Czy programy kontroli palenia tytoniu, które obejmują kampanie realizowane za pomocą środków masowego przekazu zmniejszają rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Interwencje za pomocą środków masowego przekazu obejmują komunikację za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, billboardów, plakatów, ulotek i broszur, z zamiarem zachęcenia palaczy do rzucenia palenia i utrzymania abstynencji u osób niepalących. Możliwe, że takie interwencje przyczyniają się do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, jeśli są stosowane w ramach złożonej interwencji kontroli palenia tytoniu, ale trudno jest określić ich rolę i wartość jako samodzielnych interwencji. Przegląd obejmuje 11 badań o różnej skali i jakości W 5 z 9 dużych badań, w których podano wyniki odnoszące się do rozpowszechnienia palenia tytoniu stwierdzono jakąś pozytywną zmianę zachowań związanych z paleniem tytoniu. W 3 dużych badaniach z 7, które oceniały ilość wypalanego tytoniu, stwierdzono zmniejszenie jego zużycia. W 4 z 7 badań, w których opisano odsetki rzucających palenie, stwierdzono istotne zwiększenie liczby osób niepalących, ale wyniki te są trudne do interpretacji, ponieważ w badaniach inaczej definiowano palenie tytoniu, palaczy i próby rzucenia palenia. Intensywność i czas trwania kampanii medialnych może wpływać na jej skuteczność, ale długość obserwacji i inne zdarzenia mające miejsce w tym samym czasie w tej społeczności powodują, że trudno to zweryfikować. Nie stwierdziliśmy spójnego związku między efektem kampanii a wiekiem, poziomem wykształcenia, pochodzeniem etnicznym lub płcią uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Bała, Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Share/Save