Interwencje w celu zapobiegania wypadkom przy pracy wśród pracowników budowlanych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Szacuje się, że odsetek wypadków przy pracy wśród pracowników budowlanych jest najwyższy spośród głównych gałęzi przemysłu. Kilka strategii kontroli wypadków zostało zaproponowanych przez różne organizacje, jednak ich skuteczność w zmniejszaniu częstości urazów w przemyśle budowlanym pozostaje niepewna.

Dokonano przeglądu systematycznego dostępnej literatury z zakresu przeciwdziałania wypadkom przy pracy pracowników budowlanych. Oszacowano ryzyko błędu systematycznego (błąd, który może wypaczyć wyniki badania - przyp. tłum.) i oceniono skuteczność zastosowanych interwencji. W rezultacie zidentyfikowano 13 badań.

W badaniach tych nie było danych potwierdzających, że samo wdrożenie regulacji prawnych skutecznie zapobiega wypadkom przy pracy z lub bez skutku śmiertelnego. Równocześnie nie ma danych wskazujących, że lokalne interwencje takie jak kampania promująca bezpieczeństwo, szkolenia, kontrole lub opieka medyczna w miejscu pracy są skuteczne w zmniejszeniu częstości wypadków bez skutku śmiertelnego u pracowników budowlanych. Dostępne są dane naukowe niskiej jakości, które wskazują na skuteczność wielokierunkowych kampanii promujących bezpieczeństwo i programów propagujących miejsce pracy wolne od narkotyków, wprowadzanych na poziomie przedsiębiorstwa, w celu redukcji wypadków bez skutku śmiertelnego.

Samo wprowadzenie przepisów prawnych nie wpływa na zmniejszenie częstości wypadków z lub bez skutku śmiertelnego u pracowników budowlanych. Dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych strategii mających na celu poprawę przestrzegania przez pracodawców i pracowników środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Wdrożenie lokalnych interwencji wśród kierownictwa i pracowników firm budowlanych, takich jak kampania propagująca bezpieczeństwo lub program promujący miejsce pracy wolne od narkotyków, może mieć wpływ na zmniejszenie częstości wypadków przy pracy w obserwacji długoterminowej.

Konieczne jest zgromadzenie bazy danych naukowych dla oceny większości czynników ludzkich i technicznych oraz interwencji na poziomie organizacyjnym, które są zalecane na podstawie przepisów bezpieczeństwa, szkoleń i opinii konsultantów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Łukasz Bajor Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Share/Save