Medicinski pobačaj ponuđen u ljekarni ili u kliničkom okruženju

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Medicinski pobačaj se predlaže rutinski u klinikama ili bolnicama, ali može biti ponuđen i u drugim uvjetima, poput ljekarni. U mnogim zemljama, ljekarne su prva i zajednička točka pristupa ženama koje traže informacije i usluge o reproduktivnom zdravlju, uključujući i pobačaj. Porast pristupa medicinskom pobačaju kroz ljekarne je moguća strategija za promicanje sigurne skrbi o pobačaju.

Kako smo pronašli i procijenili dokaze?

Pretraživali smo sedam baza podataka medicinskih istraživanja za randomizirana kontrolirana istraživanja i web stranice tzv. sive literature (tj. istraživanja koja su izvele organizacije izvan tradicionalnih komercijalnih i akademskih izdavača i distributivnih kanala). Dodatno smo ručno pretraživali ključne reference i kontaktirali autore da bismo pronašli neobjavljena istraživanja ili istraživanja koja nisu pronađena u bazama podataka koje smo pretraživali.

Identificirali smo istraživanja koja su uspoređivala žene koje su dobile iste lijekove i doze za medicinski pobačaj ili skrb nakon pobačaja, u ljekarni ili u kliničkom okruženju. Uključena su istraživanja na bilo kom jeziku, uključujući sljedeće dizajne: randomizirana istraživanja i ne-randomizirana istraživanja koja su uključivala usporednu skupinu.

Pročitali smo i vrjednovali sve sažetke i kompletne članke i procijenili pouzdanost dokaza, zasnivajući to na čimbenicima kao što su metode i veličina istraživanja.

Ključni rezultati

Pronađeno je 2,030 istraživanja. Pregledali smo sažetke i primijenili kriterije isključenja. Od toga je 89 članaka pregledano u potpunosti kako bi se utvrdili kriteriji uključenja. Jedno prospektivno kohortno istraživanje odgovaralo je kriterijima uključenja. U ovom istraživanju, 605 žena u Nepalu imalo je medicinski pobačaj od strane iste zdravstvene skrbi (pomoćne medicinske sestre) u ljekarni ili u kliničkom okruženju. Nije bilo razlike u stopi potpunog pobačaja između ova dva različita načina. Praćene su i stope transfuzije krvi i infekcija unutar 30 dana nakon medicinskog pobačaja. Ovi ishodi su bili rijetki i dokazi su bili ograničeni, pa se ne mogu donijeti zaključci. Dodatni sekundarni ishodi uključivali su prijem u bolnicu radi događaja vezanih za pobačaj, dodatne kirurške zahvate koji su bili neophodni (izuzev aspiracije materice) i mjere kvalitete skrbi. Ni u jednoj od ispitivanih skupina nije bilo prijema u bolnicu ni potrebe za dodatnim kirurškim zahvatima, a podaci o kvaliteti skrbi bili su ograničeni.

Što ovi rezultati znače?

Jedino nerandomizirano istraživanje daje dokaze niske razine pouzdanosti o učinkovitosti medicinskog pobačaja u ljekarni i kliničkom okruženju, pruženo od iste skupine medicinskih djelatnika. U tom istraživanju nije bilo razlike između ova dva pristupa. Tri istraživanja koja su u tijeku potencijalno su prihvatljiva za uključenje u obnovljenu inačicu ovog sustavnog pregleda. Zaključci o učinkovitosti, sigurnosti i kvaliteti skrbi ljekarnika prilikom pružanja usluga medicinskog pobačaja su ograničeni zbog nedostatka istraživanja. Potrebna su daljnja istraživanja, s obzirom da bi ljekarne mogle poboljšati pravovremeni pristup medicinskom pobačaju, posebno u sredinama u kojima je kliničku skrb možda teže dobiti.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj Cochraneov sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do studenog 2020.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelica Radović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information