Leki stosowane w świądzie u dorosłych pacjentów objętych opieką paliatywną

Wprowadzenie

Świąd to medyczne określenie uczucia swędzenia. Objaw ten może występować u pacjentów objętych opieką paliatywną, którzy przyjmują jednocześnie leki z powodu nowotworu lub ciężkiej choroby nerek. W niniejszej aktualizacji przeglądu szukaliśmy wysokiej jakości badań dotyczących stosowania leków w zapobieganiu lub leczeniu świądu w opiece paliatywnej.

Główne wyniki i jakość danych naukowych

W czerwcu 2016 r. odnaleźliśmy 50 badań, w których oceniano 39 różnych leków u 1916 osób cierpiących z powodu świądu. Obecnie brakuje idealnej terapii przeciwświądowej. Jednak istnieją wystarczające dane naukowe, na podstawie których można wskazać możliwie przydatne metody leczenia poszczególnych przyczyn świądu. Leki odpowiednie w terapii świądu u chorych na przewlekłą chorobę nerek to: gabapentyna, nalfurafina i kromoglikan sodowy; natomiast ryfampicyna i flumecinol mogą pomóc w leczeniu świądu spowodowanego problemami z wątrobą. Paroksetyna może być pomocna w leczeniu świądu, niezależnie od przyczyny, u pacjentów objętych opieką paliatywną, jednak takie dane naukowe były dostępne tylko w jednym badaniu. Na ogół stosowanie większości leków wiązało się z występowaniem niewielu skutków ubocznych o łagodnym nasileniu. Przyjmowanie naltreksonu powodowało zdecydowanie najsilniejsze działania niepożądane. Ogółem jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej.

Dalsze badania

Prowadzenie badań wśród pacjentów objętych opieką paliatywną jest trudne i często ograniczone czasowo, ponieważ większość chorych jest u kresu swojego życia. Potrzeba więcej wysokiej jakości badań dotyczących zapobiegania i leczenia świądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Konrad Fertliński Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information