Zapłodnienie in vitro (IVF) w porównaniu do innych metod stosowanych w niewyjaśnionej obniżonej płodności

Pytanie badawcze: Celem autorów przeglądu Cochrane była ocena czy IVF może zwiększyć liczbę żywych urodzeń w większym stopniu niż inne metody u kobiet z niewyjaśnioną obniżoną płodnością.

Wprowadzenie: IVF jest często stosowaną metodą u par z niewyjaśnioną obniżoną płodnością, umożliwiającą obejście różnych niezdiagnozowanych problemów biologicznych związanych z zajściem w ciążę. Jednakże, jest to metoda kosztowna i inwazyjna, a ponadto może skutkować powikłaniami. Inne metody stosowane w niewyjaśnionej obniżonej płodności obejmują: próby naturalnego zajścia w ciążę, wprowadzenie oczyszczonych plemników do macicy (inseminacja) oraz przeprowadzenie inseminacji po zastosowaniu leków stymulujących jajniki (leki wspomagające płodność).

Charakterystyka badań: Osiem badań z randomizacją z grupami równoległymi łącznie objęło 1622 kobiety. Niektóre badania obejmowały kilka grup i wiele porównanń pomiędzy interwencjami. W dwóch badaniach porównywano IVF z postawą wyczekującą, w kolejnych dwóch porównywano IVF z samą inseminacją oraz w pięciu badaniach porównywano IVF z inseminacją połączoną ze stymulacją jajeczkowania. Dane naukowe są aktualne do maja 2015 r.

Główne wyniki: Stosowanie metody in vitro może zwiększać liczbę żywych urodzeń w porównaniu z postawą wyczekującą bez interwencji, jednakże dane naukowe nie są wystarczające, aby sformułować jednoznaczne wnioski. Stosowanie metody in vitro może również wiązać się z większym odsetkiem urodzeń żywych w porównaniu do inseminacji bez stymulacji jajeczkowania. U kobiet poddanych inseminacji po uprzednim zastosowaniu klomifenu in vitro wydaje się być związane z większym odsetkiem urodzeń niż inseminacja połączona z podawaniem gonadotropin. Jednakże, w odniesieniu do kobiet uprzednio nieleczonych, nie odnaleziono rozstrzygających danych naukowych potwierdzających różnicę w liczbie żywych urodzeń pomiędzy in vitro a inseminacją z gonadropinami lub pomiędzy in vitro a inseminacją z klomifenem. Właściwa ocena działań niepożądanych związanych ze stosowaniem omawianych interwencji nie jest możliwa ze względu na brak danych naukowych.

Jakość danych naukowych: Jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej. Głównym ograniczeniem był poważny brak precyzji w oszacowaniu efektów wynikający z niewielkiej liczby badanych i małej liczby zdarzeń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information