Glasovni zapis: Davanje lijekova za sprječavanje gljivičnih infekcija kritično bolesnim pacijentima koji nemaju manjak bijelih krvnih stanica (leukocita)

Invazivne gljivične infekcije važan su uzročnik obolijevanja i smrtnosti kritično bolesnih pacijenata, a obnovljeni Cochrane sustavni pregled iz siječnja 2016. istražuje učinke lijekova za sprječavanje gljivičnih infekcija. Glavni autor, Andrea Cortegiani sa Sveučilišta Palermo u Italiji, sažeo je najnovije dokaze u ovom prijevodu, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Invazivne gljivične infekcije važan su uzročnik obolijevanja i smrtnosti kritično bolesnih pacijenata, a obnovljeni Cochrane sustavni pregled iz siječnja 2016. istražuje učinke lijekova za sprječavanje gljivičnih infekcija. Glavni autor, Andrea Cortegiani sa Sveučilišta Palermo u Italiji, sažeo je najnovije dokaze u ovom prijevodu, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Kad kritično bolesni pacijent ima gljivičnu infekciju, od životnog je značaja terapiju započeti što ranije da bi se smanjio rizik od umiranja zbog infekcije. Međutim, čekanje na laboratorijsku potvrdu infekcije može dugo trajati. Stoga su razvijene druge strategije za početak liječenja od gljivica, bez čekanja mikrobioloških dokaza gljivičnih infekcija. Te strategije su opisane kao neciljane protugljivične terapije, a obuhvaćaju sprječavanje nastanka infekcije i liječenje na temelju iskustva. Autori su pregledali učinke lijekova u ovom Cochrane sustavnom pregledu koji je izvorno objavljen 2006. godine, a ovo obnavljanje 2016. godine daje dokaze umjerene kvalitete da se neciljano protugljivično liječenje ne povezuje sa značajnim smanjenjem ukupne smrtnosti od svih uzroka u kritično bolesnih pacijenata koji nemaju manjak leukocita i djece u usporedbi s ciljanim protugljivičnim liječenjem ili liječenjem bez lijeka (placebom).
Autori su istražili učinke neciljanog liječenja bilo kojim protugljivičnim lijekom u usporedbi s placebom ili bez protugljivičnog lijeka ili bilo kojom drugom vrstom protugljivičnog lijeka u kritično bolesnih pacijenata koji nemaju manjak leukocita i djece. Pronašli su 22 randomizirana pokusa s ukupno gotovo 2800 pacijenata, čime su dodali 10 pokusa onim 12 koji su bili u izvornom Cochrane sustavnom pregledu. Jedanaest pokusa uspoređivalo je flukonazol s placebom ili bez protugljivičnog liječenja, tri su pokusa uspoređivala ketokonazol s placebom; dok su samo jedan ili dva pokusa procijenili druge lijekove, uključujući amfotericin B, anidulafungin, kaspofungin, klotrimazol, ketokonazol, mikafungin i nistatin. Pokusi su uključivali različite pacijente, muškarce i žene, širok raspon dobi i one s različitom težinom kritične bolesti.
Zaključno, 0sim dokaza umjerene kvalitete o nedostatku koristi za smanjenje ukupne smrtnosti od svih uzroka, autori su pronašli dokaze niske kvalitete da se neciljano protugljivično liječenje može povezati sa smanjenjem invazivnih gljivičnih infekcija. Zbog svih tih nedoumica potrebni su daljnji kvalitetni slučajni pokusi, osobito za sprječavanje infekcija s pomoću novijih i manje proučavanih lijekova, uključujući echinocandin, te za strategije kako primjenjivati protugljivično liječenje za sprječavanje gljivičnih infekcija.

Irena: Ako želite detaljnije proučiti taj Cochraneov sustavni pregled ili pratiti obnovu novim istraživanjima koja se provode, potražite ga online: pristupite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz ˝gljivične infekcije i kritično bolesni pacijenati˝.


Podcast translated by Andrija Babić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript