Lamotrigin za sprječavanje recidiva bipolarnog poremećaja

Cilj sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je istražiti kliničku učinkovitost (koristi i štete) lamotrigina za liječenje bipolarnog poremećaja u usporedbi s placebom, kombiniranom terapijom ili postojećim lijekovima (npr. litij, olanzapin).

Dosadašnje spoznaje

Lamotrigin je odobren za terapiju održavanja (sprječavanja recidiva) bipolarnog poremećaja. Uporaba lamotrigina mogla bi biti održiva i učinkovita strategija za liječenje bipolarnog poremećaja te je pokazala manji rizik od recidiva nego placebo. Osim toga, objavljeno je da ima jednaku učinkovitost kao litij. Stoga smo proveli sustavni pregled kako bismo istražili učinkovitost i sigurnost lamotrigina u terapiji održavanja bipolarnog poremećaja.

Ključni rezultati

Ovim sustavnim pregledom obuhvaćeni su dokazi objavljeni do svibnja 2021. godine. Ovim sustavnim pregledom obuhvaćeno je 11 istraživanja koja su provedena na ukupno 2,314 ispitanika. 1,146 sudionika liječeno je lamotriginom, a 1,168 sudionika bilo je u kontrolnoj skupini (869 ih je primilo placebo, a 299 litij).

Našim pregledom utvrđeno je sljedeće.

Lamotrigin u usporedbi s placebom

Prednosti: utvrđeno je da je lamotrigin bolji od placeba u sljedećim ishodima:

1) smanjena stopa ponavljanja maničnih simptoma,

2) potisnuti simptomi depresije,

3) manja potreba za dodatnim terapijskim sredstvima za ponovnu pojavu svih simptoma,

4) smanjenje stope povlačenja iz bilo kojeg razloga šest ili više mjeseci nakon početka intervencije.

Štetni učinci: profil štetnih događaja lamotrigina bio je sličan profilu štetnih događaja placeba.

Lamotrigin u usporedbi s litijem

Prednosti: učinkovitost lamotrigina bila je jednaka učinkovitosti litija, osim za ponavljanje maničnih simptoma, čija je stopa bila viša u osoba koje su primale lamotrigin nego u osoba liječenih litijem.

Štetni učinci: stopa štetnih događaja povezanih s lamotriginom bila je niža od one povezane s litijem.

Pouzdanost dokaza

Procijenjena pouzdanost dokaza obuhvaćenih ovim pregledom vrlo je niska do umjerena. Razlog tomu je što u većini ispitivanja nije opisano kako se prikrivala raspodjela liječenja. S obzirom na to da nismo uspjeli pronaći dokaze visoke pouzdanosti, sva saznanja do kojih se došlo u ovom sustavnom pregledu treba pažljivo tumačiti.

Zaključci

Djelotvornost lamotrigina može biti bolja od placeba, a sigurnost lamotrigina je vjerojatno usporediva sa sigurnošću placeba. Lamotrigin je bio jednako učinkovit kao litij, osim stope ponavljanja manije, a sigurnost lamotrigina bila je veća u usporedbi sa sigurnošću litija. U ovom području potrebna su buduća istraživanja s pouzdanim metodama i transparentnim izvješćivanjem kako bismo potvrdili naše rezultate i u potpunosti odgovorili na ovo pitanje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tihana Jelić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information