Antifungalna sredstva za sprječavanje gljivičnih infekcija u životno ugroženih odraslih osoba i djece s urednim brojem neutrofila u krvi

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kliničkih studija o učinku antifungalnih lijekova koji se daju prije konačne dijagnoze gljivične infekcije na smrtnost od svih uzroka i razvoja teške infekcije zbog gljivica (invazivne gljivične infekcije) u odraslih i djece koji su životno ugroženi, ali nemaju neutropeniju, tj. imaju normalan broj krvnih stanica neutrofila u krvi.

Dosadašnje spoznaje

Životno ugrožene odrasle osobe i djeca mogu bolovati od invazivnih gljivičnih infekcija, kao što su one koje pogađaju krvotok i druge organe. Kad se pojave, takve infekcije se teško liječe i često dovode do smrti. Antifungalni lijekovi se ponekad daju životno ugroženoj djeci i odraslima koji su najviše skloni razvoju gljivične infekcije i onima sa znakovima infekcije kada je još uvijek nejasno je li gljivica uzrok.

Obilježja studija

U sustavni pregled uključili smo 22 randomizirana kontrolirana pokusa (RCT) (ukupno 2761 sudionik). Među tim studijama 11 pokusa je uspoređivalo upotrebu flukonazola u odnosu na placebo ili ne-antifungalnu terapiju. Tri pokusa su uspoređivala ketokonazol u odnosu na placebo. Jedan pokus je uspoređivao anidulafungin s placebom. Jedan pokus je uspoređivao kaspofungin s placebom. Dva pokusa su uspoređivala mikafungin s placebom. Jedan pokus je uspoređivao amfotericin B s placebom. Dva pokusa su uspoređivala nistatin s placebom i jedan pokus je uspoređivao učinak klotrimazola, ketokonazola, nistatina i nikakve terapije. Ti klinički pokusi su uključivali sudionike oba spola s širokim rasponom dobi i težine bolesti

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do veljače 2015.

Izvori financiranja studija

Od 22 uključene studije, 11 studija financirali su proizvođači lijekova. Druge studije su financirale vladine agencije.

Ključni rezultati

U 19 od 22 randomizirana pokusa u kojima je sudjelovalo 2374 sudionika su pokazala da antifungalni lijekovi dani prije konačne dijagnoze gljivične infekcije nije smanjila smrtnost od svih uzroka. Niti jedan od proučavanih lijekova nije bio povezan sa značajnim smanjenjem smrtnosti od svih uzroka. Međutim, rezultati iz 17 randomiziranih pokusa koja uključuju 2024 sudionika, su pokazali da antifungalni lijekovi značajno smanjuju rizik od razvoja invazivne gljivične infekcije.

Također smo razmotrili dokaze iz pet pokusa (662 sudionika) o djelovanju antifungalne terapije na razvoj površinskih gljivičnih infekcija, ali nismo pronašli značajne razlike. Međutim, pronašli smo dokaze u 12 pokusa (1020 sudionika) za značajno smanjenje broja gljivica na mjestima na tijelu (ne uključujući krv) gdje ne uzrokuju infekciju. Jedanaest pokusa (1691 sudionik) je prikazalo podatke za ozbiljne nuspojave koje zahtijevaju prekid terapije. Nismo našli dokaze o razlikama u ozbiljnim nuspojavama koje zahtijevaju prekid antifungalne terapije između ljudi koji su ih primali i koji nisu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za ishod smrtnosti (od svih uzroka) je umjerena zbog ograničenja u metodama studija. Kvaliteta dokaza za ishod invazivne gljivične infekcije, površinske gljivične infekcije, gljivične kolonizacije i nuspojava koje zahtijevaju prekid terapije bila je niska zbog ograničenja u metodama studija, malog broja ispitanika i nedosljednih rezultata u studijama.

Zaključak

Postoje umjereno kvalitetni dokaza koji potvrđuju da uporaba antifungalne terapije prije definitivne dijagnoze gljivične infekcije nije povezana sa značajnim smanjenjem ukupne smrtnosti kod životno ugrožene djece i odraslih s normalnim brojem neutrofila. Takva vrsta antifungalne terapije može biti povezana sa smanjenjem invazivnih gljivičnih infekcija, ali kvaliteta dokaza je niska.

Buduće studije s visokokvalitetnim dizajnom su potrebne za poboljšanje dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Miro Dragan
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information