Uravnotežene kristaloidne otopine u usporedbi s 0,9%-tnom fiziološkom otopinom za teško dehidriranu djecu s akutnim proljevom

Što je dehidracija i kako se liječi?

Djeci s akutnim proljevom ili gastroenteritisom koja dehidriraju potrebna je intravenska rehidracija tekućinama koja se naziva intravenska korekcija. Najčešće intravenske otopine koje se koriste u tu svrhu su takozvani kristaloidi, koji su otopine mineralnih soli (npr. elektroliti kao što su natrij, kalij ili klorid). Najčešće korišteni kristaloid za rehidraciju djece je 0,9%-tna fiziološka otopina. Nejasno je je li fiziološka otopina najbolja otopina za ovu djecu jer je, u usporedbi s drugim tekućinama u drugim bolestima i stanjima, uporaba fiziološke 0,9%-tne otopine povezana sa stvaranjem ili pogoršanjem uspostavljene metaboličke acidoze i produljenjem boravka u bolnici.

Što je metabolička acidoza?

Metabolička acidoza definira se kao smanjenje pH vrijednosti u serumu uzrokovane različitim bolestima, uključujući dehidraciju. pH vrijednost je mjera kiselosti ili lužnatosti otopina, poput vode ili tjelesnih tekućina. Drugi je pokazatelj stupnja acidoze razina bikarbonata u serumu. Bikarbonat je tjelesni pufer koji pomaže nadoknaditi pH kada dođe do metaboličke acidoze. Što je niža razina serumskog bikarbonata, to je acidoza teža. Metabolička je acidoza česta komplikacija dehidracije koja može uzrokovati povraćanje i otežati unos hrane kod djece koja se oporavljaju od dehidracije, što može produljiti boravak u bolnici. Kada je metabolička acidoza teška (vrlo nizak pH) i kada se ne liječi, ona utječe na metaboličke funkcije tijela. Dodatan strah od korištenja 0,9%-tne fiziološke otopine je potencijalno povećanje rizika od hipokalijemije, odnosno niske razine kalija u krvi, koja obično pogađa dehidriranu djecu. Među ostalim komplikacijama, hipokalijemija može spriječiti djecu u primanju oralne tekućine i hranjenja zbog slabosti mišića i smanjenja gastrointestinalnog motiliteta.

Što se ne zna o liječenju teške dehidracije u djece s proljevom?

Alternative 0,9%-tnoj fiziološkoj otopini su takozvane uravnotežene otopine, koje se definiraju kao intravenske tekućine koje imaju sastav elektrolita sličan sastavu ljudske plazme, sastavnog dijela krvi. U usporedbi s 0,9%-tnom fiziološkom otopinom koja sadrži samo natrij i klorid, uravnotežene otopine imaju sastav elektrolita (natrij, kalij i klorid) sličan sastavu ljudske plazme, uključujući dodatne katione (kalcij, kalij ili magnezij) i anione kao što su laktat, acetat ili glukonat. Očekuje se da će sastav sličniji ljudskoj plazmi biti korisniji za rehidraciju od tradicionalne 0,9%-tne fiziološke otopine. Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda je utvrditi daje li rehidracija dehidrirane djece uravnoteženim otopinama bolje ishode u usporedbi s 0,9%-tnom fiziološkom otopinom.

Koji je cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda?

Cilj ovog pregleda je utvrditi postoji li razlika između rehidracije djeteta s teškom dehidracijom uzrokovanom proljevom s 0,9% fiziološkom otopinom i uravnoteženim otopinama.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražene su medicinske baze podataka i pronađeno je pet istraživanja u kojima je sudjelovalo 465 djece. U ovim istraživanjima nasumično su uspoređene uravnotežene otopine (Ringerov laktat ili Plasma-Lyte) s 0,9%-tnim fiziološkim otopinama za teško dehidriranu djecu s akutnim proljevom. Istraživanja su provedena u Indiji, Pakistanu, SAD-u i Kanadi.

Ključni rezultati

U teško dehidrirane djece s proljevom, rehidracija uravnoteženim otopinama vjerojatno dovodi do blagog skraćenja vremena provedenog u bolnici, ali nejasan je njihov učinak na smrtnost tijekom hospitalizacije u usporedbi s rehidracijom 0,9%-tnom fiziološkom otopinom.

Uravnotežene otopine mogu proizvesti veći porast pH-a krvi i razine bikarbonata nakon korekcije, što može ukazati na brže poboljšanje metaboličke acidoze. Međutim, uravnotežene otopine ne prouzrokuju promjene u potrebi za dodatnim intravenskim tekućinama nakon početne korekcije; u volumenu danih tekućina te u prosječnoj promjeni razina elektrolita i kreatinina (otpadni proizvod koji dolazi iz mišića).

Također, s obzirom na nuspojave, uravnotežene otopine vjerojatno smanjuju rizik od hipokalijemije nakon intravenske korekcije, odnosno manji je broj djece s niskim vrijednostima kalija u serumu nakon intravenske korekcije, a vjerojatno ne čine razliku u učestalosti hiponatrijemije (niske razine natrija u krvi), u usporedbi s 0,9%-tnom fiziološkom otopinom.

Rezultati ovog pregleda uglavnom su primjenjivi na Ringerov laktat budući da je većina dokaza došla iz istraživanja koja su uspoređivala 0,9%-tnu fiziološku otopinu s ovom otopinom. Dokazi o dodatnoj uravnoteženoj otopini Plasma-Lyte manjkavi su i zahtijevaju dodatna istraživanja.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Dokazi koji uspoređuju 0,9%-tnu fiziološku otopinu i uravnotežene otopine su malobrojni. Dostupna istraživanja uključila su vrlo mali broj djece i postoji mogućnost da su ljudi koji su bili dio istraživanja bili svjesni kakvo su liječenje djeca primila, iz čega slijedi mala razina pouzdanosti u rezultate.

Datum pretraživanja dokaza

U ovom su pregledu sažeti dokazi do 4. svibnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Rebeka Milas. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information