Psihološke intervencije za pomoć osobama s cističnom fibrozom pri korištenju inhalacijskih lijekova

Ključne poruke

Psihološke intervencije osmišljene su kako bi pomogle ljudima u modificiranju misli, osjećaja i načina ponašanja.

Smatra se da su psihološke intervencije vjerojatno korisnije od uobičajene njege u pomaganju osobama s cističnom fibrozom (CF) pri pomoći u korištenju inhalacijskih lijekova i uzrokuju minimalnu štetu (npr. anksioznost ili depresiju) kada se mjeri učinak u razdoblju od šest do 12 mjeseci nakon liječenja.

Nije siguran podatak je li motivacijski intervju bio bolji ili lošiji od obrazovanja i rješavanja problema u pomaganju osobama s cističnom fibrozom pri uzimanju inhalacijskih lijekova.

Dosadašnje spoznaje

Cistična fibroza je kronično genetsko stanje, koje se obično dijagnosticira pri rođenju probirnim pregledom novorođenčadi. Osobe s CF-om imaju ponavljajuće infekcije prsnog koša zbog nakupljanja guste, ljepljive sluzi (ili ispljuvka) u plućima i probavnom sustavu. Inhalacijsko liječenje obično se propisuje za razrjeđivanje sputuma (što olakšava njegovo čišćenje ili iskašljavanje) ili za liječenje i kontrolu bakterija u plućima (za smanjivanje infekcija).

Osobe koje žive s bilo kojim dugotrajnim zdravstvenim problemom često se bore s brojem oblika liječenja koji im je propisan, što vrijedi i za osobe oboljele od cistične fibroze.

Što smo htjeli saznati?

Mogu li psihološke intervencije pomoći osobama s CF-om pri uzimanju inhalacijskih lijekova i postoje li štetni ili neželjeni učinci tih intervencija (npr. anksioznost ili depresija)?

Koje tehnike (npr. postavljanje ciljeva, rješavanje problema) najbolje pomažu osobama s CF-om pri uzimanju inhalacijskih lijekova?

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pronađena su istraživanja koja uspoređuju različite vrste psiholoških intervencija ili uspoređuju intervencije sa standardnim liječenjem za pomoć osobama s CF-om bilo koje dobi da uzmu svoje inhalacijske lijekove.

Uspoređeni su i sažeti rezultati istraživanja i procijenjena je pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode istraživanja.

Što smo pronašli?

Uključeno je 10 istraživanja s 1,642 osobe s CF-om (približno 54,3% žena). U četiri su istraživanja uključena djeca i adolescenti; u pet istraživanja uključene su odrasle osobe; a jedno je istraživanje uključivalo i jedne i druge. U devet istraživanja provedena je usporedba psiholoških intervencija i u standardnog liječenja, a u jednom istraživanju uspoređene su dvije psihološke intervencije. Sudionici (ili u jednom ispitivanju centri za CF) nasumično su odabrani za jednu ili drugu skupinu. Sudionici su praćeni između šest do osam tjedana i 23 mjeseca.

Korištene su različite psihološke intervencije. Uključivale su intervenciju koja se sastojala od kombinacije digitalne tehnologije (web-stranice ili aplikacije) i podrške kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. U intervencijama su se koristile različite tehnike koje uključuju rješavanje problema i davanje uputa o načinima liječenja.

Ključni rezultati

Smatra se kako su psihološke intervencije vjerojatno korisnije od standardnog liječenja osoba s cističnom fibrozom za uzimanje inhalacijskih lijekova i da pri tome prouzrokuju minimalnu štetu (npr. anksioznost ili depresiju) kada se mjeri učinak u razdoblju od šest do 12 mjeseci nakon liječenja. Psihološke intervencije također mogu poboljšati percepciju opterećenja liječenjem (mjerenu pomoću upitnika o kvaliteti života). Nisu pronađeni dokazi o razlikama između skupina u smislu funkcije pluća (mjera koliko dobro nečija pluća rade), broja infekcija prsnog koša ili uočenih simptoma prsnog koša (opet mjereno upitnikom o kvaliteti života).

Nije utvrđeno je li motivacijski intervju bio bolji ili lošiji od pomoći pri rješavanju problema u osobama s cističnom fibrozom pri uzimanju inhalacijskih lijekova, ni poboljšanju funkcije pluća niti kvaliteti života ili smanjenju infekcija prsnog koša. U uključenom istraživanju nije se ispitivalo uzrokuju li te intervencije štetne učinke (npr. anksioznost ili depresiju).

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Povjerenje u dokaze da su psihološke intervencije bolje ili lošije od uobičajene skrbi kreće se od niske do umjerene razine. Najveće istraživanje proučavalo je psihološke intervencije (čiji su rezultati prikupljeni između šest i 12 mjeseci nakon početka liječenja) ,a usredotočeno je na odrasle osobe s CF-om (u dobi od 16 godina i starije), dok je pitanje na koje smo htjeli odgovoriti bilo šire (tj. nije sigurno bi li došlo do jednakih rezultata kod djece). Potrebna su velika istraživanja s duljim razdobljem praćenja (npr. 12 mjeseci) u djece s CF-om. Moguće je da je na rezultate za kvalitetu života, anksioznost i depresiju utjecalo to što su ljudi koji su ispunjavali procjenu ishoda znali kojoj skupini pripadaju.

Dokazi o usporedbi motivacijskog intervjua i pomoći pri rješavanju problema nisu bili pouzdani. Jedino istraživanje koje je to ispitivalo uključivalo je mali broj odraslih osoba, tako da se ne može sa sigurnošću reći hoće li rezultati biti isti kod djece ili kod veće skupine ljudi. Nije sigurno jesu li ispitanici doista nasumično stavljeni u različite skupine, tako da bi razlike između skupina mogle biti posljedica razlika među ljudima, a ne razlika u liječenju. Nije sigurno ni na koji način je ranije odustajanje nekih ispitanika prije kraja istraživanja utjecalo na rezultate. Budući da su ispitanici koji su ispunjavali procjenu ishoda znali u kojoj su skupini, također se smatra da bi to moglo utjecati na rezultate.

Postojeći dokazi o tome koje tehnike (npr. postavljanje ciljeva, rješavanje problema) najbolje djeluju u pomaganju osobama s CF-om pri uzimanju inhalacijskih lijekova su ograničeni. Buduća istraživanja trebala bi dati više detalja o tehnikama koje se koriste u intervencijama.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 7. kolovoza 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Anica Križanović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information