Konzervativne intervencije za liječenje urinarne inkontinencije nakon operacije prostate

Ključne poruke

- Kod muškaraca koji imaju urinarnu inkontinenciju nakon operacije prostate, kombinirani nefarmakološki i nekirurški oblici liječenja mogu malo utjecati na kontinenciju, kvalitetu života ili broj muškaraca koji su doživjeli nuspojave kao posljedicu intervencija.

- Dokazi o tome ima li trening mišića dna zdjelice u kombinaciji s biofeedback terapijom ikakav učinak na inkontinenciju ili kvalitetu života nisu pouzdani, a nisu pronađeni dokazi koji procjenjuju električnu stimulaciju za ključne ishode koji su nas zanimali.

- Nepouzdanost dokaza koje smo pronašli znači da su potrebna daljnja istraživanja.

Dosadašnje spoznaje

Prostata je mala žlijezda veličine oraha koja pomaže muškarcima u proizvodnji sperme. Ako muškarci obole od karcinoma prostate ili dođe do nekanceroznog povećanja prostate koje blokira izlaz iz mokraćnog mjehura (poznatog kao benigna opstrukcija prostate), možda će biti potrebna operacija. Nakon operacije prostate muškarci mogu doživjeti urinarnu inkontinenciju, a procijenjeno je da između 2% i 60% muškaraca može razviti simptome. Dok se urinarna inkontinencija može poboljšati nakon operacije, neki muškarci i dalje imaju simptome koji mogu utjecati na njihovu kvalitetu života.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Gdje je to moguće, urinarna inkontinencija nakon operacije prostate može se liječiti koristeći se nekirurškim i nefarmakološkim intervencijama poput treninga mišića dna zdjelice, električne ili magnetske stimulacije, prilagodbe načina života (kao što je prehrana ili unos vode), kao i kombinacijom tih metoda. Međutim, koristi tih metoda trenutačno nisu sigurne. Stoga smo željeli saznati pomaže li poduzimanje nekirurških i nefarmakoloških intervencija u kontroli urinarne inkontinencije kod muškaraca koji su bili podvrgnuti operaciji prostate.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Autori su tražili istraživanja koja istražuju učinke nekirurških i nefarmakoloških oblika liječenja na urinarnu inkontinenciju kod muškaraca koji su bili podvrgnuti operaciji prostate. Usporedili smo i saželi rezultate tih istraživanja i ocijenili pouzdanost rezultata na temelju metoda, veličine i rezultata istraživanja.

Što je pronađeno?

Pronađeno je 25 istraživanja koja su uključivala ukupno 3,079 muškaraca. U 23 istraživanja bili su uključeni muškarci koji su prethodno bili podvrgnuti obliku radikalne operacije prostate u kojoj se uklanja čitava prostata. Samo jedno istraživanje uključivalo je muškarce koji su prethodno bili podvrgnuti transuretralnoj resekciji prostate, postupku u kojem se dijelovi prostate uklanjaju kroz penis. Bilo je nejasno kojoj su vrsti operacije bili podvrgnuti muškarci u jednom istraživanju.

Četiri istraživanja nisu bila financirana, dok su sedam financirale isključivo vladine organizacije, a jedno isključivo zaklada. Jedno su istraživanje financirali vladina organizacija i sveučilište, jedno dobrotvorna udruga i sveučilište, a jedno i dobrotvorna udruga i farmaceutska tvrtka. Deset istraživanja nije navelo odakle su dobili sredstva.

Ključni rezultati

Četiri istraživanja izvijestila su o treningu mišića dna zdjelice uz biofeedback terapiju naspram onoj bez liječenja, lažnog liječenja i/ili usmenih ili pisanih uputa za izvođenje intervencije. Trening mišića dna zdjelice uz biofeedback terapiju može dovesti do toga da više muškaraca prijavi izlječenje inkontinencije u razdoblju od 6 do 12 mjeseci. Međutim, manje je vjerojatno da će muškarci koji provode trening mišića dna zdjelice i biofeedback terapiju biti izliječeni prema mjerama kliničara, nakon 6 do 12 mjeseci. Nejasno je ima li provođenje treninga mišića dna zdjelice i biofeedback terapije učinak na površinske ili kožne nuspojave (npr. kožne reakcije ili modrice) ili nuspojave povezane s mišićima (npr. bol ili nelagoda). Nijedno istraživanje za ovu usporedbu nije izvijestilo o kvaliteti života specifičnoj za stanje, ispitanikovom pridržavanju intervenciji i o općoj kvaliteti života.

U 11 istraživanja procijenjene su kombinacije konzervativnih tretmana u odnosu na neliječenje, lažno liječenje i/ili usmene ili pisane upute za izvođenje intervencije. Kombinacije tretmana mogu neznatno smanjiti broj muškaraca koji su prijavili izlječenje ili poboljšanje inkontinencije u razdoblju između 6 i 12 mjeseci. Kombinacije tretmana vjerojatno dovode do male razlike u kvaliteti života specifičnoj za stanje i vjerojatno male razlike u općoj kvaliteti života u razdoblju između 6 i 12 mjeseci. Mala je razlika između kombinacija liječenja i kontrole u smislu izlječenja ili poboljšanja inkontinencije korištenjem mjera kliničara u razdoblju između 6 i 12 mjeseci. Međutim, nije sigurno je li pridržavanje ispitanika intervenciji između 6 i 12 mjeseci povećano za one koji provode kombinacije tretmana. Vjerojatno nema razlike između kombinacija i kontrole u smislu broja muškaraca koji su iskusili površinske ili kožne nuspojave, ali nije sigurno povećavaju li kombinacije tretmana broj muškaraca koji su iskusili nuspojave povezane s mišićima.

Nije pronađeno nijedno istraživanje koje procjenjuje električnu ili magnetsku stimulaciju u odnosu na nikakvu intervenciju, lažno liječenje ili pisane upute, a u kojem su navedeni ključni ishodi koji su nas zanimali.

Ograničenja ovih dokaza

Dokazi su bili u rasponu od vrlo niske do visoke razine pouzdanosti. Autori su uglavnom imali primjedbe na broj ispitanika jer su istraživanja često bila malog opsega. Jedna od zamjerki bila je i mogućnost da je u mnogim istraživanjima bilo pristranosti. Nadalje, nije sigurno jesu li dokazi iz otvorene/laparoskopske operacije primjenjivi na robotski potpomognutu radikalnu prostatektomiju.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 22. travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Ivaniš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information