Liječenje umora nakon moždanog udara

Istraživačko pitanje: Pregledani su dokazi o liječenju i sprječavanju umora koji se javlja nakon moždanog udara.

Dosadašnje spoznaje: Umor je česta pojava nakon moždanog udara, koja može jako opterećivati pacijente, i nema preporuka za sprječavanje ili liječenje tog umora. Važno je istražiti učinkovitost mogućnosti smanjenja ili sprječavanja umora u osoba koje su doživjele moždani udar.

Osobitosti istraživanja: Pregledani su dokazi objavljeni do svibnja 2014. Nađeno je 12 randomiziranih kliničkih studija (klinička istraživanja u kojima je liječenje nasumično dodijeljeno) koje su obuhvatile 703 bolesnika s moždanim udarom. U 8 istraživanja su bile uključene osobe s moždanim udarom u kojih je primarno liječen umor, u niti jednoj studiji nije prikazano sprječavanje umora, a u 4 studije glavni cilj nije bio liječenje ili sprječavanje umora, ali je ovaj rezultat bio dio ishoda.

Ključni rezultati: Nije bilo dovoljno dokaza za niti jedan pristup liječenja ili sprječavanja umora u osoba s moždanim udarom.

Kvaliteta dokaza: Općenito je kvaliteta istraživanja bila niska. Podaci su granične vrijednosti budući da je svaki od oblika liječenja ispitivan u samo jednoj studiji. Neka su istraživanja uključila mali broj ispitanika i bila su loše zamišljena. Potrebna su dodatna i kvalitetnija istraživanja za razjašnjavanje ovog problema.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information