Korištenje probiotika za sprječavanje Hirschsprungova enterokolitisa

Istraživačko pitanje

Koje su prednosti i rizici korištenja probiotika za sprječavanje Hirschsprungova enterokolitisa (engl. Hirschsprung-associated enterocolitis, HAEC)?

Ključne poruke

Uspoređeni su randomizirani kontrolirani pokusi (RCT) koji su koristili probiotike i placebo (ili bilo koje drugo liječenje u kojem se ne koriste probiotici) za prevenciju Hirschsprungova enterokolitisa. Trenutno nema dovoljno dokaza za procjenu učinkovitosti ili sigurnosti probiotika za prevenciju Hirschsprungova enterokolitisa.

Što je Hirschsprungov enterokolitis?

Hirschsprungov enterokolitis (HAEC) je rijetka bolest. Može uzrokovati upalu crijeva i simptome poput bolova u trbuhu i proljeva, koji mogu poremetiti ravnotežu elektrolita u tijelu.

Što su probiotici?

Probiotici su žive bakterije koje mogu obnoviti prirodnu ravnotežu bakterija i smanjiti upalu crijeva. Međutim, još nije jasno pomažu li probiotici u prevenciji Hirschsprungova enterokolitisa i jesu li sigurni za uporabu. Autori su analizirali znanstvene dokaze kako bi odgovorili na ovo pitanje.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Mogu li probiotici spriječiti Hirschsprungov enterokolitis i uzrokuju li probiotici neželjene učinke?

Kako je proveden ovaj Cochraneov sustavni pregled?

Autori su pretražili istraživanja koja uspoređuju korištenje probiotika i placeba (ili bilo kojeg drugog oblika liječenja) kod djece oboljele od Hirschsprungove bolesti. Rezultati istraživanja su uspoređeni i prikazani te je procijenjena kvaliteta dokaza.

Ključni rezultati

U ovaj su sustavni pregled uključena dva randomizirana kontrolirana pokusa sa 122 osobe oboljele od Hirschsprungova enterokolitisa. Jedno istraživanje provedeno je u više bolničkih centara u SAD-u i Egiptu, a jedno u Kini. Sva su istraživanja provedena u bolnicama. 60 ispitanika liječeno je probioticima, a 60 placebom (lažnim lijekom). Trajanje sudjelovanja ispitanika u istraživanju bilo je u razdoblju od 1 do 12 mjeseci. Dobavljači probiotika financirali su jedno istraživanje, a drugo su istraživanje financirale državne agencije. Ukupni rezultati ukazuju na to da ne postoji dovoljno dokaza da probiotici sprječavaju Hirschsprungov enterokolitis.

Ključni rezultati

Autori nisu sigurni postoji li razlika u pojavnosti Hirschsprungova enterokolitisa između skupine koja je primala probiotike i skupine koja je primala placebo. Nije bilo prijavljenih ozbiljnih štetnih događaja. Autori nisu sigurni utječu li probiotici na težinu kliničke slike Hirschsprungova enterokolitisa.

Nije bilo smrtnih slučajeva ili odustajanja zbog štetnih događaja. Gotovo nema razlike u recidivu Hirschsprungova enterokolitisa između dviju skupina. Trenutno nije moguće doći do jasnog zaključka jer su provedena istraživanja bila mala i nedostatno opisana. Potrebna su bolje osmišljena istraživanja s više ispitanika.

Koja su ograničenja dokaza?

Dokazi su niske do vrlo niske razine pouzdanosti jer su rezultati bez jasnih zaključaka i jer nema dovoljno dostupnih podataka.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 27. veljače 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Benjamin Krivošić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information