Neprekinuta ili prekinuta terapija oralnim antikoagulantnim lijekovima za osobe podvrgnute kateterskoj ablaciji aritmija

Istraživačko pitanje

Trebaju li liječnici prekidati liječenje lijekovima za razrjeđivanje krvi prije kateterske ablacije u pacijenata s aritmijama?

Dosadašnje spoznaje

Nepravilan srčani rad (aritmija) može postojati u mnogo različitih oblika, a od kojih je najčešća fibrilacija atrija. Pacijenti s aritmijama imaju povećani rizik od moždanog udara zbog čega trebaju koristiti lijekove za razrjeđivanje krvi kako bi spriječili nastanak ugrušaka. Takvi pacijenti mogu biti kandidati za ablaciju, što je postupak tijekom kojeg se srce vraća u normalni ritam, bilo kirurškim ili kateterskim pristupom. Prije zahvata liječnici mogu odlučiti o nastavku ili zaustavljanju liječenja antikoagulantnim lijekovima. Prilikom donošenja takve odluke trebaju se razmotriti dvije stvari. Prvo je rizik od nastanka ugruška za vrijeme ablacije ukoliko se prekine s uzimanjem lijekova za razrjeđivanje krvi. Drugo je rizik od krvarenja ukoliko se ne prekine s lijekovima. Nema jasnih dokaza da je jedan pristup bolji od drugog. Zbog toga su autori odlučili napraviti sustavni pregled kako bi istražili koristi i štete od kontinuiranog odnosno isprekidanog uzimanja lijekova za razrjeđivanje krvi.

Značajke istraživanja

Autori su pretražili znanstvene baze i pronašli 12 kliničkih ispitivanja koja su uključivala 4,717 sudionika starijih od 18 godina s fibrilacijom atrija. Sudionici su bili nasumično podijeljeni u dvije ili više skupina. Skupine su činili sudionici koji su nastavili uzimati lijekove za razrjeđivanje krvi za vrijeme zahvata; oni koji su prekinuli uzimati lijekove na nekoliko dana; oni koji su preskočili jednu ili dvije doze te oni koji su dobili ili nisu dobili dodatnu injekciju heparina.

Ispitivanja su izvijestila o riziku od moždanog udara, velikog ili malog krvarenja u vremenu od 30 dana od zahvata. Uključena su istraživanja obuhvatila različite oblike ablacije kao i različite lijekove, uključujući varfarin, te nove lijekove protiv zgrušavanja krvi poput apiksabana, rivaroksabana, edoksabana i dabigatrana. Deset je ispitivanja provedeno u istočnoj Aziji (Japan, Kina, Južna Koreja). Dva su ispitivanja financirale farmaceutske tvrtke. U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 5. siječnja 2021. godine.

Ključni rezultati

Zbog nesigurnosti dokaza, nakon udruživanja rezultata iz 12 kliničkih ispitivanja uključenih u ovaj pregled, autori ne mogu savjetovati jednu ili drugu strategiju. Odluku o tome treba li nastaviti, prekinuti ili izostaviti dozu lijeka za zgrušavanje prije zahvata treba donijeti individualno na temelju rizika od moždanog udara ili krvarenja dok ne bude dostupno više dobro ustrojenih kliničkih ispitivanja na temelju kojih bi se mogla donijeti konačna odluka.

Kvaliteta dokaza

Rezultate treba tumačiti s oprezom. Rezultati sustavnog pregleda ograničeni su razlikama između uključenih ispitivanja, malim brojem događaja, ispitivanjima koja su provedena samo u jednom zdravstvenom okruženju i koja su su provedena pretežno u populaciji istočne Azije. Potrebna su daljnja visokokvalitetna ispitivanja kako bi se pronašla idealna strategija za uporabu lijekova protiv zgrušavanja krvi prilikom ablacije aritmija bez povećanja neželjenih događaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information