymi z powodu zwiększającej się długości życia.

Charakterystyka badań
Dane są aktualne za okres do 26 października 2015 r. Zidentyfikowaliśmy 13 badań z randomizacją obejmujących 69 917 zdrowych osób starszych. Tylko 5 spośród 13 badań było wysokiej jakości i obciążone było małym ryzykiem błędu systematycznego. Wszystkie włączone badania były sponsorowane przez firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki.

Kluczowe wyniki i jakość danych naukowych
Wszystkie włączone badania zostały przeprowadzone w krajach o wysokim dochodzie oraz obejmowały tylko zdrowe osoby starsze rasy kaukaskiej (w wieku> 60 lat), bez zaburzeń układu immunologicznego.

1 duże badanie obejmowało 38 546 osób w wieku co najmniej 60 lat. W badaniu porównano skuteczność szczepień i placebo (imitacja szczepionki). Było to badanie wysokiej jakości, w którym wykazano skuteczność szczepionki w profilaktyce półpaśca w okresie 3 lat (umiarkowana jakość danych). Działania niepożądane związane z zastosowaniem szczepienia w większości dotyczyły miejsca wkłucia, a ich nasilenie było łagodne lub umiarkowane. Stosowanie szczepionek przechowywanych w niskich temperaturach wiązało się z rzadszym występowaniem działań niepożądanych w miejscu wkłucia niż stosowanie szczepionek mrożonych. Szczepienie drogą domięśniową powodowało mniej działań niepożądanych niż podawanie podskórne. Szczepienie przeciwko półpaścowi wiązało się z mniejszą częstością występowania działań niepożądanych niż stosowanie 23-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom.

Nowa szczepionka jest obecnie w trakcie badań i nie jest jeszcze dostępna w praktyce klinicznej. Szczepionka ta zawiera niewielką część wirusa półpaśca oraz substancje zwiększające odpowiedź immunologiczną organizmu. W badaniu obejmującym 8 122 uczestników, przydzielonych losowo do grupy otrzymującej nową szczepionkę albo placebo, stwierdzono, że w grupie osób otrzymujących nową szczepionkę odnotowano mniej przypadków półpaśca oraz większą częstość występowania działań niepożądanych o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, w porównaniu z placebo (umiarkowana jakość danych).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny, redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information
Share/Save