Terapijske mogućnosti za ljude sa ponavljajućim i uznapredovalim glioblastomom

Zašto je ovo važno?

Glioblastoma multiforme (GBM) je veoma agresivni tip tumora mozga. Čak i nakon liječenja koje uključuje operaciju, radioterapiju i kemoterapiju, tumor može nastaviti rasti (progredirati) i skoro uvijek se vraća (recidivira). U ovom sustavnom pregledu napredak bolesti (progresija) i povratak bolesti (recidiv) promatraju se kao jedan entitet. Testiran je niz različitih terapija, ali nije bilo dogovora oko najbolje terapije za progresiju i recidiv bolesti.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Procijeniti koje su najučinkovitije terapije za ljude s progresivnim ili recidivirajućim GBM kojima je već napravljena operacija, radioterapija i kemoterapija. Razmatrana je učinkovitost u pogledu dužine ukupnog preživljenja (engl. overall survival, OS), preživljenja bez progresije bolesti (engl. progression free survival, PFS), ozbiljnih nuspojava i utjecaja na kvalitetu života. Razmatrane su terapije koje se daju kada bolest prvi put napreduje (progredira) ili recidivira (prvi put se vrati) te kada se ponovno vrati nakon toga (drugi ili slijedeći povrat bolesti).

Metode

Tražena su relevantna istraživanja koja uspoređuju učinkovitost različitih terapija za GBM. Korištena je mrežna metaanaliza (engl. network meta-analysis, NMA) za usporedbu različitih terapija. NMA je statistička metoda koja omogućuje zajedničko razmatranje različitih terapija za procjenu najbolje. Ova metoda omogućuje rangiranje različitih terapija prema njihovoj učinkovitosti, čak i ako terapije nisu bile direktno uspoređivane jedna s drugom u istraživačkim studijama.

Ključni rezultati

Uključene su 42 studije (34 randomizirane kontrolirane studije i 8 ne-randomiziranih studija), koje su uključivale 5,236 ljudi. Intervencije su uključivale kemoterapiju, ponovnu operaciju, ponovno zračenje i nove oblike terapije, bilo korištene same ili u kombinaciji. NMA se nije mogla napraviti za druge i kasnije povrate bolesti zbog nedovoljno podataka.

Ishodi preživljenja za ljude s prvim povratom bolesti

Nisu pronađeni kvalitetni dokazi da je bilo koja testirana terapija bila bolja od lomustina (poznatog kao CCNU). Dodavanje bevacizumaba lomustinu (BEV + LOM) nije poboljšalo ukupno preživljenje, u usporedbi sa samim lomustinom. Druge kemoterapije i novija sredstva ili nisu djelovala ili su dokazi o njima bili nesigurni. Nažalost, nije pronađena niti jedna studija o nekoliko terapija koje se često koriste, kao što su PCV (prokarbazin, CCNU, vinkristin) i ponovno uvođenje TMZ-a (temozolamida).

Ograničeni dokazi upućuju na to da bi ponovljena operacija, sa ili bez ostalih terapija, mogla imati prednosti za preživljenje kod nekih osoba sa prvim povratom bolesti. Jedno malo istraživanje liječenja kanabinoidom sugerira da je ta terapija vrijedna daljnjeg istraživanja.

Ishodi preživljenja za ljude s drugim ili kasnijim povratom bolesti

Za drugi ili kasniji povrat bolesti, nije bilo dovoljno dokaza za statističku analizu. Neki rezultati upućuju da radioterapija sa ili bez bevacizumaba može imati neke prednosti za preživljenje, ali dokazi za to su nesigurni. Nisu pronađeni pouzdani dokazi za najbolju potpornu skrb.

Ozbiljni neželjeni događaji (engl. serious adverse events, SAE) zbog liječenja

Većina terapija je uzrokovala ozbiljne nuspojave. Kombinacija BEV + LOM je povezana sa značajno većim rizikom od pojave SAE, nego sam lomustin. Općenito, dodavanje terapija bevacizumabu povezano je s više nuspojava u usporedbi sa samim bevacizumabom.

Zaključci autora

Za terapiju prvog povrata GBM, lomustin se čini najučinkovitijom kemoterapijskom opcijom, a druge testirane kombinirane terapije su imale veći rizik ozbiljnih nuspojava. Druga operacija ili radioterapija, ili oboje, mogu biti od koristi u izabranih pacijenata. Za drugi povrat bolesti, radioterapija sa ili bez bevacizumaba može imati značajnu ulogu u liječenju, ali potrebno je više dokaza. Nekoliko uobičajeno korištenih terapija nije evaluirano, kao što su PCV (lomustin uz prokarbazin i vinkristin) te ponovno uvođenje temozolamida. Potrebno je više istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Gordana Berić Jozić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information