Visoke doze kofeina u usporedbi sa standardnim dozama kofeina u nedonoščadi pod rizikom od bolesti pluća

Ključne poruke

• Iako se kofein obično daje prerano rođenoj djeci, nije jasno koja je najučinkovitija doza.

• Veće doze kofeina mogu poboljšati disanje i dugoročni razvoj, ali potencijalno imaju neželjene učinke.

Zašto davati kofein prerano rođenim bebama?

Novorođenčad rođena prerano (nedonoščad), osobito prije 28 tjedana trudnoće, ima veći rizik od smrti, bolesti pluća i oštećenja mozga od one rođene u terminu ili blizu njega. Na primjer, neke od tih beba razvijaju intelektualne teškoće, sljepoću ili gluhoću. Kofein se često koristi kod nedonoščadi, uglavnom za poboljšanje disanja, te smanjenje napadaja apneje (to jest privremenog prestanka disanja) i potrebe za aparatima za disanje.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Željeli smo saznati je li visoka doza kofeina bolja od standardne doze kofeina kod novorođenčadi rođene prerano da bi se poboljšala:

• smrtnost prije otpusta iz bolnice;

• dugoročni razvoj u dobi od 18 do 24 mjeseca i od 3 do 5 godina.

Također smo htjeli saznati je li visoka doza kofeina povezana s bilo kakvim neželjenim učincima.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su proučavala utjecaj visokih doza kofeina u usporedbi sa djelovanjem standardnih doza kofeina kod beba rođenih prerano. Usporedili smo i saželi rezultate tih istraživanja i procijenili koliko su dokazi pouzdani na temelju čimbenika kao što su korištene metode istraživanja i veličina uzorka.

Što smo pronašli?

U ovaj pregled uključili smo sedam istraživanja , s ukupno 894 nedonoščadi. Dva istraživanja su procjenjivala upotrebu kofeina za prevenciju apneje, tri istraživanja njegovu upotrebu za liječenje apneje; jedno za ekstubaciju (to jest uklanjanje cjevčice postavljene u dušnik); i jedno kako za liječenje apneje, tako i za pomoć pri ekstubaciji.

U skupinama s visokim dozama, udarna doza (tj. prva doza) se kretala od 30 mg/kg do 80 mg/kg; doze kofeina za održavanje (tj. redovne dnevne doze) su se kretale od 12 mg/kg do 30 mg/kg.

Strategije visokih doza kofeina mogu imati mali ili nikakav učinak na smrt prije otpusta iz bolnice i neželjene nuspojave.

Nije jasno smanjuju li strategije visokih doza kofeina smrtnost prije otpusta iz bolnice, trajanje boravka u bolnici ili napadaje; samo je jedno istraživanja izvijestilo o dugoročnom razvoju.

Niti jedno od uključenih istraživanja nije prijavilo podatke za smrt ili dugoročni razvoj kod djece u dobi od 18 do 24 mjeseca i 3 do 5 godina.

Strategije visokih doza kofeina vjerojatno smanjuju stope oboljenja od kronične plućne bolesti.

U tijeku su tri istraživanja.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Umjereno smo sigurni u dokaze o kroničnoj plućnoj bolesti jer su istraživanja bila mala i koristila su metode koje bi mogle unijeti pogreške u rezultate. Imamo malo povjerenja u dokaze o smrtnosti i neželjenim učincima zbog načina na koji su istraživanja bila provedena i nema dovoljno istraživanja da bismo bili sigurni u ishode. Nismo sigurni u dokaze o dugoročnom razvoju zbog gore navedenih razloga i zato što je samo jedno istraživanje objavilo podatke. Sveukupno, malo je vjerojatno da će rezultati ovih istraživanja odražavati ishode svih istraživanja koja su provedena u ovom području i od kojih neka još nisu javno objavila rezultate.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do svibnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Paweł Stachurski. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information