Kako poboljšati primjenu kortikosteroida prije porođaja u žena kod kojih se očekuje prijevremeni porod

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Trudnoća traje između 37 i 40 punih tjedana. Ukoliko do poroda dođe ranije te je dijete nedonošče, postoji visoki rizik da će dijete imati probleme s disanjem te može imati i druge komplikacije. Postoji rizik i da prerano rođeno dijete umre, osobito ukoliko je rođeno u ustanovi koja nema naprednu skrb za novorođenčad. Majkama koje imaju simptome prijevremenog poroda ili majkama s dogovorenim terminom za prijevremeni porod uobičajeno se ubrizgavaju lijekovi steroidi koji mogu pomoći u razvijanju djetetovih pluća i spriječiti pojavu ozbiljnih dišnih problema kada se dijete rodi.

Zašto je ova tema važna?

U zemljama visokog standarda i u bolničkim uvjetima sa naprednom skrbi, primjena steroida kod majki koje imaju rizik prijevremenog poroda je standardni postupak. Budući da to nije uvijek slučaj u siromašnim zemljama, gdje je prijevremeni porod češći nego u drugim zemljama, ulažu se napori na globalnoj razini kako bi se povećala primjena steroida u ovakvim situacijama. Budući da u takvim uvjetima obično nedostaje ostala potporna njega novorođene djece i točna procjena gestacijske dobi, trebaju se procijeniti korisni i štetni učinci od povećane primjene steroida u takvim uvjetima u usporedbi s uobičajenom skrbi.

Koje smo dokaze pronašli?

U rujnu 2019. pretražili smo literaturu. Pronašli smo tri istraživanja koja su odgovarala našim kriterijima za uključivanje u ovaj sustavni pregled. U sva tri istraživanja procjenjivale su se intervencije koje su bile usmjerene na promoviranje primjene steroida kod majki koje imaju rizik od prijevremenog poroda. Nismo pronašli niti jedno istraživanje koje procjenjuje intervencije koje su usmjerene na ograničavanje primjene steroida. Dva istraživanja su provedena u bolničkim uvjetima zemalja s pretežno visokim prihodima, dok je jedno istraživanje provedeno u zemljama s nižim prihodima – u šest zemalja s niskim i srednjim prihodima. Dva istraživanja su pokazala da intervencije dovode do povećanja primjene steroida, dok je jedno istraživanje pokazalo da nema razlike u primjeni steroida. Jedno opsežno istraživanje u siromašnom okruženju je pokazalo da je među ženama koje su rodile nedonoščad, više žena u intervencijskoj skupini (45%) primilo steroide u odnosu na žene u kontrolnoj skupini (10%) (dokaz niske razine pouzdanosti). Međutim, u skupini žena koje nisu rodile nedonoščad više je žena u intervencijskoj skupini (10%) u odnosu na kontrolnu skupinu (1%) primilo steroide, iako ih nisu trebale (dokaz niske razine pouzdanosti).

Samo je jedno veliko istraživanje u siromašnom okruženju analiziralo važne ishode. Istraživanje je pokazalo da perinatalna smrt (smrt djeteta prije rođenja ili unutar prvih sedam dana života), mrtvorođenje (smrt djeteta prije rođenja) i neonatalna smrt prije 28. dana (smrt djeteta unutar prvih 28 dana života) se vjerojatno događaju češće među svom djecom (ne samo među onima koje su prerano rođena) kada se primjena steroida aktivno promovira, u usporedbi s uobičajenom skrbi. Također, infekcije kod majke mogu biti češće kada se provode strategije za povećanje uporabe steroida. Međutim, postoji mala razlika ili je uopće nema između skupina u riziku od smrti majki (dokaz niske razine pouzdanosti).

Što ovi rezultati znače?

U siromašnim područjima, strategija aktivnog promoviranja primjene steroida kod majki s rizikom od prijevremenog poroda mogla bi biti štetna za dojenčad i njihove majke na razini populacije. Donositelji odluka trebaju pažljivo odvagnuti koristi i moguće rizike kada uzimaju u obzir povećanje tih intervencija u siromašnim područjima. Potrebno je provesti više istraživanja o učinkovitosti pristupa za povećanje primjene steroida kod majki koje imaju rizik od prijevremenog poroda u siromašnim zemljama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Antonija Herceg. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information