Korištenje tehnologije za skrb na daljinu kod upalnih bolesti crijeva

Ključne poruke

• Skrb na daljinu vjerojatno je ista kao i uobičajena skrb (npr. skrb licem u lice u klinikama i bolnicama) za poboljšanje simptoma upalne bolesti crijeva kod odraslih; dokazi za djecu su ograničeni.
• Skrb na daljinu vjerojatno je ista kao i uobičajena skrb za izbjegavanje recidiva i pogoršanja; isto može vrijediti i za djecu.
• Skrb na daljinu vjerojatno je ista kao i uobičajena skrb za poboljšanje kvalitete života odraslih; dokazi za djecu su ograničeni.

Što je upalna bolest crijeva?

Upalna bolest crijeva odnosi se na dva glavna stanja koja uzrokuju upalu u crijevima: ulcerozni kolitis i Crohnova bolest. Ulcerozni kolitis zahvaća samo debelo crijevo. Crohnova bolest može zahvatiti bilo koji dio probavnog trakta, od usta do dna.

Upalna bolest crijeva uglavnom uzrokuje bol ili nelagodu u trbuhu, proljev koji može biti krvav, gubitak težine i umor.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Pružanje skrbi na daljinu, poznato kao telemedicina, postaje sve češće, osobito nakon pandemije koronavirusa (COVID-19). Korištenje tehnologije za pružanje skrbi na daljinu moglo bi poslužiti ljudima s upalnom bolešću crijeva. Telemedicina se može odvijati putem telefona, razmjene trenutnih poruka, videa, tekstualnih poruka, usluga temeljenih na webu ili na neki drugi način.

Željeli smo saznati koje se komunikacijske tehnologije koriste za skrb na daljinu kod upalnih bolesti crijeva, kako se koriste, jesu li svima dostupne te koje su im prednosti ili nedostaci.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT; ispitivanja u kojima su sudionici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina) koja su uspoređivala telemedicinu s bilo kojim drugim tretmanom za osobe s upalnom bolesti crijeva. RCT-ovi pružaju najviši standard dokaza.

U našem pretraživanju nismo primijenili nikakva ograničenja za dob ili vrstu skrbi na daljinu, ali smo isključili ispitivanja koja nisu bila usredotočena na pružanje skrbi, kao što su ispitivanja koja pružaju samo informacije o pacijentima ili obrazovanje. Također smo isključili ispitivanja koja su pružala praćenje krvi ili stolice na daljinu bez ikakve druge vrste praćenja.

Što smo pronašli?

Pronađeno je 19 relevantnih RCT-ova, koji su uključili ukupno 3,489 ljudi u dobi od osam do 95 godina. Skrb na daljinu je pružena online (npr. preko aplikacije za pametne telefone ili web stranice) ili telefonom.

Dvanaest ispitivanja uspoređivalo je njegu putem interneta s uobičajenom skrbi, tri su uspoređivala njegu putem telefona s uobičajenom njegom, tri njegu putem interneta s "lažnom" njegom, jedno je uspoređivalo njegu putem interneta s brigom o sebi, a jedno psihološku i telefonsku skrb u odnosu na uobičajenu njegu.

Skrb na daljinu putem interneta vjerojatno se ne razlikuje od uobičajene skrbi za odrasle za poboljšanje simptoma, izbjegavanje recidiva ili pogoršanja i poboljšanje kvalitete života.

Također smo otkrili da je vjerojatno manja šansa da će ljudi koji primaju skrb putem interneta preskočiti svoje lijekove u usporedbi s onima koji primaju uobičajenu skrb. Umjereno smo sigurni u ove rezultate na temelju trenutnih dokaza.

Dokazi o djeci su ograničeni.

Uz trenutno dostupne informacije, ne možemo donositi nikakve prosudbe o drugim parametrima kao što je pristup skrbi, odobravaju li osobe s upalnom bolesti crijeva te programe i potiče li ih se na preglede, u kojoj su mjeri klinički stručnjaci uključeni u njih te kakvi su potrebni troškovi ili vrijeme.

Dokazi o drugim oblicima skrbi na daljinu također su bili vrlo ograničeni.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Jedno ograničenje dokaza bilo je to što su RCT-ovi pružali nejasne opise programa skrbi na daljinu, što znači da bi svaka organizacija koja želi kopirati i usvojiti ove intervencije imala poteškoća u tome. Opisi uobičajene skrbi u kontrolnim skupinama su također bili manjkavi. To znači da bi se standardna skrb mogla razlikovati od jednog ispitivanja do drugog, što bi naše nalaze moglo učiniti manje točnima.

Malo se ispitivanja bavilo oblicima skrbi na daljinu osim skrbi putem interneta.

Još jedno ograničenje je to što su različita ispitivanja mjerila različite rezultate (ishode) liječenja.

Konačno, neka su ispitivanja koristila metode loše kvalitete.

Koji su daljnji koraci?

Nisu potrebna daljnja ispitivanja koja bi uspoređivala skrb putem interneta s uobičajenom skrbi za odrasle, osim ako ne traju duže vrijeme ili daju više detalja koji bi pomogli kliničarima da ih usvoje bilo gdje u svijetu. To uključuje detalje o vrsti i broju potrebnog osoblja, resursima, opremi, troškovima, dostupnosti i sigurnosti podataka. Dodatna ispitivanja o djeci mogu biti korisna, kao i ispitivanja koje ispituju razlike temeljene na spolu te društvenom ili financijskom statusu. U svakom slučaju, buduće ispitivanja trebala bi se usredotočiti na mjerenje rezultata koji su najvažniji osobama s upalnom bolešću crijeva i njihovim pružateljima skrbi.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do siječnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nikolina Semen. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information