Suplementacja witaminą A w zapobieganiu chorobom i zgonom u niemowląt w wieku od jednego do sześciu miesięcy

Wprowadzenie

Niedobór witaminy A jest istotnym problemem zdrowia publicznego w krajach o niskim i średnim dochodzie. Uzupełnianie witaminy A poprzez podawanie jej dzieciom w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat zmniejsza liczbę zgonów w tych krajach. Niniejszy przegląd dotyczy dzieci w wieku od jednego do sześciu miesięcy.

Pytanie badawcze

Czy suplementacja witaminą A ma jakiekolwiek korzystne bądź szkodliwe efekty u dzieci w wieku od jednego do sześciu miesięcy?

Charakterystyka badania

Autorzy przeglądu przeszukali literaturę medyczną w celu identyfikacji badań, w których porównywano wpływ suplementacji witaminą A (w stosunku do grupy kontrolnej) na wystąpienie chorób, skutków ubocznych oraz śmierci u losowo dobranych dzieci w wieku od jednego do sześciu miesięcy. Piśmiennictwo jest aktualne do 5 marca 2016 r. W wyniku wyszukiwania zidentyfikowano 12 badań z udziałem 24846 niemowląt. Większość z tych badań była poprawnie przeprowadzona i obejmowała dzieci z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Główne wyniki

Wyniki badań nie dostarczyły żadnych przekonujących danych naukowych na to, że suplementacja witaminą A zmniejsza liczbę zgonów lub chorób u niemowląt od jednego do sześciu miesięcy (jakość danych naukowych: umiarkowana). Suplementacja nie miała korzystnego wpływu na zmniejszenie liczby zgonów lub chorób z powodu biegunki czy zapalenia płuc. Podobnie, suplementacja witaminą A nie wiązała się ze zmniejszeniem odsetka dzieci z niedoborem witaminy A stwierdzonym na podstawie stężenia tego związku we krwi (jakość danych naukowych: umiarkowana). U niemowląt, którym podawano witaminę A, większe było ryzyko powstania wybrzuszenia miękkiego punktu na czubku głowy (zwanego uwypukleniem ciemiączka) - jakość danych naukowych na temat tego skutku ubocznego była wysoka. To działanie niepożądane nie zwiększyło jednak ryzyka późniejszych ataków drgawek czy zgonu.

Podsumowując, suplementacja witaminą A u niemowląt od jednego do szesciu miesiecy nie zmniejszyła liczby zgonów ani innych chorób, a zwiększyła ryzyko uwypuklenia ciemiączka.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole, Magdalena Koperny Redakcja Paulina Rolska, Małgorzata Bała

Tools
Information