Stosowanie szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce u dzieci

Odra, świnka i różyczka (MMR) to trzy bardzo niebezpieczne choroby zakaźne, które powodują poważne zachorowania, niepełnosprawność i zgony w krajach o niskich dochodach.

Opierając się na danych naukowych pochodzących z trzech badań kohortowych (3104 uczestników) stwierdzono, że szczepienia jedną dawką szczepionki MMR są co najmniej w 95% skuteczne w zapobieganiu odrze wśród dzieci w wieku przedszkolnym; u dzieci w wieku szkolnym oraz u młodzieży podanie co najmniej jednej dawki szczepionki MMR było w 98% skuteczne w zapobieganiu przypadkom odry potwierdzonej laboratoryjnie; natomiast podanie jednej lub dwóch dawek szczepionki MMR jest skuteczne odpowiednio w 92% i 95% w zapobieganiu wtórnym przypadkom odry.

Podanie co najmniej jednej dawki szczepionki MMR zawierającej szczep Jeryl Lynn jest skuteczne w zapobieganiu klinicznym objawom świnki wśród dzieci i młodzieży (skuteczność szczepienia = od 69% do 81%; jedno badanie kohortowe i jedno badanie kliniczno-kontrolne, 1656 uczestników), tak samo jak podanie co najmniej jednej dawki szczepionki MMR zawierającej szczep Urabe (skuteczność szczepienia = od 70% do 75%; jedno badanie kohortowe i jedno badanie kliniczno-kontrolne, 1964 uczestników). Skuteczność szczepionki MMR zawierającej szczep Jeryl Lynn wirusa świnki w zapobieganiu przypadkom świnki potwierdzonej laboratoryjnie u dzieci i młodzieży oszacowano na między 64% a 66% w przypadku podania jednej dawki szczepionki oraz 83% a 88% w przypadku podania dwóch dawek szczepionki (dwa badania kliniczno-kontrolne, 1664 uczestników) oraz na 87% dla szczepionki MMR zawierającej szczep Urabe wirusa (jedno badanie kohortowe, 48 uczestników). Szczepionki zawierające szczep Urabe wirusa świnki zapewniają ochronę przed wtórnym zakażeniem wirusem świnki (skuteczność szczepionki = 73%, jedno badanie kohortowe, 147 uczestników).

Nie zidentyfikowaliśmy badań oceniających skuteczność szczepionki MMR przeciwko różyczce potwierdzonej klinicznie lub laboratoryjnie.

Wyniki pochodzące z dwóch dużych badań typu seria przypadków z udziałem 1 500 000 dzieci, które otrzymały szczepionkę MMR zawierającą szczep Urabe lub Leningrad-Zagreb wskazują, że szczepienie to wiąże się z występowaniem aseptycznego zapalenia opon mózgowych. Podczas gdy podawanie szczepionki zawierającej szczepy Moraten, Jeryl Lynn, Wistar RA, RIT 4385 wiąże się z występowaniem drgawek gorączkowych u dzieci w wieku poniżej pięciu lat (jedna osoba - badanie kohortowe, 537 171 uczestników, dwa badania typu seria przypadków, 1001 uczestników). Podanie szczepionki MMR może być również związane z wystąpieniem idiopatycznej małopłytkowości (dwa przypadki, 2450 uczestników, jedno badanie typu seria przypadków, 63 uczestników)

Nie stwierdzono istotnego związku między szczepieniem MMR a następującymi stanami: autyzm, astma, białaczka, katar sienny, cukrzyca typu 1, zaburzenia chodzenia, choroba Leśniowskiego i Crohna, choroby demielinizacyjne, zakażenia bakteryjne lub wirusowe. Jakość metodologiczna większości badań utrudniała możliwość uogólnienia ich wyników.

Komentarz dotyczący metodologii badań jest dostępny w pełnym tekście przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information
Share/Save