Kortykosteroidy podawane podczas ciąży w celu przyspieszenia dojrzewania płuc płodu u kobiet zagrożonych przedwczesnym porodem

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Na czym polega problem?

Dzieci urodzone bardzo przedwcześnie, są narażone na trudności z oddychaniem i inne poważne problemy zdrowotne, tak po urodzeniu, jak i w późniejszym życiu. Niektóre z nich nie są w stanie przetrwać tych trudności a inne mają problemy zdrowotne, które uniemożliwiają im prawidłowy rozwój i mogą prowadzić do problemów z poruszaniem się lub nauką. Kortykosteroidy są lekami podawanymi kobietom na początku porodu, aby pomóc płucom dzieci dojrzewać szybciej, a w ten sposób zmniejszyć liczbę dzieci, które umierają lub cierpią z powodu problemów z oddychaniem po urodzeniu.

Dlaczego ten problem jest ważny?

Problemy z oddychaniem są główną przyczyną zgonów i poważnych problemów zdrowotnych u dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie. Kobiety w ciąży, u których wystąpi pęknięcie błon lub spontaniczny przedwczesny poród mogą przyjmować kortykosteroidy aby pomóc w przyspieszeniu dojrzewania płuc ich dzieci. W niniejszym przeglądzie, porównywaliśmy kobiety i dzieci, które otrzymywały kortykosteroidy z kobietami i dziećmi, które takiej interwencji nie otrzymywały.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Przeszukaliśmy Rejestr Badań Cochrane z zakresu: Ciąża i Poród (do 17 lutego 2016 r.)

Przeanalizowaliśmy 30 badań, w których podano kortykosteroidy kobietom zagrożonym przedwczesnym porodem (7774 kobiet i 8158 niemowląt). Wszystkie badania przeprowadzono w szpitalach w krajach o wysokich dochodach. Przedstawiany przegląd pokazuje, że pojedyncza seria kortykosteroidów podana matkom w trakcie porodu przedwczesnego i przed urodzeniem dziecka, wspomaga rozwój płuc dziecka i zmniejsza powikłania, takie jak problemy z oddychaniem. Ponadto leczenie to skutkuje mniejszą liczbą zgonów zaraz po urodzeniu i mniejszym odsetkiem dzieci mających inne poważne problemy zdrowotne, które często pojawiają się u dzieci urodzonych bardzo wcześnie, (takie jak: krwawienie w mózgu lub uszkodzenia jelit dziecka).

Otrzymywanie pojedynczej serii kortykosteroidów, nie wydaje się mieć wpływu na liczbę kobiet, u których wystąpiły zakażenia macicy (zapalenie błon płodowych lub zapalenie endometrium). Było zbyt mało danych, aby w pełni ocenić wpływ interwencji na śmierć matek.

Jakość danych naukowych była umiarkowana, co oznacza, że ​​możemy być dość pewni, że przyszłe badania dotyczące kortykosteroidów, w podobnych warunkach szpitalnych, będą prowadzić do tych samych wniosków odnośnie korzyści i bezpieczeństwa leczenia dla kobiet i dzieci.

Co to oznacza?

Większość kobiet w ciąży, które są narażone na bardzo przedwczesny poród odnosi korzyści z przyjmowania kortykosteroidów. Leki te wydają się być bezpieczne dla kobiet w ciąży i niemowląt, kiedy podaje się je w warunkach szpitalnych w krajach o wysokich dochodach, zwiększając szansę przeżycia przedwcześnie urodzonego dziecka i uniknięcia bezpośrednich problemów zdrowotnych. Natomiast posiadamy mniej informacji dotyczących wpływu steroidów na kobiety w ciąży mnogiej oraz kobiety z innymi problemami podczas ciąży, takimi jak: wysokie ciśnienie krwi lub pęknięcie błon płodowych. Nie byliśmy pewni, czy konkretny steroid lub dawka były najlepiej dostosowane dla kobiet i dzieci.

Dane naukowe włączone do niniejszego przeglądu pochodzą z krajów o wysokich dochodach i dobrych warunkach szpitalnych; dlatego wyniki mogą nie mieć zastosowania w miejscach o niższym standardzie, o wysokim wskaźniku zakażeń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny