Primjena antibiotika u liječenju ulceroznog kolitisa

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je utvrditi jesu li antibiotici korisni i sigurni za osobe s ulceroznim kolitisom (UK) u postizanju indukcije ili održavanja remisije.

Ključne poruke

Kada se antibiotici dodaju standardnoj terapiji, slični su placebu po tome koliko često ne postižu remisiju ili ublažavanje bolesti kod osoba s ulceroznim kolitisom tri mjeseca od početka liječenja.

Antibiotici u usporedbi s placebom mogu biti korisni u postizanju remisije ili ublažavanju simptoma ulceroznog kolitisa 12 mjeseci od početka uzimanja.

U pogledu sigurnosti dokazi niske razine pouzdanosti govore da antibiotici mogu biti jednako sigurni kao i placebo.

Dokazi su pouzdani za razdoblje od 3 mjeseca, ali pouzdanost za dokaze nakon 12 mjeseci je niska zbog malog broja ispitanika.

Što je ulcerozni kolitis?

Ulcerozni kolitis je kronična (dugoročna) upalna bolest crijeva koja zahvaća debelo crijevo. Najčešći simptomi ulceroznog kolitisa su krvavi proljev, bol u trbuhu i iznenadan, gotovo nekontroliran nagon na defekaciju. Neki ljudi imaju druge simptome, kao što su bol u zglobovima, rane u ustima i upala očiju. Kad netko ima simptome ulceroznog kolitisa, smatra se da ta osoba ima „aktivnu“ bolest. Kada se simptomi ulceroznog kolitisa ublaže liječenjem, smatra se bolest odgovara na terapiju. Kada simptomi ulceroznog kolitisa prestanu, bolest je u remisiji. Osobe s ulceroznim kolitisom u remisiji često primaju terapiju kako bi se pokušalo produžiti (održati) remisiju ili odgovor na terapiju.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Ovaj sustavni pregled proučavao je korištenje antibiotika u liječenju ulceroznog kolitisa. Jedanaest istraživanja koristilo je antibiotike kao terapiju za postizanje remisije, a jedno istraživanje kao terapiju za održavanje remisije.

Antibiotici bi teoretski mogli biti od pomoći jer bi se mogli boriti protiv štetnih bakterija u crijevima za koje se smatra da su djelomični uzrok simptoma ulceroznog kolitisa.

Trenutno većina liječnika ne preporučuje korištenje antibiotika osim ako pacijent nema infekciju.

Ključni rezultati

Pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja (klinička istraživanja u kojima su ispitanici nasumično podijeljeni u dvije ili više skupina) koja uspoređuju liječenje antibioticima s nekim drugim oblikom liječenja ili lažnim tretmanom. Pronađeno je 12 randomiziranih kontrolnih istraživanja koja su uključivala 847 ispitanika. Istraživanja su promatrala ljude svih uzrasta; koji koriste različite vrste i doze antibiotika; i antibiotike koji se uzimaju kao tablete, injekcije ili na bilo koji drugi način. Glavni rezultati ovog sustavnog pregleda su sljedeći.

1. Antibiotici, kada se dodaju standardnoj terapiji, se ne razlikuju od placeba u postizanju remisije ili ublažavanju simptoma bolesti kod osoba s ulceroznim kolitisom tri mjeseca od početka uzimanja.

2. Moguće je da su antibiotici bolji od placeba u postizanju remisije ili u ublažavanju simptoma ulceroznog kolitisa 12 mjeseci nakon početka uzimanja.

3. Po pitanju sigurnosti, antibiotici su vjerojatno slični placebu, ali pouzdanost dokaza je niska.

4. Zbog nedostatka kvalitetnih dokaza nismo mogli procijeniti učinak antibiotika u usporedi s drugim oblicima liječenja.

Zaključak

Nema razlike između antibiotika i placeba kada se dodaju standardnoj terapiji za postizanje remisija ili kratkoročno poboljšanje simptoma. Međutim, oni mogu pomoći u smanjenju broja ljudi koji ne postižu remisiju i moguće je da dovode do manjeg broja ljudi koji nisu postigli ublažavanje simptoma nakon 12 mjeseci.

Ne mogu se donijeti zaključci o drugim oblicima liječenja ili o sigurnosti zbog nedostatka dokaza, iako postoji mogućnost da su antibiotici jednako sigurni kao i placebo. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razjasnila korisnost antibiotika u liječenju ulceroznog kolitisa; međutim, takva istraživanja trebala bi se usredotočiti na dugoročne rezultate s obzirom na rezultate ovog sustavnog pregleda.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do prosinca 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Maja Jurić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information