Utječe li broj doza pegilirane asparaginaze na preživljenje i rizik od toksičnosti?

Istraživačko pitanje

Koliko je asparaginaze, lijeka ključnog za liječenje raka krvi, akutne limfoblastične leukemije (ALL), optimalno kako bi se osiguralo najbolje moguće preživljenje dok se u isto vrijeme minimiziraju toksičnosti povezane s asparaginazom?

Dosadašnje spoznaje

Akutna limfoblastična leukemija podvrsta je raka krvi koja nastaje malignom transformacijom nezrelih bijelih krvnih stanica limfoidnog podrijetla. Akutna limfoblastična leukemija najčešći je karcinom u dječjoj dobi. Uporaba anti-leukemijskog lijeka asparaginaze bila je od presudne važnosti za napredovanje liječenja akutne limfoblastične leukemije u dječjoj dobi te je s vremenom dovela do značajno poboljšanog preživljenja. Asparaginaza je kamen temeljac u liječenju akutne limfoblastične leukemije. Najkorišteniji pripravak je pegilirana asparaginaza. Iako su prednosti asparaginaze brojne, lijek je povezan s mnogim ozbiljnih toksičnostima. Suglasnost o optimalnoj dozi pegilirane asparaginaze nikada nije postignuta.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena su sva trenutačno dostupna ispitivanja akutne limfoblastične leukemije u dječjoj dobi koja su uspoređivala različite tretmane pegiliranom asparaginazom. Promatrano je kako broj doza pegilirane asparaginaze utječe na preživljenje i na rizik od toksičnosti povezan s liječenjem asparaginazom. U ovaj su sustavni pregled uključena tri ispitivanja koja su uspoređivala tri različita tretmana pegiliranom asparaginazom. Budući da su ispitivanja bila vrlo različita, nije ih bilo moguće objediniti u obuhvatnu analizu pa su sažeta zasebno.

Što smo pronašli?

U tri ispitivanja uključene su sljedeće usporedbe:

(i) naizmjenični tretman pegiliranom asparaginazom (osam doza pegilirane asparaginaze, 1000 IU/m 2 ) u usporedbi s kontinuiranim tretmanom pegiliranom asparaginazom (15 doza pegilirane asparaginaze, 1000 IU/m 2 ) u 631 djeteta u dobi od jedne do 17,9 godina s akutnom limfoblastičnom leukemijom nevisokog rizika;

(ii) niskorizično standarni tretman dodatnom pegiliranom asparaginazom (šest doza, 2500 IU/m 2 ) u usporedbi s niskorizičnim standardnim liječenjem (dvije doze, 2500 IU/m 2 ) u 1,857 djece u dobi od jedne do devet godina sa standardnom niskorizičnom akutnom limfoblastičnom leukemijom; i

(iii) podvrsta pegilirane asparaginaze zvana kalasparagaza (11 doza, 2500 IU/m 2 ) u usporedbi s pegiliranom asparaginazom (16 doza, 2500 IU/m 2 ) u 239 osoba u dobi od jedne do 21 godine sa standardnom i visokorizičnom akutnom limfoblastičnom leukemijom.

Ključni rezultati

Nismo bili u mogućnosti izvući ikakve jasne zaključke jer nismo mogli objediniti rezultate istraživanja ni u jednoj analizi. Međutim, tri istraživanja pokazala su male ili nikakve razlike u procjenama preživljenja prilikom usporedbe različitih tretmana pegiliranom asparaginazom. Dva su istraživanja otkrila da je vjerojatno postojao povećan rizik od ukupne toksičnosti i upale gušterače u osoba koje su primile najintenzivniji tretman asparaginazom.

Ograničenja ovih dokaza

Imamo samo ograničeno i umjereno povjerenje u dokaze jer su smrti i toksične nuspojave bile rijetke, pa su zaključci nesigurni. Nijedno od uključenih ispitivanja nije imalo značajnijih ograničenja u dizajnu, što znači da su ispitivanja provedena na način koji vjerojatno nije iskrivio rezultate.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenoga 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Josip Aladrović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information