Leki u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym

Pytanie badawcze

Większość dzieci przestaje mieć objawy refluksu żoładkowo-przełykowego, w miarę jak zaczynają jeść produkty o bardziej stałej konsystencji, więcej czasu spędzają w pozycji pionowej oraz gdy ich przełyk rośnie. Czy jednak leki mogą wpłynąć na poczucie komfortu u dzieci podczas występowania objawów refluksu? Starsze dzieci mogą mieć uczucie „zgagi”, podobnie jak dorośli. Które preparaty działają u dzieci najlepiej?

Wprowadzenie

Refluks żołądkowo-przełykowy pojawia się, gdy treść żołądkowa przemieszcza się ponownie do przełyku. Może to być prawidłowy objaw ("refluks funkcjonalny"), ale u niektórych dzieci i wielu niemowląt może się to zdarzać bardzo często lub powodować objawy, takie jak ból, utrata wagi lub inne problemy (np. infekcja ucha, kaszel, a nawet przerwy w oddychaniu). Wówczas taki stan może być określony jako choroba refluksowa przełyku. Czasami w przełyku rozwija się stan zapalny, wówczas mówimy o zapaleniu przełyku.

Aktualnie stosowane leki (np. Gaviscon Infant®) mają na celu zagęszczenie treści pokarmowej w żołądku, neutralizację kwasu żołądkowego (ranitydyna [antagonista receptora histaminowego; przyp.tłum.], omeprazol i lanzoprazol [inhibitory pompy protonowej: przyp.tłum.]) lub przyspieszenie opróżniania żołądka (domperydon). Przeanalizowaliśmy wszystkie dostępne badania, aby sprawdzić, czy którykolwiek z leków stosowanych obecnie w leczeniu refluksu może pomóc niemowlętom i dzieciom. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy stosowanie tych leków wpływa na poprawę samopoczucia niemowląt i dzieci lub wyników badań, takich jak: gojenie się śluzówki przełyku na podstawie badania endoskopowego (po wprowadzeniu miniaturowej kamery do przewodu pokarmowego) lub obniżenie kwasowości treści w przełyku oceniane poprzez pomiar pH w ciągu 24 godzin.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy wszystkie badania (badania z randomizacją) porównujące jeden typ leku z innym lub z placebo (substancja nieaktywna). Uważnie przyjrzeliśmy się wynikom i spróbowaliśmy ocenić te, które byłyby przydatne dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Znaleźliśmy wiele różnic pomiędzy badaniami, a mała liczba dzieci uczestniczących w nich, krótki czas obserwacji i różnice w wynikach sprawiły, że porównanie danych (meta-analiza [ilościowa synteza wyników - przyp.tłum.]) było istotnie utrudnione.

Główne wyniki

W związku z małą liczbą dzieci biorących udział w tych badaniach, nie możemy być pewni, czy leki wpływały na poprawę objawów choroby refluksowej przełyku. Znaleźliśmy niewiele danych naukowych sugerujących, że leki dla dzieci poniżej 1 roku życia są skuteczne, zwłaszcza w refluksie funkcjonalnym, zróżnicowane dane naukowe dotyczące tego, że Gaviscon Infant® pomaga, a u niemowląt z chorobą refluksową (zmiany w badaniu pH lub endoskopii) leki takie jak omeprazol i lanzoprazol mogą przynieść poprawę. U starszych dzieci, inhibitory pompy protonowej i antagoniści receptora histaminowego działają skuteczniej na poprawę objawów, obraz (śluzówki; przyp.tłum.) w badaniu endoskopowym oraz wyniki badań pH, ale nie byliśmy w stanie wykonać meta-analizy ani przeprowadzić dalszej oceny czy jeden lek był skuteczniejszy od drugiego.

Jakość danych naukowych

Ogólnie dostępne dane naukowe były od umiarkowanej do niskiej jakości, w zależności od badanego leku. Poczyniliśmy sugestie co do tego, jak powinny być zaprojektowane przyszłe badania w celu uzyskania lepszych informacji, które terapie są najlepsze dla niemowląt i dzieci z refluksem czynnościowym lub chorobą refluksową.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Przeździecka Redakcja: Agnieszka Woźniak, Aktualizacja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information