Glasovni zapis: Intervencije za smanjenje umora nakon moždanog udara

Umor je problem za mnoge od onih koji su preživjeli moždani udar, pa učinkovite intervencije donose prednosti milijunima ljudi širom svijeta. Ažurirani Cochrane pregled, iz srpnja 2015. godine, daje uvid u dosadašnja istraživanja, a Simiao Wu, iz bolnice West China u Chengdu u Kini, koja trenutno boravi u Centru za kliničke znanosti o mozgu na Sveučilištu u Edinburghu u Škotskoj, govori nam što su našli. Zorica Kovač, članica Hrvatske udruge savjetnica za dojenje i patronažna sestra Doma zdravlja u Osijeku, prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam pročitati.

- Pročitajte prijepis

Ivica: Umor je problem za mnoge od onih koji su preživjeli moždani udar, pa učinkovite intervencije donose prednosti milijunima ljudi širom svijeta. Ažurirani Cochrane pregled, iz srpnja 2015. godine, daje uvid u dosadašnja istraživanja, a Simiao Wu, iz bolnice West China u Chengdu u Kini, koja trenutno boravi u Centru za kliničke znanosti o mozgu na Sveučilištu u Edinburghu u Škotskoj, govori nam što su našli. Zorica Kovač, članica Hrvatske udruge savjetnica za dojenje i patronažna sestra Doma zdravlja u Osijeku, prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam pročitati.

Irena: Umor nakon moždanog udara je čest i ozbiljan problem, koji utječe na više od jedne trećine preživjelih iza moždanog udara. Često se neko vrijeme zadrži i nakon što se drugi simptomi riješe. Umor ugrožava sudjelovanje pacijenata u svakodnevnim aktivnostima i negativno utječe na njihovu kvalitetu života. Međutim, dugo vremena nije bilo gotovo nikakvih dokaza koji bi mogli izvjestiti o suzbijanju toga umora. Prethodna inačica ovog Cochrane pregleda, u 2009. godini, mogla je uključiti samo tri studije, od kojih ni jedna nije bila posebno usmjerena na smanjenje umora nakon moždanog udara. Međutim, tijekom posljednjeg desetljeća više se istraživača i kliničara zainteresiralo za tu temu, a bili su i svjesni da je testirano nekoliko novih intervencija. Wu i suradnici ažurirali su svoj Cochrane pregled u nadi da će pružiti neke nove dokaze. Iako su u tome uspjeli, ostaju mnoge neizvjesnosti.
Proveli su opsežna pretraživanja s ciljem identificiranja bilo kakvih intervencija koje bi mogle spriječiti ili smanjiti umor nakon moždanog udara, čak i ako umor nije bio primarni cilj intervencije. Pronašli su devet novih studija. Od 12 studija sada u pregledu, ni jedna nije imala za cilj spriječiti umor nakon moždanog udara. Četiri su studije bile ponajprije namijenjene liječenju simptoma, osim umora, ali su imale umor kao ishod. Testirale su antidepresive, tirilazad mesilat, kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putovima za apneju u snu i program samoregulacije za oporavak nakon moždanog udara; ni jedna od tih intervencija nije pokazala nikakvu korist za smanjenje umora nakon moždanog udara.
Ostalih osam pokusa posebno su bili ustrojeni za liječenje umora nakon moždanog udara, a svaki je testirao drugkčiju intervenciju. To su bili anti-depresivi i psihostimulansi, psihološke intervencije, tjelovježba, tradicionalna kineska medicina i suplementacija vitamina B. Od tih intervencija, samo su kinesko bilje i suplementacija vitamina B pokazali značajnu korist za umor nakon moždanog udara, ali oba su bila proučavana u malim istraživanjima koji su imali neka metodološka ograničenja. Stoga su potrebni veći randomizirani pokusi da bi se potvrdilo jesu li te intervencije stvarno učinkovite. Ni jedno od ostalih šest ispitivanja nije pokazalo nikakve dokaze o učinkovitosti, ali to ne znači da su te intervencije beskorisne. To je zato što su sva ispitivanja bila vrlo mala, a najveće je imalo samo 128 sudionika.
Zaključno, ne čudi što još uvijek nedostaju dokazi koji bi informirali o suzbijanju umora nakon moždanog udara. Takva su istraživanja još uvijek u začetku, ali postaju sve učestalija. Na primjer, autori su identificirali devet istraživanja u tijeku, koja uključuju testiranje psihostimulansa, psiholoških intervencija, tjelovježbe i primjene kineskoga bilja. Raznolikost intervencija odražava višedimenzionalnu prirodu umora nakon moždanog udara, što može uključivati interakcije različitih bioloških i psiholoških čimbenika, te oblika ponašanja. Trebat će još nekoliko godina prije nego što se dobiju jasni odgovori o tome kako najbolje spriječiti i liječiti umor nakon moždanog udara.

Ivica: Ako biste željeli pročitati više o intervencijama koje bi mogle biti uključene u ovaj novi Cochrane pregled i vidjeti pojedinosti o pokusima u tijeku, jednostavno posjetite Cochrane knjižnicu na Cochrane library dot com i upišite u tražilicu 'umor iza moždanog udara'.

Podcast translated by Zorica Kovač
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Ivica Grković and Irena Zakarija-Grković
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript