Interwencje w uczuciu zmęczenia po udarze mózgu

Pytanie badawcze: Analizowaliśmy dane naukowe dotyczące wpływu jakiejkolwiek interwencji stosowanej w leczeniu lub zapobieganiu uczuciu zmęczenia u osób po udarze mózgu.

Wprowadzenie: Zmęczenie jest powszechnym i dokuczliwym objawem występującym po udarze mózgu, jednakże dotychczas nie zalecano żadnej interwencji w leczeniu lub zapobieganiu uczucia zmęczenia u osób po udarze mózgu. Dlatego tez istotnym jest sprawdzenie, czy jakiekolwiek interwencje mogą zmniejszać występowanie i/lub nasilenie uczucia zmęczenia u osób po udarze mózgu.

Charakterystyka badania: Dane naukowe są aktualne do maja 2014 r. Włączyliśmy 12 badań z randomizacją (badania kliniczne w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) obejmujące łącznie 703 osoby z udarem mózgu. Spośród 12 badań, osiem obejmowało wyłącznie osoby, u których występowało zmęczenie i celem tych badań było przede wszystkim leczenie uczucia zmęczenia, w żadnym z tych badań głównym celem nie było zapobieganie zmęczeniu, zaś celem czterech pozostałych badań nie było leczenie lub zapobieganie uczuciu zmęczenia ale badano w nich uczucie zmęczenia jako jeden z wyników.

Główne wyniki: Dostępne dane naukowe były niewystarczające, aby zalecić stosowanie jakiejkolwiek interwencji w leczeniu lub zapobieganiu uczucia zmęczenia u osób po udarze mózgu.

Jakość danych naukowych: Ogólna jakość badań była niska. Dostępne dane były ograniczone gdyż każdą z interwencji oceniano wyłącznie w pojedynczym badaniu. Ponadto, niektóre badania obejmowały małe liczby uczestników a ich metodologia była słaba. Tym samym, dalsze badania lepszej jakości są niezbędne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information